Systém INTELLO X PLUS

Vlhkostně variabilní armovaná parobrzda pro všechny foukané, deskové i rohožové vláknité izolace.
Vysoce výkonný systém pro clima pro maximální bezpečnost - také u stavebně fyzikálně náročných konstrukcí.

Novostavba a dostavba

Technické parametry

Vysoce výkonná parobrzda s funkcí Hydrosafe a armováním 

OBLAST POUŽITÍ: Použitelná na záklop pod nadkrokevní izolace. Vhodná pro použití na vnitřní straně nosných konstrukcí i pro aplikace, kde bude fólie trvale vystavena UV záření, například v oblastech bez vnitřního opláštění. INTELLO X lze použít u konstrukcí, které jsou difuzně otevřené směrem ven nebo difuzně uzavřené, např. u plochých a zelených střech, po provedení příslušných konstrukčních výpočtů.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
1AR03017402663923017150 m1,50 m75 m214 kg120

VÝHODY:

Nejlepší možná ochrana před plísněmi a poškozením konstrukcí díky difuzní odolnosti vůči proměnlivé vlhkosti. Lze kombinovat se všemi vláknitými izolačními rohožemi a deskami. Snadnější manipulace: lze použít na mezikrokevní a nadkrokevní konstrukce izolace. Chrání konstrukci před povětrnostními vlivy během fáze výstavby pro střechy se sklonem nad 10°. 

Má vlhkostně proměnlivý difúzní odpor až se stonásobným rozsahem. Je trvale spolehlivá. Vlastnost úředně přezkoušena a potvrzena (ETA-18/1146). Parobrzdu lze kombinovat se všemi deskovými nebo rolovanými izolačními materiály. Jednoduše aplikovatelná, rozměrově stálá, bez rozlupování vrstev nebo destruktivního odtrhávání. Produkt nadstandardně splňuje přísný německý test na nebezpečné látky ve vnitřním prostředí, a to v souladu s ISO 16000. 

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel /Trubka: KAFLEX, ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen
Membrána: Kopolymer polyethylenu
Sd-hodnota střední/vlhkostně proměnlivá: 14 m / 0,25 m – > 25 m
Plošná hmotnost: 170 g/m2
Vystavení povětrnostním vlivům:2 měsíce

Maximální bezpečnost před stavebními škodami a plísní

Osvědčený princip

INTELLO pracuje na základě principu klimaticky řízené membrány: v zimě izoluje proti vlhkosti, v létě je molekulární struktura propustnější a umožňuje spolehlivé vysychání. Proměnlivost difúzního odporu vysoce výkonného systému INTELLO garantuje také v kritických, zevně difúzně neprodyšných konstrukcích, jako jsou šikmé střechy s plechovou krytinou, spodní konstrukcích střech  s asfaltovou střešní lepenkou, ploché a ozeleněné střechy, značný potenciál stavební bezškodnosti –  i v lokalitách s velmi chladným klimatem.

Roční (nadčasová) inteligence

V zimě brzdí, respektive zastavuje INTELLO hodnotou snad 10 m (vlhkostní transport týdně méně než 7 g/m2) proniknutí vlhkosti do střechy a stěn. V létě potom parobrzda dovolí unikání vodní páry. Hodnota sd 0,25 m zajišťuje transport vlhkosti více než 500 g/m2 týdně – tedy mimořádně vysoký potenciál vysychání!

Nižší transport vlhkosti v zimě – vysoké vysychání v létě: Vlhkost je neustále odsávána z izolace, plíseň tak nemá žádnou šanci!
Tato inteligentní a mimořádně výkonně dimenzovaná difúzní přizpůsobivost zdůrazňuje bezpečnostní funkci systému pro clima: Pro co nejvyšší stavební bezškodnost musí být rezerva vysychání vyšší, než maximální teoreticky možná vlhkostní zátěž!