Systém INTESANA / INTESANA connect

Vysoce výkonná parobrzda pro vnější izolaci střechy s vlhkostně proměnlivou hodnotou sd.

Vnitřní neprodyšná izolace – novostavba a dostavba

K dispozici také ve verzi connect:

Technologie

Technické parametry

INTESANA®

Vysokovýkonná parobrzda pro vrchní izolaci střechy s vlhkostně proměnlivou hodnotou sd. Též jako INTESANA connect se 2 integrovanými samolepicími zónami

OBLAST POUŽITÍ: Jako vzduchově izolující parobrzdná pásovina s vlhkostně proměnlivou hodnotou difúzního odporu, vystavitelná povětrnostním vlivům, použitelná na záklop pod nadkrokevní izolace u všech difúzně otevřených konstrukcí např. s pásovinou na spodní izolaci střechy (pro clima SOLITEX) nebo deskami z měkkých dřevitých vláken a MDF deskami.

VýrobekČíslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
INTESANA11779402663911779350 m1,50 m75 m212 kg120
INTESANA connect12220402663912220950 m1,50 m75 m212 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Chrání konstrukci v průběhu stavební fáze před povětrnostními vlivy od sklonu střechy 10°. Vodoodpudivá a vodotěsná. Pochozí. Současně funguje jako parobrzdná a neprodyšná izolační vrstva s vlhkostně proměnným difúzním odporem k ochraně tepelně izolačních konstrukcí. Dufúzní odpor od 0,25 m až do 25 m. V zimě difúzně nepropustnější=> vysoká ochrana před vlhkem, v létě difúzně otevřenější=> extrémně vysoké vysychání= maximální ochrana před stavebními škodami.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA; DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel /Trubka: KAFLEX, ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen
Membrána: Kopolymer polyethylenu
Tloušťka: 0,45 ±0,05 mm
Sd-hodnota střední/vlhkostně proměnlivá: 7,5 ±0,25 m / 0,25 – >25 m
Plošná hmotnost: 150 ±5 g/m2
Tepelná stabilita: Trvalá do -40 °C až +80 ·c
Pevnost v tahu podélná/příčná: 250 N/5 cm / 170 N/5 cm
Nese označení CE podle EN 13984.

Maximální ochrana proti plísním a poškozením konstrukcí

Zvláštnosti

Chrání konstrukci během fáze výstavby před povětrnostními vlivy. Současně plní funkci parobrzdné a neprodyšné vrstvy s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem na ochranu tepelně izolační konstrukce.

V zimě difúzně nepropustnější = > vyšší ochrana před vlhkostí, v létě difúzně propustnější = > extrémně vysoké vysychání = maximální ochrana před stavebními škodami. Použitelná též se všemi vně difúzně nepropustnými konstrukcemi.

(Roční) nadčasová inteligence

V zimě brzdí, respektive zastavuje INTESANA hodnotou sd nad 10 m (vlhkostní transport týdně méně než 7 g/m2) proniknutí vlhkosti do střechy a stěn. V létě potom parobrzda dovolí unikání vodní páry. Hodnota sd 0,25 m zajišťuje transport vlhkosti více než 500 g/m2 týdně – tedy mimořádně vysoký potenciál vysychání! Nižší transport vlhkosti v zimě – vysoké vysychání v létě: Vlhkost je neustále odsávána z izolace, plíseň tak nemá žádnou šanci!

Tato inteligentní a mimořádně výkonně dimenzovaná difúzní přizpůsobivost zdůrazňuje bezpečnostní funkci systému pro clima: Pro co nejvyšší stavební bezškodnost musí být rezerva vysychání vyšší než maximální teoreticky možná vlhkostní zátěž!

Pracovní postup

Pokládání pásoviny

1 Jestliže existují úžlabí, je vhodné zde nejprve pásovinu rozvinout, okraj přeložit a připevnit sponami. V oblasti plochy střechy se provádí instalace pásoviny souběžně s okapem.

Přesahy pásoviny

2 Je nutné dbát na 8 – 10 cm přesah směrem odvádějícím vodu. Upevnění se provádí v oblasti přesahu pásoviny sponami v odstupu maximálně 10 – 15 cm.

Lepení pásoviny

3 Lepení přesahů pásoviny se provádí u pro clima INTESANA connect pomocí integrované samolepicí pásky. Přesahy pásoviny pro clima INTESANA, stejně jako čelní spoje se lepí oboustrannou lepicí páskou pro clima DUPLEX nebo jednostrannou páskou TESCON No. 1 / TESCON VANA. Lepicí pásky je nutné pevně přitlačit, například pomocí pro clima PRESSFIX.

Napojení hřebene střechy

4 Na hřebeni střechy je třeba nejprve sponami upevnit středově cca 40 cm široký pruh INTESANY. Následně potom neprodyšně přilepit za použití TESCON No. 1 / TESCON VANA. Spony se přitom přelepí a lepicí pásky pevně přitlačí.

Napojení při okraji štítu

5 Přerušení dřevěného záklopu na vrchní straně maltou zatřené koruny zdi. Jedna střešní lať se přilepí v podélném směru lepidlem ORCON F nebo ORCON CLASSIC průběžně s korunou zdi. Napojení INTESANY pomocí ORCON F nebo ORCON CLASSIC na střešní lať.

Spoj dřevěného záklopu na poslední krokvi. Spojem se protáhne INTESANA na vnitřní stranu dřevěného bednění a na svrchní straně koruny zdi se přilepí pomocí ORCON F nebo ORCON CLASSIC.

Na omítnuté štítové zdi se pro clima INTESANA napojí pomocí lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC na omítku. V případě chybějící vrstvy omítky je třeba přilepit na zeď CONTEGU PV

Na omítnuté štítové zdi se pro clima INTESANA napojí pomocí lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC na omítku. V případě chybějící vrstvy omítky je třeba přilepit na zeď CONTEGU PV

Napojení okapu

7 Při odsazených viditelných krokvích

Pro clima INTESANU je třeba přilepit neprodyšně na nosník lepidlem ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Jestliže je přitom více jak 20% tepelné izolace (celkového tepelného odporu) umístěno před parobrzdou, je případně nutné prověřit funkčnost difúze. Spára mezi nosníkem a kleštinovým věncem se musí neprodyšně uzavřít pomocí pruhů parobrzdné pásoviny (např. pro clima DA-S) a lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Alternativně lze umístit pruh difúzně propustné pásoviny pro použití se záklopem (např. SOLITEX UD) před vyrovnáním viditelných krokví v podélném směru ke spojníkům a napojit jej pomocí lepidla ORCON F na věnec. Po instalaci INTESANY se tato neprodyšně slepí páskou TESCON No. 1/TESCON VANA s pásovinou pro použití se záklopem.

Při spojitých viditelných krokvích

U spojitých viditelných krokvích je nejprve potřeba nanést na svrchní stranu krokve nad nosníkem napříč ke krokvi dvojitou housenku (odstup cca 8 cm) napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Následně se na viditelnou krokev nainstaluje vnitřní záklop (například palubky).

Prostupy

8 Kabelové a trubkové prostupy se neprodyšně a proti vlhkosti utěsňují s použitím manžet pro clima KAFLEX nebo ROFLEX. Manžety se natáhnou přes trubku. Je třeba dbát na pevné nasazení. Plošně vést k těsněnému podkladu. Oblepte dokola směrem odvádějícím vodu s pomocí lepicí pásky TESCON No. 1/ TESCON VANA. První pruh dole, 2. + 3. pruh vlevo a vpravo, poslední pruh nahoře. Pruh umístěte středem na kraj manžety a pevně přitiskněte. Alternativně lze provést utěsnění trubek pomocí krátkých pruhů pásky TESCON NO.1 (šířka 75 mm). Na lepený spoj nesmí působit žádné zatížení tahem. Krátkými díly lepicí pásky bude dosaženo volného napojení bez pnutí. Lepicí pásky musí být umístěny směrem odvádějícím vodu. Pozor: Trubky není možné již následně posunout.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Systém pro clima DB+ může být použit v obytných domech s typickým užíváním ve všech prostorách (obývací pokoje a ložnice, kuchyně a koupelny) jako vnitřní ohraničení izolace.

Instalace a upevnění

INTESANA se klade zelenou textilní stranou (popisem) směrem ven. Může být instalována pevně napnutá, jak podélně, tak i příčně k okapu. Upřednostňovaná je horizontální instalace (napříč k okapu) z důvodu vodonosnosti během fáze výstavby. Váha izolačního materiálu musí být vynesena záklopem. K upevnění pásoviny je zapotřebí používat minimálně 10 mm široké a 8 mm dlouhé nastřelovací spony. Rozestup spon musí být maximálně 10 – 15 cm. Pásovina má mít přesah cca 8 – 10 cm.

Bezpečnost difúzně propustným záklopem

Aby bylo možné dosáhnout plného účinku parobrzd s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem, nesmí být na vnitřní straně tepelné izolace žádné difúzi omezující vrstvy, jako např. OSB nebo vícevrstvé dřevěné desky. Vhodné jsou záklopy z masivního dřeva nebo difúzně propustných dřevitých materiálů.

Používejte foukané izolace

Vysokého potenciálu stavební bezškodnosti parobrzd s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem se dosáhne pouze při použití difúzně propustných vlákenných, tepelně izolačních materiálů, jelikož ve fázi vysychání vlhkost musí mít v letních měsících možnost postupovat směrem k parobrzdě. Ideální jsou vlákenné tepelně izolační materiály jako celulóza, len, konopí, dřevovlákno, kamenná nebo minerální vata atd.

Použití též u nepropustných spodních konstrukcí střech

Systém pro clima INTESANA se může použít se všemi běžnými difúzně propustnými spodními záklopy a difúzně nepropustnými spodními konstrukcemi střech. Při vnějších krycích vrstvách konstrukce s hodnotami sd ≤ 0,3 m, není dle DIN 68800-2 třeba žádné chemické ochrany dřeva. To samé platí pro instalaci na záklop ze suchého masivního dřeva. V takovýchto stavebních dílech nemusí být použita chemická ochrana dřeva.

Pravidla 60/2 a 70/1,5

Volné vystavení povětrnostním vlivům

INTESANA může být na ochranu konstrukce vystavena 2 měsíce povětrnostním vlivům. Při volném vystavení povětrnostním vlivům musí minimální sklon střechy činit 10°. Prosím uvědomte si, že INTESANU nelze považovat za izolaci ve smyslu nouzové střechy. Vlhkost může proniknout kolem nastřelovacích spon nebo jinými perforacemi (kolem hřebíků, šroubů atd.). U obytných konstrukcí nebo konstrukcí, které je zapotřebí obzvláště chránit, se doporučuje navíc zakrytí plachtou.

Vlhkost vznikající při užívání objektu

Difúzní odpor pro clima INTESANA je nastaven tak, že i v prostorech s vyšší vlhkostí, jako jsou například novostavby nebo při krátkodobém zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v kuchyních a koupelnách, je daný dobrý parobrzdný účinek a zaručená dostatečná ochrana stavebního dílu. V zásadě by mělo být možno stavbou podmíněnou vlhkost plynule odvětrávat oknem. V zimě může být vysychání urychleno použitím stavebního vysoušeče. Tím se zabrání trvale vysoké relativní vzdušné vlhkosti.

Pravidlo 60/2

V novostavbách, kuchyních a koupelnách panuje zvýšená vzdušná vlhkost. Difúzní odpor parobrzdy by měl být nastaven tak, že i při 60% průměrné relativní vzdušné vlhkosti bude dosahovat difúzní odpor (hodnota sd) minimálně 2 m. Pak je konstrukce dostatečně chráněna před vlivem vlhkosti z interiéru a tvorbě plísní. INTESANA má při 60% relativní vzdušné vlhkosti difúzní odpor cca 4 m.

Pravidlo 70/1,5

Ve fázi výstavby, kdy jsou provedeny omítky nebo stěrky, je v interiéru velice vysoká vzdušná vlhkost. Hodnota sd by při 70% průměrné relativní vzdušné vlhkosti měla činit více než 1,5 m, aby byla konstrukce dostatečně chráněna před vlivem vlhkosti z prostoru stavby a proti takto podmíněné tvorbě plísní. Zvláště v případě použití desek z aglomerovaného dřeva na vnější straně konstrukce, je nutná vysoká ochrana proti vlhkosti. INTESANA s hodnotou sd 2 m při 70% relativní vzdušné vlhkosti tuto podmínku více než dostatečně splňuje.

Osvědčení a složení

Ochranná a krycí textilie jakož i funkční membrána parobrzdné a neprodyšné pásoviny INTESANA sestávají ze 100% z polyolefinu. To umožňuje lehkou recyklovatelnost. Pásovina je dle hodnotícího schématu AgBB testována na emise. INTESANA byla přezkoušena dle podmínek DIN EN 13984. Nese označení CE.

Záruka kvality

Oproti mezikrokevní izolaci je kontrola kvality na bázi rozdílu tlaků možná pouze přetlakem. Za tímto účelem je potřeba budovu zamlžit přístrojem na umělou mlhu. Na venkovní straně je pak možné zkontrolovat těsnost objektu. Předtím je však nutné pásoviny dostatečně mechanicky zajistit. Lepené spoje a napojení musí být provedeny s obzvláštní pečlivostí. U nadkrokevní izolace je velmi důležité plánování detailů konstrukce, zejména napojení na okap a štít a jejich provedení.

Oblasti použití

Šikmé střechy Ploché kačírkové střechy do 300 mm vrstvy izolaceOzeleněné střechy do 200 mm vrstvy izolaceStěny **
do 1200 m n. m. zevně difúzně nepropustné konstrukce do 400 mm. Izolace bez podvětrání (překontrolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)do 1000 m n. m.* ploché střechy s max. 5 cm vrstvou kačírku bez podvětrávání (překontrolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)do 1000 m n. m.* ozeleněná střecha s max. 15 cm substrátové vrstvy bez podvětrávání (překontrolovaná neprodyšnost, bez zastínění, zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)do 700 m n. m. zevně difúzně nepropustné, bez podvětrání (zevnitř žádné difúzi brzdící vrstvy)
bez výškového omezení
zevně difúzně propustné
nad 700 m n. m. zevně max. difúzní odpor 3 m (zevnitř žádné difúzi brzdící stavební vrstvy)
bez výškového omezení zevně difúzně propustné konstrukce

* U konstrukcí při uvedené nadmořské výšce lze použití ovlivnit přídavnou izolací nad nosnou konstrukci.
** U stavebně fyzikálního posouzení stěn hraje rozhodující roli barva vnějších vrstev. Prosím obraťte se v obou případech na distributora.