Blower door test

Diagnostika budovy

Vzduchotěsností se rozumí schopnost materiálu, stavebního prvku, budovy propouštět vzduch. Aby mohl vzduch proudit, musí být splněny dvě základní podmínky. Za prvé je to přítomnost otvorů – netěsností, druhou podmínkou je rozdíl tlaku vzduchu. Tlakový rozdíl vzniká kombinací účinků větru, větracího zařízení a rozdílných teplot mezi interiérem a exteriérem. Netěsnosti jsou buď záměrné – navržené z důvodů větrání, umožňující řízenou výměnu vzduchu a jsou součástí větracího systému, nebo nechtěné – vznikající náhodně jako chyby při návrhu a realizaci. Nechtěné netěsnosti neumožňují řízenou výměnu vzduchu a ruší funkci větracího systému. Vzduchotěsnost budovy je potom kombinovaným efektem všech těchto dílčích netěsností.

Negativními důsledky netěsností jsou:

Požadavky na vzduchotěsnost jsou uvedeny v ČSN 730540-2. Doporučeno je splnění podmínky pro celkovou intenzitu výměny vzduchu n50.

n50 ≤ n50,N

kde n50 je hodnota změřená na budově postupem podle ČSN EN 13829 a n50,N je limitní hodnota celkové intenzity výměnu vzduchu v závislosti na způsobu větrání

Větrání v budověn50,N [h-1]
Přirozené4.5
Nucené1.5
Nucené se zpětným získáváním tepla1.0
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou spotřebou tepla na vytápění (pasivní domy)0.6

ČSN EN 13829 jasně určuje požadavky na měřící zařízení, postupy měření, vyjadřování výsledků, protokol o měření a přesnost. Jedním zařízením, které splňuje tyto požadavky je BLOWER DOOR. Společnost CIUR a.s. disponuje zařízením Minneapolis BlowerDoor od renomovaného výrobce. Toto zařízení umožňuje jak samotné měření celkové intenzity výměny vzduchu n50 , tak i nastavení stálého tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem. Za pomoci vyvíječe kouře, anemometru, případně termokamery můžeme potom spolehlivě detekovat jednotlivé netěsnosti a tím přispět k jejich následnému odstranění. ČSN EN 13829 uvádí dvě metody měření. Metoda A je testem budovy v provozním stavu a lze měřit pouze po dokončení budovy. Metoda B je testem obálky budovy a je možné měřit jak před dokončením, tak po dokončení budovy. Výsledkem je informace o kvalitě návrhu a především o kvalitě vlastní realizace.

(čerpáno z materiálů Vzduchtěsnost budov – Ing. Jiří Novák, ČVUT v Praze)