Vzduchotěsnost jako základní předpoklad pasivního domu a jak ji ověřit

Zařízení pro měření Blower door testu Když se řekne pasivní dům, většina čtenářů si představí dům s poměrně malými okenními otvory a tlustými zdmi. Naštěstí tento stereotyp už dnes zdaleka neplatí. Co zůstává je dokonalé provedení neprůvzdušné obálky jako jeden ze základních předpokladů pro výstavbu pasivního domu.​ Tato vlastnost výrazným způsobem ovlivňuje energetické vlastnosti budovy. […]

Vzduchotěsnost – Prostupy kabelů

Řešení pro prostupy kabelů: použití kabelové manžety, která je následně přilepena k podkladu. Typická ukázka prostupu kabelů skrz vzduchotěsnou vrstvu. Snaha zde byla, ale ta bohužel sama osobě nestačí: takovéto utěsnění kabelů je nedostačující a je náchylné k zatížení tahem. Těsnicí manžety Správně navržená vzduchotěsná obálka je základem energeticky účinné budovy. Kromě toho jsou projektanti […]

Vzduchotěsnost – Utěsňování kabelových svazků

Obr. 1 – Kabely lze prostrčit a protáhnout manžetou – spojení tak zůstává pružné a trvalé. Obr. 3 – Zajištění vzduchotěsnosti v takovémto případě je téměř nemožné. Důvod: nedostatečné plánování a nedostatečná koordinace mezi jednotlivými navazujícími profesemi Těsnicí manžety Utěsnění jednotlivých kabelů a potrubí je relativně snadné. Pokud pracujete s lepicí páskou, jsou osvědčené následující […]

Vzduchotěsnost – Kabely a stropy

Obr. 1 – Kombinací s prefabrikovanými tvarovanými díly (zde Instaabox) lze vyrobit kabelový tunel s minimálním úsilím. Toto řešení je tedy mnohem rychlejší než utěsňování jednotlivých kabelů. Instalační box Pokud jsou svazky kabelů vedeny nad vnitřní stěnou, vaznicemi nebo nosníky a vzduchotěsná rovina je dvakrát narušena, musí být kabely zajištěny vzduchotěsně na obou stranách. Alternativně […]

Vzduchotěsnost – Prostupy potrubí

Možné řešení pro utěsnění trubek: s krátkými kousky lepicí pásky jsou trubky a fólie lepeny dokola. To je to však velmi časově náročné a nejedná se také o nejideálnější způsob. Těsnicí manžety Počet prostupů potrubí vzduchotěsnou vrstvou na stavbách neustále roste. Dnes to již není jen o odpadních trubkách, ale také o řemeslnících různých profesí […]

Vzduchotěsnost – Problémy s netěsností v rozích plastových oken

Netěsnosti u oken. Foto: Zieht wie Hechtsupp – stavební portál zaměřující se na netěsnosti a stavební škody. Netěsnosti u oken. Foto: Zieht wie Hechtsupp – stavební portál zaměřující se na netěsnosti a stavební škody. Těsnost oken Plastová okna jsou na našich stavbách běžnou realitou, stejně jako problémy s mnoha netěsnostmi. Proto se technici měřící vzduchotěsnost (Blower […]

Vzduchotěsnost – Problémy u střešních oken a lepení rohů

Ruční lepení rohů Při napojování střešních oken na vzduchotěsnou vrstvu dochází k obtížnému lepení rohů. Pás je veden do obvodové drážky a musí tam být přilepen bezpečně a pevně, také kolem rohů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat klíčovým bodům. Zde může zkušený řemeslník vytvořit souvislé vzduchotěsné spojení s předem složenými lepicími páskami. Prefabrikované rohy, které […]

Vzduchotěsnost – zvláštní úskalí při rekonstrukci

Netěsnosti elektrický zásuvek a vypínačů při Bower Door testu Při rekonstrukci je řešení vzduchotěsnosti zvláště náročné. Často se naráží na křivé stěny a nerovné povrchy, které se řeší čistou sádrokartonovou stěnou, za kterou se však mnohokrát zapomíná na možné netěsnosti, které se zde mohou vyskytovat, jako je např. zdivo. Takové konstrukce mohou být rizikové a […]

Vzduchotěsnost – Staré stropní trámy při rekonstrukci

Netěsnosti u dřevěných stropních nosníků ve zdivu Typické netěsnosti lze nalézt u dřevěných stropních nosníků ve zdivu. Cihly mezi trámy obvykle nejsou omítnuté a i když byla vrstva omítky aplikována, vzduchotěsné spojení s trámy je obvykle zanedbáno. To je krásně vidět při Blower door testu, kdy vzduch proudí skrz spáry starých podlahových desek. Obr. 1. […]