AEROSANA VISCONN FIBRE

Vláknem vyztužený těsnící nátěr s vlhkostně proměnlivou hodnotou Sd

agbb-test

Parametry:

Materiál:Disperze na na bázi akrylátu, vyztužená vlákny
Sd-hodnota:3,5 ±0,4 m (pro 0,3 mm tloušťku)
Sd-hodnota vlhkostně proměnlivá:0,15 – 5,00 m
Vodní sloupec:2.000 mm
Teplota zpracování:+5 °C do +35 °C
Tepelná stabilita:Dlouhodobě -40 °C do +90 °C (po zaschnutí)
Vysychání:6 – 48 hodin (při 20 °C, 65 % rel. vlhkost) v závislosti na tloušťce a druhu podkladu)
Skladovatelnost:5 °C – 25 °C, ve vzduchotěsně uzavřeném kbelíku
Spotřeba:cca 400-800 ml/m2, v závislosti na
aplikované tloušťce a podkladu

K uzavření prasklin a spár

Novou AEROSANOU VISCONN FIBRE s výztužnými vlákny můžete jednoduše přetřít spáry a praskliny do šířky 20 mm.

K napojení prostupů

Při větších spárách, otvorech nebo při utěsnění prostupů, jako například u trubek nebo kleštin, přiložte jednoduše nový AEROSANA FLEECE a přetřete.

K řešení složitých detailů

Oblast použití:

Elastický a vlhkostěnně proměnlivý parobrzdný nátěr, vzduchotěsný, pro utěsnění prostupů, povrchů i spojů. Použití jako spojovací můstek mezi podkladem a následným vzduchotěsnícím materiálem – uvnitř i venku.

Výhody:

Úspora času: Těsnicí tmel připravený k okamžitému nátěru; spolehlivý díky vynikajícím lepivým vlastnostem pro všechny standardní konstrukční povrchy: zakryje praskliny a spoje až do šířky 20 mm. Větší spoje řešit v kombinaci s AEROSANOU FLEECE; Nátěr může být omítnut, vymalován nebo přelepen všemi pro clima lepicími páskami; lze použít v interiéru i v exteriéru díky své vlhkostně proměnlivé hodnotě sd; testován na na přítomnost nebezpečných látek podle hodnocení AgBB / ISO 16000 – dosáhl vynikajících hodnot.

Číslo výrobkuGTINBaleníObsahSpotřeba ks / balks / pal
1AR016774026639216779Kbelík5 lca. 600 g/m² 144