Systém INTELLO / INTELLO PLUS

Vlhkostně variabilní parobrzdná a neprodyšná pásovina.
Vysoce výkonný systém pro clima pro maximální bezpečnost - také u stavebně fyzikálně náročných konstrukcí.

Vnitřní neprodyšná izolace – novostavba a dostavba

Technické parametry

Vysoce výkonná parobrzda pro vláknité deskové a rohožové izolace 

OBLAST POUŽITÍ: Jako parobrzdná a neprodyšná pásovina pro všechny difúzně propustné konstrukce, např. s difúzní fólií pro spodní izolaci střech (pro clima SOLITEX) nebo pro desky z měkkých dřevitých vláken a MDF desek.
Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
100914026639011176 20 m1,50 m30 m23 kg142
10090402663901119050 m 1,50 m75 m27 kg120
10077402663901198550 m 3,00 m150 m214 kg120
12221402663912221650 m 3,00 m150 m214 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Univerzál mezi parobrzdami s mimořádně velkou vari­abilitou, účinnou ve všech klimatických oblastech s difúzním odporem od 0,25 m do 25 m hodnoty sd. V zimním období difúzně nepropustná => vyšší ochrana proti vlhkosti. V létě difúzně propustnější=> extrémně vysoké vysychání= maximální ochrana před stavebními škodami. 

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel /Trubka: KAFLEX, ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen
Membrána: Kopolymer polyethylenu
Tloušťka: 0,25 ±0,05 mm
Sd-hodnota střední/vlhkostně proměnlivá: 7,5 ±0,25 m / 0,25 – >25 m
Plošná hmotnost: 85 ± 10 g/m2
Tepelná stabilita: Trvalá do -40 ·c až +80 ·c
Pevnost v tahu podélná/příčná: 130 N/5 cm / 105 N/5 cm

Vysoce výkonná armovaná parobrzda pro všechny foukané, deskové i rohožové vláknité izolace

OBLAST POUŽITÍ: Jako parobrzdná a neprodyšná pásovina pro všechny difúzně propustné konstrukce, např. s difúzní fólií pro spodní izolaci střech (pro clima SOLITEX) nebo pro desky z měkkých dřevitých vláken a MDF desek.
Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
100934026639011237 20 m1,50 m30 m24 kg142
10092402663901124450 m 1,50 m75 m29 kg120
100764026639011992 50 m 3,00 m150 m218 kg120
12222402663912222350 m 3,00 m150 m218 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Univerzál mezi parobrzdami s mimořádně velkou varia­bilitou, účinnou ve všech klimatických oblastech s difúz­ním odporem od 0,25 m do více jak 25 m hodnoty sd. V zimním období difúzně nepropustnější => vyšší ochrana proti vlhkosti. V létě difúzně propustnější=> extrémně vysoké vysychání= maximální ochrana před stavebními škodami. Vhodné pro všechny vláknité izolace.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel /Trubka: KAFLEX, ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen
Membrána: Kopolymer polyethylenu
Armování:Polypropylenová výztuž
Tloušťka: 0,40 ±0,1 mm
Sd-hodnota střední/vlhkostně proměnlivá: 7,5 ±0,25 m / 0,25 – >25 m
Plošná hmotnost: 110±15 g/m2
Tepelná stabilita: Trvalá do -40 ·c až +80 ·c
Pevnost v tahu podélná/příčná: 350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Maximální bezpečnost před stavebními škodami a plísní

Osvědčený princip

INTELLO pracuje na základě principu klimaticky řízené membrány: v zimě izoluje proti vlhkosti, v létě je molekulární struktura propustnější a umožňuje spolehlivé vysychání. Proměnlivost difúzního odporu vysoce výkonného systému INTELLO garantuje také v kritických, zevně difúzně neprodyšných konstrukcích, jako jsou šikmé střechy s plechovou krytinou, spodní konstrukcích střech  s asfaltovou střešní lepenkou, ploché a ozeleněné střechy, značný potenciál stavební bezškodnosti –  i v lokalitách s velmi chladným klimatem.

Roční (nadčasová) inteligence

V zimě brzdí, respektive zastavuje INTELLO hodnotou snad 10 m (vlhkostní transport týdně méně než 7 g/m2) proniknutí vlhkosti do střechy a stěn. V létě potom parobrzda dovolí unikání vodní páry. Hodnota sd 0,25 m zajišťuje transport vlhkosti více než 500 g/m2 týdně – tedy mimořádně vysoký potenciál vysychání!

Nižší transport vlhkosti v zimě – vysoké vysychání v létě: Vlhkost je neustále odsávána z izolace, plíseň tak nemá žádnou šanci!
Tato inteligentní a mimořádně výkonně dimenzovaná difúzní přizpůsobivost zdůrazňuje bezpečnostní funkci systému pro clima: Pro co nejvyšší stavební bezškodnost musí být rezerva vysychání vyšší, než maximální teoreticky možná vlhkostní zátěž!

Pracovní postup

1 INTELLO parobrzdná a neprodyšná pásovina se instaluje směrem do prostoru pod izolaci. Lepení pomocí lepicích pásek se má provádět na hladké straně s nápisem. Spony mají být 10 mm široké a 8 mm dlouhé a umisťují se v odstupu maximálně 10 – 15 cm. Systém INTELLO může být kladen jak podélně tak i napříč ke krokvím a připevněn sponami. Instalace má být provedena pokud možno zcela bez záhybů. Podélná instalace má tu výhodu, že přesahy pásoviny leží na pevném podkladu (krokve nebo podobně). Zde ukazujeme příčné položení, při němž dochází většinou k menšímu prořezu. Důležitá poznámka k pozdějšímu napojení: parobrzdu je třeba vést cca 3 cm na štítovou stěnu a půdní nadezdívku, a pokud možno upevnit sponami. Tuto napojovací část lze později neprodyšně přilepit. Upevnění pásovin na kovové profily se provádí pomocí pro clima DUPLEX.

2 Poté, co je první část pásoviny upevněna, instaluje se druhý díl. Pásovinu je třeba nechat cca 10 cm přesáhnout. Natištěné značení zde slouží pro orientaci. Povrchy je nutné před přilepením omést, vysát prach nebo je otřít hadrem. Podklady musí být vhodné pro trvanlivé neprodyšné slepení neprodyšnými lepicími páskami a napojovacím lepidlem. Musí mít dobrou nosnost, být suché, hladké a zbavené prachu, silikonu a mastnoty. Na promrzlé podklady není lepení možné. Nejlepších výsledků pro bezpečnost konstrukce je dosahováno na kvalitativně vysoce jakostní parobrzdné a neprodyšné pásovině, případně na deskách z aglomerovaného dřeva (např. OSB deskách). V případě pochybností se doporučuje provést test lepení.

3 Pásovina se lepí v části přesahu lepicí páskou TESCON č. 1 nebo TESCON VANA bez natahování a přitlačování. Záhyby v části přesahu nesmějí být přelepeny, nýbrž je nutné je rozříznout a znovu nalepit. Páska se lepí od středu a přitlačuje se při lepení např. pomocí pro clima PRESSFIX. Jako pomůcka pro orientaci slouží přerušovaná čára, která je natištěná 3 cm od kraje pásoviny.

4 Právě tak důležité jako lepení přesahů jsou i napojení na sousedící stavební díly. Napojuje se na hladké, neminerální stavební díly (jako zde na půdní nadezdívku z OSB desek) pomocí pásky TESCON č. 1 nebo TESCON VANA. Napojení na štítovou stěnu se provádí obdobně. Pro sousedící minerální nebo hrubé dřevěné stavební díly (např. omítnuté zdi, hrubé krokve) je vhodné použít napojovací lepidlo ORCON F nebo ORCON CLASSIC přímo z kartuše a nanést cca 5 mm silnou housenku z lepidla. Při hrubých podkladech případně použít větší množství lepidla. Parobrzda s dilatační smyčkou se položí do vrstvy lepidla, které se však nestlačí zcela naplocho, aby byl možný pohyb stavebních dílů. Na stabilní podklady není nutno zpravidla používat žádné přítlačné latě. 

5 Pro napojení na omítnuté štítové zdi se nanáší cca 5 mm silná housenka víceúčelového lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC přímo z kartuše. Na hrubé podklady je vhodné použít větší množství lepidla. Parobrzda s dilatační smyčkou se položí do vrstvy lepidla, které se však nepřitiskne zcela naplocho, aby byl možný pohyb stavebních dílů. Na stabilní podklady není nutno zpravidla používat žádné přítlačné latě. 

6 U zdiva, které teprve má být omítnuto, zaručí definované neprodyšné přechody páska k napojení na omítku CONTEGA PV. Páska se nejprve připevní samolepicím pruhem na hladkou stranu parobrzdy. Následně se přiloží zpět bílá neprodyšná textilie s integrovanou modrou armovací mřížkou a upevní se co možná nejdále do rohu pomocí vlastních lepicích bodů ORCON F nebo ORCON CLASSIC na zdivo. Jestliže se zeď nakonec bude omítat, musí být CONTEGA PV vložena ještě mezi vrstvy omítky. Přitom se textilie s výztuží nadzvedne, omítka se nanese na zeď za pásku CONTEGA PV, textilie s výztuží se položí do čerstvé vrstvy omítky a vše se kompletně znovu omítne. Sádra a omítky obsahující cement mají dostatečnou přilnavost. Pro vápenné nebo hlinité omítky je třeba použít výztužnou maltu. 

7 Na hrubé neopracované krokve nebo vaznice se používá napojovací lepidlo ORCON F nebo ORCON CLASSIC, které se nanáší v cca 5 mm silné housence. Na velmi hrubé podklady se doporučuje množství lepidla zvýšit. Alternativou je ORCON LINE. Následně se položí parobrzda s dilatační smyčkou (pokud možno) do vrstvy lepidla. Lepidlo se nestlačí zcela naplocho. 

8 Pro napojení na izolovaný komín se vede INTELLO cca 3 cm na komín, nanese se asi 5 mm silná housenka lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC (nebo příp. větší) a pásovina s dilatační smyčkou se položí do vrstvy lepidla, které se však nestlačí zcela naplocho. Alternativou je ORCON LINE. Rohy se utěsní pomocí krátkých kousků lepicí pásky TESCON č. 1 nebo TESCON VANA. Doporučuje se pásku uprostřed naříznout, aby se tak dala jednoduše tvarovat. 

9 V případě, že skrze vzduchotěsnou vrstvu jsou vedeny trubky nebo kabely, musí i ty být trvanlivě a bezpečně napojeny. K tomuto účelu se nejlépe hodí neprodyšné manžety z EPDM ROFLEX a KAFLEX. Tento flexibilní materiál těsně přilne a je k dispozici pro všechny běžné průměry. Kabelové manžety KAFLEX jsou samolepící: Separační folie se stáhne, manžeta se nasune přes kabel a přilepí. Manžety na trubky ROFLEX je třeba upevnit lepicí páskou TESCON č. 1 nebo TESCON VANA. Lepicí plochy dobře přitlačit. 

Neprodyšnost je nutné zajistit také v koutech a rozích. To však není žádný problém s použitím rohové lepicí pásky TESCON PROFIL, která je vybavena třemi pruhy separační folie. To umožňuje „aktivovat“ nejdříve jen jeden díl lepicí plochy a provádět nejprve lepení jedné strany. Dalším krokem je potom odstranění zbylých pruhů separační folie a kompletní dokončení lepení.

Příčné laťování v odstupu maximálně 50 cm  by mělo váhu izolace unést. Vnitřní obložení je chráněno pásovinou před poškozením a UV zářením. Pokud jsou všechna napojení neprodyšně utěsněna, je konstrukce tepelné izolace trvale zajištěna. Doporučuje se přezkoušení neprodyšnosti systémy BLOWER DOOR nebo pro clima WINCON.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Parobrzdy pro clima se mohou využít ve všech prostorech běžných obytných domů (obývací pokoje, ložnice, kuchyně a koupelny) jako vnitřní ohraničení tepelné izolace.

Instalace a upevnění

Dle možnosti se INTELLO a INTELLO PLUS se instalují tak, že se lepené spoje provádí na hladké straně folie jednostrannými lepicími páskami. Mohou se připevnit napjaté bez prověšení podél a napříč k nosné konstrukci, např. ke krokvím. Při horizontální instalaci (napříč k nosné konstrukci) je rozestup nosné konstrukce omezen maximálně na 100 cm. Následně po instalaci musí být na vnitřní straně provedeno příčné laťování s odstupem maximálně 50 cm, tak aby rozneslo váhu izolačního materiálu. Počítá-li se při instalaci rohožových nebo deskových izolačních materiálů se zatížením v tahu na lepené spoje, měla by být na lepeném spoji instalována lať ke zpevnění. K upevnění pásoviny při izolaci deskami a rohožemi smí být odstup minimálně 10 mm širokých a 8 mm dlouhých nastřelovacích spon maximálně 10 – 15 cm. Pásovina má mít přesah cca 8 – 10 cm.

Navíc u foukané izolace

Systém INTELLO PLUS může sloužit i jako ohraničující vrstva pro foukanou izolaci jakéhokoli druhu. Armovací vložka zajistí sníženou dilataci při foukání izolace. Instalace podélně k nosné konstrukci poskytuje tu výhodu, že se spoj nachází na pevném podkladu a tím je chráněn. Odstup spon nutných k upevnění pásoviny smí být maximálně 5 – 10 cm. Při instalaci příčně k nosné konstrukci má být přímo na neprodyšně přilepeném přesahu pásoviny umístěna podpěrná lať, aby se zabránilo zatížení lepeného spoje tahem. Alternativně je možné zajistit ještě dodatečně lepicí pásku na přesahu napříč pruhy lepicí pásky v odstupu 30 cm. Při pracích probíhajících v zimě je třeba foukanou izolaci provést ihned po instalaci systému INTELLO PLUS. Pásovina tak bude chráněna před vodou z tajícího sněhu.

Izolace a vnitřní záklop

Bezpečnost otevřeným záklopem

Aby bylo dosaženo plného účinku vlhkostně proměnlivé parobrzdy , neměly by se z vnitřní strany tepelné izolace nacházet žádné vrstvy difúzně brzdící vrstvy, jako např. OSB nebo dřevěné vícevrstvé desky. Vhodné jsou záklopy ze sádrokartonových desek nebo palubek. V případě, že se nepočítá s žádným vnitřním záklopem (např. na půdě), lze na plochy bez přímého slunečního ozáření jako alternativu použít pro clima INTESANA. Tato disponuje vyšší ochranou před UV zářením a poskytuje vysokou ochranu před mechanickým poškozením.

Správný průběh prací chrání před vodou z kondenzace

Ideální doba instalace je 2 týdny po omítnutí sousedících stěn. Jako alternativu lze také provést instalaci před omítnutím. Aby se zamezilo tvoření kondenzátu má být parobrzdná a neprodyšná vrstva dokončena bezprostředně po instalaci tepelné izolace z desek nebo rohoží. Aplikaci foukané izolace je třeba provést bezprostředně po neprodyšném přilepení pásoviny. Případně je možné provádět práce současně. Toto platí především pro provádění instalací v zimním období. Zvýšenou relativní vzdušnou vlhkost je třeba plynule a důsledně odvětrávat.

Používejte vláknité izolační hmoty

Vysokého potenciálu stavební bezškodnosti parobrzd s vlhkostně proměnlivou hodnotou se dosáhne pouze u difúzně propustných vláknitých tepelně izolačních hmot, jelikož za účelem vysychání v letním klimatu musí mít vlhkost možnost postupovat k parobrzdě. Ideální jsou vláknité tepelně-izolační materiály, jako například celulóza, len, konopí, dřevovlákno, kamenná nebo minerální vata atd.

Použití u neprodyšných spodních záklopech střechy

Systém pro clima INTELLO může být instalován společně se všemi běžnými difúzně propustnými a difúzně nepropustnými spodními konstrukcemi střech. Energeticky výhodné jsou spodní záklopy z dřevovláknitých desek. Dle DIN 68800-2 není zapotřebí použití chemické ochrany dřeva, má-li vrchní zakrytí konstrukce hodnotu sd ≤ 0,3 m. Tento údaj platí i pro položení na suchý záklop z masivního dřeva. V takovéto konstrukci není při použití pásovin SOLITEX zapotřebí chemické ochrany dřeva.

Vlhkost vznikající při užívání objektu

Difúzní odpor systémů INTELLO a INTELLO PLUS je nastaven tak, že i v prostorech s vyšší vlhkostí, jako jsou například novostavby nebo při krátkodobém zvýšení vlhkosti v kuchyních a koupelnách, zůstává zachován bezpečný parobrzdný účinek. V zásadě by měla stavbou podmíněná vlhkost být plynule odvětrávána oknem. V zimě může být vysychání urychleno použitím stavebního vysoušeče. Tím se zabrání trvale vysoké relativní vzdušné vlhkosti.

Pravidlo 60/2

V novostavbách, kuchyních a koupelnách panuje zvýšená vzdušná vlhkost. Difúzní odpor parobrzdy by měl být nastaven tak, že i při 60% průměrné relativní vzdušné vlhkosti bude dosahovat difúzní odpor (hodnota sd) minimálně 2 m tak, aby byla konstrukce dostatečně chráněna před vlivem vlh-kosti z prostoru a proti takto podmíněné tvorbě plísní. Systém INTELLO má při 60% relativní vzdušné vlhkosti difúzní odpor až cca 4 m.

Osvědčení a složení

Vysoce výkonné parobrzdy INTELLO a INTELLO PLUS sestávají ze 100% z polyolefinu – speciální membrána z kopolymeru polyetylenu, textilie a výztužné tkaniny z polypropylenu. Toto složení umožňuje snadnou recyklaci. Pásoviny byly testovány na emise. Pro clima parobrzdné pásoviny INTELLO a INTELLO PLUS byly přezkoušeny podle certifikátu DIN EN 13984. Nesou označení CE.

Pravidlo 70/1,5

Ve fázi výstavby, kdy jsou provedeny omítky nebo stěrky, je v interiéru velice vysoká vzdušná vlhkost. Hodnota sd by při 70% průměrné relativní vzdušné vlhkosti měla činit více než 1,5 m, aby byla konstrukce dostatečně chráněna před vlivem vlhkosti z prostoru stavby a proti takto podmíněné tvorbě plísní. Zvláště v případě použití desek z aglomerovaného dřeva na vnější straně konstrukce, je nutná vysoká ochrana proti vlhko-sti. INTELLO a INTELLO PLUS s hodnotou sd 2 m při 70% relativní vzdušné vlhkosti tuto podmínku více než dostatečně splňují.

Záruka kvality

Pro stavební bezškodnost konstrukce tepelné izolace je neprodyšnost rozhodující. Pro clima doporučuje přezkoušení těsnosti neprodyšné izolační vrstvy a nalezení a případné odstranění netěsností například pomocí systémů pro clima WINCON nebo BLOWER DOOR.

Upozornění pro laickou instalaci
Parobrzdu s tepelnou izolací je nutno pokládat dohromady. Zůstane-li tepelná izolace v zimě delší dobu bez parobrzdy, vzniká nebezpečí tvorby kondenzátu.

Oblasti použití

Šikmé střechy Ploché kačírkové střechy do 300 mm vrstvy izolaceOzeleněné střechy do 200 mm vrstvy izolaceStěny **
do 1200 m n. m. – zevně difúzně nepropustné konstrukce do 400 mm. Izolace bez podvětrání (překontrolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)do 1000 m n. m.* ploché střechy s max. 5 cm vrstvou kačírku bez podvě-trávání (překontrolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)do 1000 m n. m.* ozeleněná střecha s max. 15 cm substrátovou vrstvou bez podvětrávání (překon-trolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)do 700 m n. m. zevně difúzně nepro-pustné, bez podvětrání (zevnitř žádné difúzi brzdící vrstvy)
bez výškového omezení zevně difúzně propustnénad 700 m n. m. zevně max. difúzní odpor 3 m (zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)
bez výškového omezení zevně difúzně propustné konstrukce

* U konstrukcí při uvedené nadmořské výšce lze použití ovlivnit přídavnou izolací nad nosnou konstrukci.
** U stavebně fyzikálního posouzení stěn hraje rozhodující roli barva vnějších vrstev. Prosím obraťte se v obou případech na distributora.

INTELLO/INTELLO PLUS s 50% recyklátem PP

Recyklát vzniká během samotného výrobního procesu, tedy jde o totožný materiál. Vysoké technické vlastnosti INTELLO/INTELLO PLUS jsou zcela zachovány.