Systém DASATOP

Parobrzdný a neprodyšný systém DASATOP je vyvinut speciálně pro rychlou a jednoduchou sub and top střešní sanaci z vnější strany. Pásovina je optimalizována pro instalaci v dutině a přes krokve.

Vnitřní neprodyšná izolace – sanace

Technické parametry

DASATOP®

Sanační parobrzda s vlhkostně proměnlivou hodnotou

OBLAST POUŽITÍ: Vhodná jako parobrzdná a neprodyšná pásovina pro všechny konstrukce s difúzně propustnými pásovinami (např. pro clima SOLITEX) na záklop nebo jako pásovina pro použití bez záklopu.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
10094402663901120650 m1,50 m75 m27 kg120
10723402663901197850 m3,00 m150 m214 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Parobrzda pro sanaci střechy z vnějšku, která může být položena na existující vnitřní povrchové úpravy (omítka na podkladu, sádrokartonové desky a záklop z palubek), v dutinách, nebo přes krokve.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepici paska: TESCON VANA
Napojovaci lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel / Trubka: KAFLEX; ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen
Membrána: Kopolymer polyethylenu
Tloušťka: 0,25 ±0,05 mm
Sd-hodnota střední/vlhkostně
proměnlivá:
1,6 ±0,25 m / 0,05-2 m
Plošná hmotnost: 90 ±5 g/m²
Tepelná stabilita: Trvalá do -40 °C až +80 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná: 195 N/5 cm / 105 N/5 cm

  1. Membrána DASATOP
  2. Tepelná izolace DASATOP
  3. FIX Nastavení krokví

Nová ochrana starých hodnot

Sanace z vnějšku

V případě, že se vyměňují střešní tašky a spodní konstrukce střechy, nabízí se možnost přizpůsobit aktuálním požadavkům tepelnou i neprodyšnou izolaci. Přednost sub and top instalace: Práce mohou být kompletně provedeny z vnější strany. Vnitřní obložení zůstane neporušeno a uživatelé tak nemusí vyklidit své byty – což je právě při pracích nad pronajatými objekty často rozhodujícím kritériem.

DASATOP se pokládá na stávající obložení a vede se přes krokve do dalšího pole.

Rychlá a bezpečná instalace

Vlhkostně proměnlivá sanační parobrzda pro clima DASATOP se vede napříč způsobem sub and top a instaluje se na stávající vnitřní záklop a přes krokve se vede do dalšího pole. Odpadají tak chyby v neprodyšných napojeních na stranách krokví.

Výhoda: mimořádná bezpečnost

V praxi se velmi osvědčilo, jednotlivé části pásoviny v potřebné šíři předem k sobě slepit na rovném podkladu. Tak se podaří zajistit neprodyšnost zvláště rychle a jednoduše. Inteligentní vlhkostní management pásoviny přináší pro konstrukci mimořádnou bezpečnost: Při instalaci zevnitř chrání izolaci před proniknutím vlhkosti sd– hodnotou až 2 m. Pásovina zvenčí na krokvích, na chladné straně konstrukce, je s 0,05 m difúzně propustná a transportuje ven aktivně vlhkost z této stavebně fyzikálně kritické oblasti.

Vlhkostně proměnlivý difúzní odpor pásoviny poskytuje optimální podmínky vysychání nad krokvemi

Pracovní postup

Příprava

1 Odstraňte předměty s ostrými hranami nebo špičkami (např. hřebíky), které vyčnívají z vnitřního obložení do prostoru mezi krovy.

K ochraně systému DASATOP vložte na stávající vnitřní záklop desky tepelné izolace s pevnější strukturou. Síla izolace vložené pod DASATOP může tvořit maximálně 1/3 celkové síly izolace.

Instalace pásoviny

2 Pásovina se instaluje horizontálně (příčně ke krokvím /stropním trámům). Začíná se na zdvihajícím se vnějším zdivu. Pásovina se položí celoplošně na strany krokví a podklad a pečlivě se přitlačí do rohů. Je třeba se zabránit vytvoření konvekčního tunelu.

Pásovinu upevněte na stranách krokví pomocí cca 3 mm silné překližky nebo pásků z dřevovláknitých desek při spodní hraně boku krokve. Upevňovací pásky je nutno používat průběžně. Jednoduchá fixace je možná například ruční nastřelovačkou spon.

Lepení přesahů

3 Rozviňte další část. Přesahy pásoviny mají být cca 10 cm. Natištěné označení slouží pro orientaci.

Neprodyšné slepení přesahů pásoviny se systémovými lepicími páskami TESCON No. 1 nebo TESCON VANA. Pásku je třeba lepit středem na spoj a pomocí pro clima PRESSFIX pevně přitlačit.

Tvorba napojení

4 Pro napojení na drsné nebo minerální stavební díly se nanese cca 5 mm široký proužek lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Lepidlo se nestlačí zcela naplocho, aby se dokázalo absorbovat pohyb stavebních dílů.

5 Napojení na průniky trubek a kabelů se provede pomocí neprodyšných manžet a v případě potřeby se použije TESCON No. 1 nebo TESCON VANA. Napojení na střešní okna se provádí pomocí rohové lepicí pásky TESCON PROFIL.

6 Následně se vloží tepelná izolace a nainstaluje se spodní izolace střechy, například pro clima SOLITEX MENTO

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Systém pro clima DASATOP se může instalovat v obytných domech s typickým využitím ve všech prostorách (obývací pokoje, ložnice, kuchyně a koupelny) jako parobrzdná a neprodyšná pásovina vnitřní ohraničení izolace. Předpokladem je, že průměrná vzdušná vlhkost 60% není trvale překračována. Pro clima DASATOP nemůže být instalována u konstrukcí, které jsou zvnějšku opatřeny difúzně nepropustnou stavební vrstvou. K takovýmto stavebním dílům patří například konstrukce s plechovou, plochou nebo ozeleněnou střechou. Tento typ konstrukcí nedisponuje dostatečným potenciálem stavební bezškodnosti.

Instalace a upevnění

pro clima DASATOP má být instalována vně zelenou textilní stranou (s popisem). Může být instalována napjatá podélně nebo šikmo k okapu. Vnitřní záklop musí unést váhu izolační hmoty. Upevnění pásoviny se provede po stranách na krokvích cca 3 mm silnými a 40 mm širokými pruhy z desek z tvrdého dřevovlákna nebo překližky. Pásy se fixují minimálně 10 mm širokými a 15 mm dlouhými upevňovacími svorkami. Rozestup svorek smí být maximálně 10 – 15 cm. Přesah pásoviny musí být 8 – 10 cm.

Optimální podmínky vysychání

Bezpečnost díky nízké hodnotě sd

Když pásovina sub and top nepřiléhá optimálně na krokve, mohou vzniknout konvekční tunely. Představují bezpečnostní riziko, ale v praxi často nemohou být vyloučeny. Pro stavební bezškodnost je proto důležité, aby pásovina byla extrémně difúzně propustná, aby tak bylo možné zajistit odvedení i většího množství vlhkosti z konvekce.

Variabilní difúzní odpor systému DASATOP je optimálně nastaven pro rychlou instalaci způsobem sub and top.

DASATOP vést pod zdvojením. Toto je stavebně fyzikálně vhodnější a šetří materiál.

Instalace pod zdvojením

Mají-li být profily krokví zvýšeny, doporučuje se přidat nejprve DASATOP a potom teprve provést navýšení krokví. Neprodyšná izolace zůstává tak z hlediska stavebně fyzikálního vhodnější na teplé straně konstrukce.

Vnitřní obložení chrání před škodami

Vnitřní záklop je potřeba k ochraně pásoviny před UV zářením. V případě, že záklop chybí – například ve špici podkroví, je třeba je doplnit. Aby nedošlo k zabránění zpětného vysychání, nemají být z vnitřní strany umístěny žádné vrstvy blokující difúzi – jako například desky OSB nebo vícevrstvé dřevěné desky. Vhodný je naopak záklop ze sádrokartonových desek nebo palubek.

Optimální: Vláknité izolace

Aby mohly být vlhkostně proměnlivé vlastnosti systému DASATOP účinné, musí mít vlhkost možnost dostat se k parobrzdě. Toto umožňují difúzně propustné tepelně izolační hmoty a jsou proto k tomuto účelu doporučovány. Váha izolace musí být rozložena přes vhodný vnitřní záklop nebo příčné laťování v odstupu maximálně 25 cm. Při foukaných izolacích musí DASATOP přiléhat celoplošně.

Instalace izolace přímo po pásovině

Aby se zabránilo tvorbě kondenzátu, má následovat instalace tepelné izolace bezprostředně po neprodyšném přilepení systému DASATOP. To platí především při pracích v zimním období. DASATOP může být použit výhradně v suchých prostorech. V případě, že je třeba provést sanační práce s omítkou či stěrkou, musí být dokončeny delší dobu před instalací systému DASATOP.

Spodní část střechy

Všechny běžné difúzně propustné druhy podstřešní pásoviny (např. SOLITEX MENTO, UD nebo PLUS) chrání stavební díl v průběhu fáze výstavby. Mohou být instalovány také na záklop z masivního dřeva. Difúzně propustné desky z aglomerovaného dřeva ke spodní izolaci střechy mohou být umístěny v libovolné síle na vrchní stranu krokví. Při vnějších vrstvách konstrukce s hodnotami sd ≤ 0,3m není podle DIN 68800-2 zapotřebí chemická ochrana dřeva. Tento údaj platí též pro instalaci na záklopy ze suchého masivního dřeva. V takovýchto stavebních dílech není potřeba při použití vysoce difúzně propustných pásovin SOLITEX používat chemickou ochranu dřeva.

Vystavení povětrnostním podmínkám

DASATOP může být použita až po 4 týdny k ochraně konstrukce při vystavení povětrnostním podmínkám. Je nutné však mít na paměti, že DASATOP rozhodně nepředstavuje izolaci ve smyslu nouzové střechy. Vlhkost zde může pronikat přes spony nebo jiné perforace (hřebíky, šrouby atd.) U obydlených staveb nebo u konstrukcí, které je třeba speciálně chránit, se doporučuje použít dodatečné zakrytí plachtou.

Použití v závislosti na výškové poloze

Systém pro clima DASATOP může být instalován bez omezení výškovou polohou pro doporučené vnější difúzně propustné konstrukce u šikmých střech ve střední Evropě. Při odlišných okrajových podmínkách se prosím poraďte s technikem.

Vlhkost vznikající při užívání objektu

Difúzní odpor systému pro clima DASATOP je nastaven tak, že i při obvyklé vzdušné vlhkosti je zachován bezpečný parobrzdný účinek. V zásadě by mělo být možno stavbou podmíněnou vlhkost plynule odvětrat oknem. V zimě může být vysychání urychleno použitím stavebního vysoušeče. Tím se zabrání trvale vysoké relativní vzdušné vlhkosti.

Atestace a složení

DASATOP se skládá z 100% z materiálu Polyolefin – speciální membrány z polyethylen-copolymeru, ochranné a krycí textilie z polypropylenu. Toto složení umožňuje snadnou recyklaci. Pásovina byla dle hodnotícího schématu AgBB testována na emise. Pro clima DASATOP byla přezkoušena v souladu se zadáním normy DIN EN 13984. Nese značení CE.

Záruka kvality

Oproti mezikrokevní izolaci je kontrola kvality na bázi rozdílu tlaků možná pouze přetlakem. Za tímto účelem je potřeba budovu zamlžit přístrojem na umělou mlhu. Na venkovní straně je pak možné zkontrolovat těsnost objektu. Předtím je však nutné pásoviny dostatečně mechanicky zajistit. Lepené spoje a napojení musí být provedeny s obzvláštní pečlivostí. U nadkrokevní izolace je velmi důležité plánování detailů konstrukce, zejména napojení na okap a štít a jejich provedení.

Postup použití fólie DASATOP