Systém DA / DA connect

Parobrzdná a neprodyšná pásovina pro vnější izolace střech s difúzně propustným spodním záklopem. Robustní.

Vnitřní neprodyšná izolace – novostavba a dostavba

K dispozici také ve verzi connect:

Technologie

Technické parametry

DA

Parobrzdná a neprodyšná pásovina pro vnější izolaci střech

OBLAST POUŽITÍ: Parobrzdná a neprodyšná pásovina pod vnější izolaci střech. Chrání konstrukci během stavební etapy proti povětrnostním podmínkám. Vhodná pro všechny vnější střešní konstrukce.

VýrobekČíslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
DA10098402663901194750 m1,50 m75 m210 kg120
DA1AR01687402663921687850 m3,00 m150 m²20 kg120
DA connect10099402663901133650 m1,50 m75 m210 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Chrání konstrukci během fáze výstavby proti povětrnostním vlivům. Je vodoodpuzující a nepromokavá. Pochozí. Funguje současně jako parobrzdná a neprodyšná pásovina k ochraně následné tepelněizolační konstrukce. DA connect: neprodyšnost je možné rychle a s nízkými náklady zajistit integrovaným samolepícím pásem.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA; DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel / Trubka: KAFLEX, ROFLEX, WILLFIX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen
Membrána: Polypropylen
Tloušťka: 0,45 ±0,05 mm
Sd-hodnota střední/vlhkostně proměnlivá: 2,3 ±0,25 m
Plošná hmotnost: 130 ±5 g/m²
Tepelná stabilita: Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná: 230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Nejlepší ochrana již od počátku

Zvláštnosti

Systém pro clima DA může být použit při všech vnějších difúzně propustných konstrukcích k vytvoření neprodyšnosti. V úvahu zde přicházejí varianty difúzně propustné podstřešní pásoviny (např. pro clima SOLITEX UD, SOLITEX MENTO nebo SOLITEX PLUS), podstřešní desky z měkkých dřevitých vláken, příp. středně neprodyšné vláknité desky (MDF).
Parobrzda DA je trojvrstvá. Její funkční membrána je bezpečně uložena a chráněna mezi dvěma silnými a pevnými ochrannými a krycími textiliemi z polypropylenu, které jsou optimální pro vysoké zatížení při chůzi a instalaci pásoviny a izolačních materiálů. Pásovina je díky zelené barvě vrchní textilie antireflexní.
Díky stavebně fyzikální výhodné hodnotě sd 2,3 m poskytuje konstrukci dodatečnou rezervu pro vysychání při mimořádné vlhkosti. Tím se zvyšuje bezpečnost celkové konstrukce a zabrání se tak účinně tvoření letního kondenzátu.

Vystavení povětrnostním vlivům

Absolutní bezpečnost při prudkém dešti
Speciální membrána mezi ochrannou a krycí textilií má nepropustnost vody více než 2500 mm vodního sloupce, což znamená, že je vodovzdorná i při velmi prudkém dešti.

Tříměsíční odolnost proti vnějším povětrnostním vlivům
Pro clima DA může být vystavena tři měsíce povětrnostním vlivům. Upevnění sponami se může provádět pouze v oblasti chráněné přesahy. Spony umístěné v ploše musí být přelepeny páskou TECON No. 1 respektive TESCON VANA.

Pracovní postup

Pokládání pásoviny

1 Jestliže existují úžlabí, je vhodné zde nejprve pásovinu rozvinout, okraj překlopit a připevnit sponami. V oblasti plochy střechy se provádí instalace pásoviny souběžně s okapem.

Přesahy pásoviny

2 Je nutné dbát na 8 – 10 cm přesah směrem odvádějícím vodu. Upevnění se provádí v oblasti přesahu pásoviny sponami v odstupu maximálně 10 – 15 cm.

Lepení pásoviny

3 Lepení přesahů pásoviny se provádí u systému pro clima DA connect pomocí integrované samolepicí pásky. Přesahy pásoviny pro clima DA, stejně jako čelní spoje se lepí oboustrannou lepicí páskou pro clima DUPLEX nebo jednostrannou páskou TESCON No. 1 / TESCON VANA. Lepicí pásky je nutné pevně přitlačit, například pomocí pro clima PRESSFIX.

Napojení hřebene střechy

4 Na hřebeni střechy je třeba nejprve sponami upevnit středově cca 40 cm široký pruh DA. Následně potom neprodyšně přilepit za použití TESCON No. 1 / TESCON VANA. Spony se přitom přelepí a lepicí pásky pevně přitlačí.

Napojení při okraji štítu

5 Přerušení dřevěného záklopu na vrchní straně maltou zatřené koruny zdi. Jedna střešní lať se přilepí v podélném směru lepidlem ORCON F nebo ORCON CLASSIC průběžně s korunou zdi. Na tuto střešní lať se napojí DA lepidlem ORCON F.

Spoj dřevěného záklopu na poslední krokvi. Spojem se protáhne DA na vnitřní stranu dřevěného bednění a na svrchní straně koruny zdi se přilepí pomocí ORCON F nebo ORCON CLASSIC.

Na omítnuté štítové zdi se pro clima DA napojí pomocí lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC na omítku. V případě chybějící vrstvy omítky je třeba přilepit na zeď CONTEGU PV napojovacím lepidlem a DA napojit na pásy lepenky. Textilie musí být zapracována do střední vrstvy omítky minimálně v šířce 1 cm .

Napojení okapu

7 Při odsazených viditelných krokvích

Pro clima DA je třeba přilepit neprodyšně na nosník lepidlem ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Jestliže je přitom více jak 20% tepelné izolace (celkového tepelného odporu) umístěno před parobrzdou, je případně nutné prověřit funkčnost difúze. Spára mezi nosníkem a kleštinovým věncem se musí neprodyšně uzavřít pomocí pruhů parobrzdné pásoviny (např. pro clima DA-S) a lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC.

Alternativně lze umístit pruh difúzně propustné pásoviny pro použití se záklopem (např. SOLITEX UD) před vyrovnáním viditelných krokví v podélném směru ke spojníkům a napojit jej pomocí lepidla ORCON F na věnec. Po instalaci DA se tato neprodyšně slepí páskou TESCON No. 1/TESCON VANA s pásovinou pro použití se záklopem.

Při spojitých viditelných krokvích

U spojitých viditelných krokví je nejprve potřeba nanést na svrchní stranu krokve nad nosníkem napříč ke krokvi dvojitou housenku (odstup cca 8 cm) napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Následně se na viditelnou krokev nainstaluje vnitřní záklop (například palubky).

Prostupy

8

Kabelové a trubkové prostupy se neprodyšně a proti vlhkosti utěsňují s použitím manžet pro clima KAFLEX nebo ROFLEX. Manžety se natáhnou přes trubku. Je třeba dbát na pevné nasazení. Plošně vést k těsněnému podkladu. Oblepte dokola směrem odvádějícím vodu pomocí lepicí pásky TESCON No. 1/ TESCON VANA. První pruh dole, 2. + 3. pruh vlevo a vpravo, poslední pruh nahoře. Pruh umístěte středem na kraj manžety a pevně přitiskněte.

Alternativně lze provést utěsnění trubek pomocí krátkých pruhů pásky TESCON NO.1 (šířka 75 mm). Na lepený spoj nesmí působit žádné zatížení tahem. Krátkými díly lepicí pásky bude dosaženo volného napojení bez pnutí. Lepicí pásky musí být umístěny směrem odvádějícím vodu. Pozor: Trubky není možné již následně posunout.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Systém pro clima DA může být použit v obytných domech s typickým užíváním ve všech prostorech (obývací pokoje a ložnice, kuchyně a koupelny) jako vnitřní ohraničení izolace. pro clima DA není možné použít u neodvětrávaných konstrukcí, které jsou opatřeny zvenčí difúzně nepropustnými vrstvami stavebních dílů. K těmto stavebním dílům patří například konstrukce plechových, plochých nebo ozeleněných střech. Pro tyto typy konstrukcí však může být dosaženo vysokého potenciálu stavební bezškodnosti s použitím systému pro clima INTESANA.

Instalace, oblepení, napojení

Systém pro clima DA se instaluje navenek krycí textilní stranou (s popisem). Může se instalovat napjatý podélně a příčně k okapu. Horizontální instalace (příčně k okapu) se upřednostňuje vzhledem k vedení vody v etapě stavby. Váha izolační hmoty musí být nesena záklopem. K upevnění pásoviny je třeba použít minimálně 10 mm široké a 8 mm dlouhé spony. Upevnění sponami smí být provedeno jen v chráněné oblasti přesahů. Odstup spon smí být maximálně 10 až 15 cm. Přesah pásoviny 8 – 10 cm.

Volné kombinování systému DA

Použití vláknitých izolačních hmot

Přiměřená hodnota sd systému DA (2,3 m) zaručuje při použití difúzně propustných vláknitých tepelných izolačních hmot v letním klimatu vysychání konstrukce směrem dovnitř. Při tom musí vlhkost mít možnost postupovat k parobrzdě. Ideální proto jsou vláknité tepelné izolační hmoty jako celulóza, len, konopí, dřevité vlákno, minerální vlna atd. DA lze kombinovat s pěnovými izolačními materiály (například pěnou z PU, PS nebo PIR). V tomto případě odpadá bezpečnost zpětného vysychání, jelikož tyto izolační materiály samy omezují difúzi.

Chemická ochrana dřeva není nutná

Systém pro clima DA může být použit společně se všemi běžnými difúzně propustnými pásovinami pro použití se záklopem i bez záklopu. Při vnějších krycích vrstvách s hodnotami sd ≤ 0,30 m není podle DIN 68800-2 potřebná žádná chemická ochrana dřeva. Tento údaj platí též pro instalaci na bednění ze suchého masivního dřeva. V takovýchto stavebních dílech není při použití vysoce difúzně propustných pásovin SOLITEX nutné provádět chemickou ochranu dřeva.

Použití v závislosti na výškové poloze

Pro clima DA může být díky doporučené vnější difúzně propustné stavební technologii použit ve střední Evropě na šikmých střechách zcela bez omezení. Při odlišných mezních podmínkách kontaktujte prosím technika. Systém DA Systém DA DA Pokyny k plánování Vnitřní neprodyšná izolace – novostavba a dostavba Vnitřní neprodyšná izolace – novostavba a dostavba DA Pokyny ke konstrukci www

Vystavení povětrnostním vlivům

Systém DA může být pro ochranu konstrukce vystaven až 3 měsíce povětrnostním vlivům. Sklon střechy musí v případě, že je pásovina volně vystavena povětrnostním vlivům, činit minimálně 10°. Je nutné však brát v úvahu, že DA nepředstavuje žádné zaizolování ve smyslu nouzové střechy. Vlhkost může proniknout přes spony nebo jiné perforace (hřebíky, šrouby apod.). U obydlených staveb, nebo v případě konstrukcí, které vyžadují zvláštní ochranu, se doporučuje dodatečné oplachtování.

Vlhkost vznikající při užívání objektu

Difúzní odpor pro clima DA je nastaven tak, že i v prostorech s vyšší vlhkostí, jako jsou například novostavby nebo při krátkodobém zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v kuchyních a koupelnách, je daný dobrý parobrzdný účinek a zaručená dostatečná ochrana stavebního dílu. V zásadě by mělo být možno stavbou podmíněnou vlhkost plynule odvětrávat oknem. V zimě může být vysychání urychleno použitím stavebního vysoušeče. Tím se zabrání trvale vysoké relativní vzdušné vlhkosti.

Atestace a složení

Ochranná a krycí textilie stejně jako funkční membrána parobrzdy a izolační pásovina pro clima DA jsou vytvořeny ze 100 % polypropylenu. To umožňuje snadnou recyklaci. Pásovina je dle hodnotícího schématu AgBB testována na emise. Pro clima DA byla přezkoušena dle podmínek DIN EN 13984. Nese označení CE.

Záruka kvality

Oproti mezikrokevní izolaci je kontrola kvality na bázi rozdílu tlaků možná pouze přetlakem. Za tímto účelem je potřeba budovu zamlžit přístrojem na umělou mlhu. Na venkovní straně je pak možné zkontrolovat těsnost objektu. Předtím je však nutné pásoviny dostatečně mechanicky zajistit. Lepené spoje a napojení musí být provedeny s obzvláštní pečlivostí. U nadkrokevní izolace je velmi důležité plánování detailů konstrukce, zejména napojení na okap a štít a jejich provedení.