Vzduchotěsnost jako základní předpoklad pasivního domu a jak ji ověřit

Zařízení pro měření Blower door testu

Když se řekne pasivní dům, většina čtenářů si představí dům s poměrně malými okenními otvory a tlustými zdmi. Naštěstí tento stereotyp už dnes zdaleka neplatí. Co zůstává je dokonalé provedení neprůvzdušné obálky jako jeden ze základních předpokladů pro výstavbu pasivního domu.​

Tato vlastnost výrazným způsobem ovlivňuje energetické vlastnosti budovy. Čím menší průvzdušnost, tím je lepší její energetická bilance. Proto kladou projektanti i stavitelé pasivních staveb velký důraz na jejich utěsnění, tedy vzduchotěsnost.

Je vaše obálka dostatečně těsná?

Stejně jako při listovním tajemství i u domů je nejdůležitější hlídat utěsnění obálky. Zatímco při dopisech obvykle stačí letmý pohled, stavba, jakožto výsledek poměrně sofistikovaného snažení, potřebuje mnohem důkladnější ověření. Navíc, když na rozdíl od dopisu je mnohokrát potřeba ověřovat těsnost domu už během realizace – abychom mohli případné nedostatky včas odstranit, dříve, než se stanou neopravitelnými, nebo je náprava možná pouze za cenu mimořádných dodatečných nákladů. Proto byl jako nástroj, který účinně měří těsnost obálky, vyvinut tzv. blower door test. Společnost CIUR, výrobce foukané tepelné izolace dokáže takový test pro své zákazníky zajistit i přímo zrealizovat. Na základě jeho výsledků pak navrhne i nejšetrnější řešení případných problémů. Jaké mohou nastat?

Co ověří blower-door test?

Jednoduše řečeno, jedná se o ověření míry vzduchotěsnosti obálky ve vztahu k energetickým ztrátám a účinnosti rekuperačního větrání. Výsledek kontroly nicméně neodhalí pouze to, kolik vzduchu z budovy může uniknout jinou než k tomu určenou cestou. Vzduchotěsná vrstva domu velmi často tvoří i roli parozábrany – tedy brání vstupu vlhkosti do konstrukce. A právě proto blower-door test provedený během realizace může pomoci odhalit a následně předejít mnohem hlubším problémům stavby.

 

Tip:

ČSN EN 13829 uvádí dvě metody měření. Metoda A je testem budovy v provozním stavu a lze měřit pouze po dokončení budovy. Metoda B je testem obálky budovy a je možné měřit jak před dokončením, tak po dokončení budovy. Výsledkem je informace o kvalitě návrhu, a především o kvalitě vlastní realizace.

Co napoví test?

Výhodou testu je, že jeho výsledky jsou okamžité. Navíc dokáže velmi přesně určit, zda je v konstrukci jeden dominantní otvor (tzv. turbulentní proudění), nebo je problém na více místech – spáry, trhliny a další netěsnosti (tzv. laminární proudění). I v případě, že byla stavba prováděna pečlivě a na první pohled netrpí nedostatky, může mít skryté vady. Nejčastěji se jako kritická místa projevují dochází u tvarovek komínů, větší péči je potřeba věnovat i u staveb z keramických dutinových cihel, spáry najdeme často v ostění okenních rámů apod. Pokud chcete odhalit konkrétní místo úniku, doporučuje se kombinovat test se záznamem z mikrokamery či využití amenometru. Velmi často se také používají praktické ruční generátory mlhy (tzv. smoke bottle), které po každém zmáčknutí lahvičky vypustí mlhu, která zviditelní proudění vzduchu v průběhu testu.

Proč si dávat pozor

Nechtěné netěsnosti (tedy všechny, které nebyly navrženy proto, aby umožnovaly větrání objektu) neumožňují řízenou výměnu vzduchu a ruší funkci větracího systému. Vzduchotěsnost budovy je potom kombinovaným efektem všech těchto dílčích netěsností.

Negativními důsledky netěsností jsou:

 

§  intenzivní transport tepla a vlhkosti prouděním

§  zvýšená tepelná ztráta

§  zvýšené riziko kondenzace

§  zvýšené riziko růstu plísní

§  nežádoucí proudění vzduchu

§  šíření škodlivých látek

§  zhoršená zvuková neprůzvučnost

§  zhoršená funkce větracího systému

Kdo může testovat?

Česká státní norma (ČSN EN 13829) jasně určuje požadavky na měřící zařízení, postupy měření, vyjadřování výsledků, protokol o měření a přesnost. Jedním zařízením, které splňuje tyto požadavky je BLOWER DOOR. Společnost CIUR a.s. disponuje zařízením Minneapolis BlowerDoor od renomovaného výrobce. Toto zařízení umožňuje jak samotné měření celkové intenzity výměny vzduchu n50, tak i nastavení stálého tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem. Za pomoci vyvíječe kouře, anemometru, ručního generátoru mlhy (tzv. smoke bottle), případně termokamery dokáže potom spolehlivě detekovat jednotlivé netěsnosti a tím přispět k jejich následnému odstranění. 

Chcete otestovat?

Pravdou je, že v současnosti se slovo test používá v úplně jiném kontextu. Výhodou blower-door testu je, že nemůže být pozitivní a jeho jakékoli výsledky (zejména metoda B) mohou zamezit spoustě problémů při dalším užívání i certifikaci budovy. V případě zájmu o testování se můžete obrátit na společnost CIUR a.s., člena Asociace Blower door CZ. Podrobnosti a případný informační formulář najdete zde.

Ing. Jiří Kasal

Ing. Jiří Kasal

obchodní manager

Lídr ve výrobě celulózových vláken

Izolace a systémy pro úsporu energií již od roku 1991

Internetový obchod CIUR

Foukaná izolace

Vzduchotěsné systémy budov

Akustika a odhlučnění

Ekologické stelivo

Společnost CIUR a.s. je výrobcem více než 80 vysoce kvalitních produktů z celulózových vláken. Pro více informací navštivte náš web www.ciur.cz

Lídr ve výrobě celulózových vláken

Izolace a systémy pro úsporu energií již od roku 1991. 

Chci získat podrobnější informace o produktu

Vzduchotěsnost jako základní předpoklad pasivního domu a jak ji ověřit

Jste na dobré cestě získat podrobnější informace o tomto produktu. Po odeslání vás bude kontaktovat specialista produktů značky pro clima® a nezávazně vám poradí, jaký produkt je pro vás ten pravý.