Systém INTELLO conneX

Parobrzdný pás k vzduchotěsnému utěsnění spár, např. spoj podlahy s obvodovou stěnou (zděnou nebo z OSB desek)

Novostavba a dostavba

Technické parametry

Parobrzdný pás 

OBLAST POUŽITÍ: K vzduchotěsnému utěsnění spár, např. spoj podlahy s obvodovou stěnou (zděnou nebo z OSB desek). Vhodné také jako opravné a renovační pásy pro přelepení netěsností ve střeše, ve zkoseních střech, pro netěsnosti stěn, stropů a podlah.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
1AR03305402663923305950 m21,0 cm10,50 m²1,6 kg196
1AR03288402663923288550 m37,5 cm18,75 m²2,9 kg180
1AR03290402663923290850 m50,0 cm25,00 m²3,8 kg140
1AR03291402663923291550 m75,0 cm37,50 m²5,7 kg120

VÝHODY:

Prefabrikované, parobrzdné a vzduchotěsné pásy pro rychlé použití. 

Časově nenáročná instalace: parobrzdné pásy jsou předem nařezané. Vhodné také pro stavební prvky s krátkodobými vlhkostními účinky. Konstrukce v souladu s normami: pro vzduchotěsné lepení podle norem DIN 4108-7, SIA 180 a RT 2012. Ochrana v každodenním drsném prostředí staveniště díky robustnímu rounu. 

Má vlhkostně proměnlivý difúzní odpor až se stonásobným rozsahem. Je trvale spolehlivá. Vlastnost úředně přezkoušena a potvrzena (ETA-18/1146). Parobrzdu lze kombinovat se všemi deskovými nebo rolovanými izolačními materiály. Jednoduše aplikovatelná, rozměrově stálá, bez rozlupování vrstev nebo destruktivního odtrhávání. Produkt nadstandardně splňuje přísný německý test na nebezpečné látky ve vnitřním prostředí, a to v souladu s ISO 16000. 

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel /Trubka: KAFLEX, ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen
Membrána: Kopolymer polyethylenu
Sd-hodnota střední/vlhkostně proměnlivá: 14 m / 0,25 m – > 25 m
Plošná hmotnost: 150 g/m2
Vystavení povětrnostním vlivům:2 měsíce

Maximální bezpečnost před stavebními škodami a plísní

Osvědčený princip

INTELLO pracuje na základě principu klimaticky řízené membrány: v zimě izoluje proti vlhkosti, v létě je molekulární struktura propustnější a umožňuje spolehlivé vysychání. Proměnlivost difúzního odporu vysoce výkonného systému INTELLO garantuje také v kritických, zevně difúzně neprodyšných konstrukcích, jako jsou šikmé střechy s plechovou krytinou, spodní konstrukcích střech  s asfaltovou střešní lepenkou, ploché a ozeleněné střechy, značný potenciál stavební bezškodnosti –  i v lokalitách s velmi chladným klimatem.

Roční (nadčasová) inteligence

V zimě brzdí, respektive zastavuje INTELLO hodnotou snad 10 m (vlhkostní transport týdně méně než 7 g/m2) proniknutí vlhkosti do střechy a stěn. V létě potom parobrzda dovolí unikání vodní páry. Hodnota sd 0,25 m zajišťuje transport vlhkosti více než 500 g/m2 týdně – tedy mimořádně vysoký potenciál vysychání!

Nižší transport vlhkosti v zimě – vysoké vysychání v létě: Vlhkost je neustále odsávána z izolace, plíseň tak nemá žádnou šanci!
Tato inteligentní a mimořádně výkonně dimenzovaná difúzní přizpůsobivost zdůrazňuje bezpečnostní funkci systému pro clima: Pro co nejvyšší stavební bezškodnost musí být rezerva vysychání vyšší, než maximální teoreticky možná vlhkostní zátěž!

Pracovní postup