Systém DB+

Vlhkostně variabilní parobrzdná a neprodyšná pásovina.
Vysoce výkonný systém pro clima pro maximální bezpečnost - také u stavebně fyzikálně náročných konstrukcí.

Vnitřní neprodyšná izolace – novostavba a dostavba

Technické parametry

DB+

Armovaná parobrzdná a neprodyšná pásovina ze stavební lepenky, vlhkostně proměnlivá hodnota sd
vhodná pro foukané izolace

OBLAST POUŽITÍ: Vhodná jako parobrzdná a neprodyšná pásovina pro všechny střešní konstrukce nezávisle na tom, jak difúzně neprodyšná je izolace spodní části střechy, případně stavební díly, které ohraničují těsnění směrem ven.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
100814026639011039100 m0,75 m75 m214 kg124
100824026639011046100 m0,90 m90 m217 kg124
100834026639011053100 m1,05 m105 m220 kg124
10084402663901111450 m1,05 m52,5 m210 kg142
100854026639011060100 m1,35 m135 m225 kg124
10086402663901112150 m1,35 m67,5 m213 kg142
10087402663901134350 m1,70 m85 m216 kg142
10088402663901107750 m2,75 m137,5 m226 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Ochrana proti poškození a plísni; vysoká úroveň bezpečnosti v případě náhodného vniknutí vlhkosti; vysoká pevnost v tahu; vhodná pro všechny vláknité tepelné izolace; ekologické řešení k utěsnění.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: UNI TAPE
Napojovací lepidlo: ECO COLL; ORCON MULTIBOND
Kabel /Trubka: KAFLEX, ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Pásovina:Stavební lepenka, slepeno s PE
Armování:Výztuž ze skelných vláken
Tloušťka: 0,23 ±0,1 mm
Sd-hodnota střední/vlhkostně proměnlivá: 2,3 ±0,25 m / 0,4-4 m
Plošná hmotnost: 190 ±10 g/m2
Tepelná stabilita: Trvalá do +40 •c
Pevnost v tahu podélná/příčná: 550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Nese označení CE podle EN 13984.

Nejlepší propojení bezpečnosti a ekologie

Osvědčený princip

Vlhkostně proměnlivý difúzní odpor DB+ má více něž 10 násobný rozsah mezi létem a zimou. Za více jak 20 let byla položena na mnoha milionech metrech čtverečních, rovněž i ve stavebně fyzikálně náročných konstrukcích.

DB+ funguje na principu klimaticky řízených membrán: V chladném klimatu je pásovina difúzně nepropustnější (sd- hodnota cca 4 m) a chrání konstrukci před vniknutím vlhkosti. V teplém klimatu je naopak pásovina difúzně propustná (sd- hodnota cca 0,6 m) a poskytuje tak vysoký potenciál zpětného vysychání. Tak je zaručena vysoká bezpečnost konstrukcí i při nepředvídaném vzniku vlhkosti z konvekce, boční difúze nebo vlhkých stavebních materiálů.

Bezpečnost díky proměnlivosti hodnoty v závislosti na vlhkosti

Na základě vlhkostně proměnlivého difúzního odporu je pásovina DB+ vhodná také pro použití ve vnějších difúzně nepropustných konstrukcích.
Omezení vyplývají však z výškové polohy a struktury vrstev.

Ještě větší potenciál bezškodnosti stavby poskytuje vysoce výkonný systém INTELLO, který je schopen ještě lépe vyrovnávat nepředvídatelné vlhkostní
zátěže a měl by být upřednostněn při plochých a ozeleněných střešních konstrukcích.

Pracovní postup

Pokládání pásoviny

1 Parobrzdná a neprodyšná pásovina pro clima DB+ se pokládá z vnitřní strany pod izolaci. Chrání tak tepelnou izolaci před vlhkostí a plísní. Pásovina nemá žádnou přední nebo zadní stranu a může být použita směrem do prostoru, jak potištěnou, tak i nepotištěnou stranou. Spony mají být 10 mm široké a 8 mm dlouhé a umisťují se v odstupu maximálně 10 – 15 cm.

Pásovinu DB+ je možné rozvinout jak podélně, tak i šikmo ke krokvím a připevnit sponami. Vzhledem k dostupnosti různých šířek rolí vzniká při podélném pokládání pouze minimální prořez. Položení by mělo být provedeno co možná nejvíce bez záhybů. Důležitá připomínka pro pozdější napojení: Parobrzdu vést cca 3 cm na štítovou stěnu a půdní nadezdívku a upevnit pokud možno svorkami. Tento napojovací díl se neprodyšně přilepí.

Přesahy pásoviny a přípravy

2 Poté, co je první část pásoviny upevněna, instaluje se druhý díl. Přesah pásoviny je na krokvích. Natištěné značení zde slouží k orientaci. Přesah při příčném položení činí cca 10 cm, při podélném položení minimálně 1 cm na pevném podkladu (například krokvi). Podklad je nutné před přilepením omést, vysát prach nebo je otřít hadrem. Podklady musí být rovněž vhodné pro trvalé neprodyšné přilepení neprodyšnou lepicí páskou nebo napojovacím lepidlem. Mají mít dobrou nosnost, být suché, hladké, zbavené prachu, silikonu a mastnoty. Na promrzlé podklady není lepení možné. Nejlepších výsledků pro bezpečnost konstrukce je dosahováno na kvalitativně vysoce jakostní parobrzdné a neprodyšné pásovině, případně na deskách z aglomerovaného dřeva (např. OSB deskách). V případě pochybností se doporučuje provést test lepení.

Lepení pásoviny

3 Jakmile je parobrzda nainstalována, přejdeme k lepení přesahů. V oblasti přesahů je třeba pásovinu volně a bez tahu přilepit univerzální lepicí páskou UNI TAPE. Lepení se u podélně instalovaných pásovinách musí provádět na krokvích. Záhyby v části přesahu nesmějí být přelepeny, nýbrž je nutné je rozříznout a znovu nalepit. Páska se lepí od středu a přitlačuje se při lepení např. pomocí pro clima PRESSFIX. Alternativně je možné využít ekologickou variantu těsnění a provést veškerá lepení včetně lepení na sousedící stavební díly pomocí lepidla ECO COLL.

Půdní nadezdívka

4 Právě tak důležité jako lepení přesahů jsou i napojení k sousedícím stavebním dílům. Napojuje se na hladké, neminerální stavební díly pomocí pásky UNI TAPE. Napojení na štítovou stěnu se provádí obdobně. Pro sousedící minerální nebo hrubé dřevěné stavební díly (např. omítnuté zdi, hrubé krokve) je vhodné použít napojovací lepidlo ECO COLL přímo z kartuše a nanést cca 5 mm silnou housenku. Při hrubých podkladech případně použít větší množství lepidla. Parobrzda s dilatační smyčkou se položí do vrstvy lepidla, které se však nestlačí zcela naplocho, aby byl možný pohyb stavebních dílů. Na stabilní podklady není nutno zpravidla používat žádné přítlačné latě.

Omítnutý štít

5 Pro napojení na omítnuté štítové zdi se nanáší cca 5 mm silná housenka víceúčelového lepidla ECO COLL přímo z kartuše. Na hrubé podklady je vhodné použít větší množství lepidla. Parobrzda s dilatační smyčkou se položí do vrstvy lepidla, které se však nestlačí zcela naplocho, aby byl možný pohyb stavebních dílů. Na stabilní podklady není nutno zpravidla používat žádné přítlačné latě.

Neomítnutý štít

6 Definované napojení na omítku pomocí lepenky CONTEGA PV. Textilii je třeba upevnit na zdivo bodově lepidlem ORCON F co nejvíce v rohu. Prosím pozor: Pásovina nesmí být vydutá. Následně se přiloží parobrzda. Oddělte pásy separační folie na lepence CONTEGA PV a textilii připevněte lepicími pruhy na neprodyšnou vrstvu. Pevně přitiskněte. Jestliže se zeď nakonec bude omítat, musí být CONTEGA PV vložena ještě doprostřed vrstvy omítky. K tomu se textilie s výztuží nadzvedne od zdi, omítka se nanese na zeď za pásku CONTEGA PV, textilie s výztuží se položí do čerstvé vrstvy omítky a vše se kompletně znovu omítne.

Vaznice

7 Na hrubé neopracované krokve nebo vaznice se používá napojovací lepidlo ECO COLL, které se nanáší v cca 5 mm silné housence. Na velmi hrubé podklady se doporučuje množství lepidla zvýšit. Následně se položí parobrzda s dilatační smyčkou (pokud možno) do vrstvy lepidla. Lepidlo se nepřitlačuje zcela naplocho.

Komín

8 Pro napojení na izolovaný komín se vede DB+ cca 3 cm na komín, nanese se asi 5 mm silná housenka lepidla ECO COLL (nebo příp. větší) a pásovina s dilatační smyčkou se položí do vrstvy lepidla, které se však nestlačí zcela naplocho. Rohy se utěsní pomocí krátkých kousků lepicí pásky TESCON č. 1 / TESCON VANA. Doporučuje se pásku uprostřed naříznout, aby se tak dala jednoduše tvarovat.

Trubky a kabely

9 V případě, že skrze vzduchotěsnou vrstvu jsou vedeny trubky nebo kabely, musí i ty být trvanlivě a bezpečně napojeny. K tomuto účelu se nejlépe hodí neprodyšné manžety KAFLEX a ROFLEX. Tento flexibilní materiál těsně přilne a je k dispozici pro všechny běžné průměry. Kabelové manžety KAFLEX jsou samolepící: Separační folie se stáhne, manžeta se nasune přes kabel a přilepí. Manžety na trubky ROFLEX je třeba upevnit lepicí páskou UNI TAPE, která se následně dobře přitlačí.

Lepení rohů

Neprodyšnost je nutné zajistit také v koutech a rozích. To však není žádný problém s použitím rohové lepicí pásky TESCON PROFIL, která je vybavena třemi pruhy separační folie. To umožňuje „aktivovat“ nejdříve jen jeden díl lepicí plochy a provádět nejprve lepení jedné strany. Dalším krokem je potom odstranění zbylých pruhů separační folie a kompletní dokončení lepení.

Dokončení

Příčné laťování v odstupu maximálně 65 cm by mělo váhu izolace unést. Vnitřní záklop chrání pásovinou před poškozením a UV zářením. Pokud jsou všechna napojení neprodyšně utěsněna, je konstrukce tepelné izolace trvale zajištěna. Doporučuje se přezkoušení neprodyšnosti systémy BLOWER DOOR nebo pro clima WINCON.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Systém pro clima DB+ může být použit v obytných domech s typickým užíváním ve všech prostorách (obývací pokoje a ložnice, kuchyně a koupelny) jako vnitřní ohraničení izolace.

Instalace a upevnění

Při instalaci DB+ není třeba sledovat přední či zadní stranu. Systém může být instalován podélně nebo příčně k nosné konstrukci, například ke krokvím. Nesmí být pouze silně napjatý. Při horizontální instalaci (napříč k nosné konstrukci) je odstup nosné konstrukce stanoven na maximálně 100 cm. Po dokončení instalace musí být vnitřní strana doplněna příčně vedeným laťováním v odstupu maximálně 65 cm, aby byla zachycena váha izolačního materiálu. K upevnění pásoviny při izolaci deskami a rohožemi smí být odstup minimálně 10 mm širokých a 8 mm dlouhých nastřelovacích spon maximálně 10 – 15 cm. Pásovina má mít přesah cca 8 – 10 cm.

Navíc u foukané izolace

Systém DB+ může sloužit i jako ohraničující vrstva pro foukanou izolaci jakéhokoli druhu. Výztužná vložka zajistí vysokou pevnost proti roztržení při zafoukávání. Instalace podél nosné konstrukce má tu přednost, že spára se nachází na pevném podkladu, a tak je chráněna. Odstup spon nutných pro upevnění pásoviny smí být maximálně 5 – 10 cm. Při instalaci šikmo k nosné konstrukci má být přímo na neprodyšně přilepeném přesahu pásoviny umístěna podpěrná lať, aby se zamezilo zatížení lepeného spoje tahem. Alternativně je možné zajistit ještě dodatečně lepicí pásku na přesahu příčnými pruhy lepicí pásky v odstupu 30 cm. Při pracích ve studeném venkovním klimatu musí být izolační materiál aplikován ihned po instalaci pásoviny DB+. Pásovina tak bude chráněna před tvorbou vody z kondenzátu.

Volné kombinování DB+

Bezpečnost otevřeným záklopem

Aby se nebránilo zpětnému vysychání, nemají být na vnitřní straně izolace umístěny žádné vrstvy zpomalující difúzi – jako OSB nebo vícevrstvé dřevěné desky. Vhodný je zde záklop ze sádrokartonových desek nebo palubek. V případě, že se nepočítá s žádným vnitřním záklopem (např. na půdě), lze na plochy bez přímého slunečního ozáření jako alternativu použít pro clima INTESANA. tato disponuje vyšší ochranou před UV zářením a poskytuje vysokou ochranu před mechanickým poškozením.

Správný průběh prací chrání před vodou z kondenzátu

Aby se zamezilo tvorbě kondenzátu, má být parobrzdná a neprodyšná vrstva dokončena ihned po instalaci izolace deskami a rohožemi. Foukaná izolace se má provést bezprostředně po neprodyšném zalepení pásoviny, případně je možné pracovat zároveň, což platí především pro provádění prací v zimě. Zvýšenou relativní vzdušnou vlhkost je nutné průběžně odvětrávat nebo použít stavební vysoušeč.

Použití vláknitých izolací

Aby mohly fungovat vlhkostně proměnlivé vlastnosti systému DB+, musí vlhkost mít možnost postupovat k parobrzdě. Difúzně propustné tepelné izolace jako celulóza, len, konopí, dřevité vlákno, minerální vlna apod. toto umožňují, a proto se pro tento účel doporučují. Váha izolačního materiálu musí být nesena vhodným vnitřním záklopem nebo příčným laťováním v odstupu maximálně 65 cm. Počítá-li se při instalaci rohožových nebo deskových izolačních materiálů se zatížením v tahu na lepené spoje, měla by být na lepeném spoji instalována lať ke zpevnění. K upevnění pásoviny při izolaci deskami a rohožemi smí být odstup minimálně 10 mm širokých a 8 mm dlouhých nastřelovacích spon maximálně 10 – 15 cm. Pásovina má mít přesah cca 8 – 10 cm.

Instalace i při neprodyšných podstřešních záklopech

Systém pro clima DB+ může být instalován společně se všemi běžnými difúzně propustnými a difúzně neprodyšnými podstřešními izolacemi. Vnější záklop musí být z masívního dřeva. Desky z aglomerovaného dřeva nejsou v kombinaci s DB+ přípustné. Energeticky výhodné jsou podstřešní izolace tvořené deskami z dřevitých vláken. Při vnějších vrstvách s hodnotami sd menšími než 0,20 m, případně při záklopu z masívního dřeva podle DIN 68800 s difúzně propustnou podstřešní pásovinou (sd– hodnota < 0,20 m) není třeba žádné chemické ochrany dřeva.

Vlhkost vznikající při užívání objektu

Difúzní odpor systému DB+ je nastaven tak, že i v prostorech s vyšší vlhkostí, jako jsou například novostavby nebo při krátkodobém zvýšení vlhkosti v kuchyních a koupelnách, je zaručená dostatečná ochrana stavebního dílu. V zásadě by mělo být možno stavbou podmíněnou vlhkost plynule odvětrávat oknem. V zimě může být vysychání urychleno použitím stavebního vysoušeče. Tím se zabrání trvale vysoké relativní vzdušné vlhkosti.

Pravidlo 60/2

V novostavbách panuje zvýšená vzdušná vlhkost, podmíněná vlastní stavbou a užíváním prostor. Difúzní odpor parobrzdy by měl být nastaven tak, že i při 60% průměrné relativní vzdušné vlhkosti bude dosahovat difúzní odpor (sd – hodnota) minimálně 2 m, tak aby byla konstrukce dostatečně chráněna před vlivem vlhkosti z interiéru a proti takto podmíněné tvorbě plísní.

Pravidlo 70/1,5

Ve fázi výstavby, kdy jsou provedeny omítky nebo stěrky, je v interiéru velice vysoká vzdušná vlhkost. Hodnota sd by při 70% průměrné relativní vzdušné vlhkosti měla činit více než 1,5 m, aby byla konstrukce dostatečně chráněna před vlivem vlhkosti z prostoru stavby a proti takto podmíněné tvorbě plísní. Zvláště v případě použití desek z aglomerovaného dřeva na vnější straně konstrukce, je nutná vysoká ochrana proti vlhkosti. INTELLO a INTELLO PLUS s hodnotou sd 2 m při 70% relativní vzdušné vlhkosti tuto podmínku více než dostatečně splňuje.

Osvědčení a složení

Systém DB+ sestává z 100% přírodní a recyklované celulózy, lepené tenkým PE filmem bez halogenů a změkčovadel, zesílené výztužnou vložkou. Pásoviny jsou dle hodnotícího schématu AgBB testovány na emise. DB+ má označení CE podle certifikátu DIN EN 13984.

Záruka kvality

Pro stavební bezškodnost konstrukce tepelné izolace je neprodyšnost rozhodující. Pro clima doporučuje přezkoušení těsnosti neprodyšné izolační vrstvy a nalezení a případné odstranění netěsností například pomocí systémů pro clima WINCON nebo BLOWER DOOR.

Oblasti použití

Šikmé střechy Ploché kačírkové střechy do 300 mm vrstvy izolaceOzeleněné střechy do 200 mm vrstvy izolaceStěny **
do 1.000 m n. m. zevně difúzně nepropustné konstrukce do 400 m .m. Izolace bez podvětrání (překontrolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)do 800 m n. m.* ploché střechy s max. 5 cm vrstvy kačírku bez podvětrávání (překontrolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy, žádné desky z aglomerovaného dřeva)do 400 m n. m.* ozeleněná střecha s max. 15 cm substrátové vrstvy bez podvětrávání (překontrolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy, žádné desky z aglomerovaného dřeva)do 700 m n. m. zevně difúzně nepropustné, bez podvětrání (zevnitř žádné difúzi brzdící vrstvy)
bez výškového omezení zevně difúzně propustnébez výškového omezení zevně difúzní odpor max. 0,10 m

* U konstrukcí při uvedené nadmořské výšce lze použití ovlivnit přídavnou izolací nad nosnou konstrukci.
** U stavebně fyzikálního posouzení stěn hraje rozhodující roli barva vnějších vrstev. Prosím obraťte se v obou případech na distributora.