Vnitřní parobrzdné fólie

Systémy pro novostavbu a přístavbu

Systémy pro sanaci a rekonstrukci

Ochranné protiprašné systémy

Inteligentní membrána pro clima

  1. Směr difúze v zimě
  2. Směr difúze v létě
  3. Uzavřená molekulární struktura inteligentní membrány je difúzně nepropustnější, vysoká hodnota sd. Tepelná izolace je chráněna před vniknutím vlhkosti.
  4. Otevřená molekulární struktura inteligentní membrány je difúzně pro-pustná, nízká hodnota sd. Nepředpokládaná vlhkost proniklá do konstrukce může optimálně vysychat.
  5. Inteligentní membrána pro clima s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem s až 100-násobným intervalem.
  6. Tepelná izolace: Perfektně chráněná před stavebními škodami a plísněmi v zimě, stejně jako v létě.
  7. Inteligentní neprodyšně izolující pásoviny INTELLO, DB+, INTESANA a DASATOP pracují na principu klimaticky regulované membrány. Pásoviny mění svoji mole-kulární strukturu na základě průměrné vlhkosti v jejich okolí a přizpůsobují svůj difúzní odpor příslušným potřebám.

UPOZORNĚNÍ
Inteligentní membrány pro clima jsou se svojí difúzní charakteristikou tak nastaveny, že i při zvýšené průměrné vlhkosti vzduchu 70 % poskytují bezpečný parobrzdný účinek.