Systém SOLITEX FRONTA QUATTRO / SOLITEX FRONTA QUATTRO connect

Vysoce difúzně propustná pásovina na opláštění stěn s monolitickou membránou TEEE a textilií z PP.

Vnější větrotěsná izolace

K dispozici také ve verzi connect:

Technologie

Technické parametry

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

3vrstvá kontaktní difúzní pojistná fólie pro opláštení stěn 

OBLAST POUŽITÍ: Použití především pro provětrávané fasády se spárami až 35 mm.

VýrobekČíslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
SOLITEX FRONTA QUATTRO12933402663912933850 m1,50 m75 m213,5 kg120
SOLITEX FRONTA QUATTRO13729402663913729650 m3,00 m150 m227 kg120
SOLITEX FRONTA QUATTRO connect15042402663915042450 m1,50 m75 m²14,5 kg120

VÝHODY: 

Chrání konstrukci, a především tepelnou izolaci před povětrnostními vlivy. Chrání konstrukci i tepelnou izolaci bez finálního obkladu během fáze výstavby až po dobu 6 měsíců. Opatřená speciálním TEEE filmem. Obzvláště odolná proti trhání. Vhodné pro zavěšené pláště s mezerami. 

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON INVIS, DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F, ORCON MULTIBOND
Manžety na kabely a potrubí: KAFLEX, ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen-Mikrovlákno
Membrána: TEEE, monolitická
Tloušťka:0,6 mm
Sd-hodnota:0,05 m
Chování při požáru:E
Vystavení povětrnostním vlivům:6 měsíců
Vodotěsnost:W1
Plošná hmotnost:180 g/m²
Tepelná stabilita:Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:290 N / 5 cm / 220 N / 5 cm

Nejlepší ochrana pro předvěšené fasády

Vystavení povětrnostním vlivům

Fasádní systémy s vysoce difúzně propustnými pásovinami na opláštění stěn SOLITEX FRONTA QUATTRO a SOLITEX FRONTA WA bezpečně a jistě chrání izolační materiál a konstrukci již během fáze výstavby před větrem a deštěm.

Pracovní postup

Rozvinutí a upevnění prvního pásu

1 Rozviňte první pás horizontálně a vyrovnejte do vodováhy, respektive si předem připravte značky na nosné konstrukci.

Upevnění jednotlivých pásů se provádí v horní třetině prostoru chráněného před vlhkostí přesahem následujícího pásu a v místech, které budou následně překryty kontralatěmi. Používejte pozinkované spony (min. 10 mm široké a 8 mm dlouhé). Pásy se nesmí upevňovat v místech, ve kterých odtéká nashromážděná voda.

Rozvinutí druhého pásu, přesah a upevnění

2 Rozviňte druhý pás, vytvořte přesah ve směru odvádějícím vodu a upevněte. Pro ulehčení práce je možné se při vyrovnávání držet přerušované čáry.

Slepit přesah směrem odvádějícím vodu

3 U neviditelných lepených spojů a napojení pásovin na opláštění stěn za mezerovými plášti uchyťte TESCON INVIS středem na spoj a postupně přilepte. Pásku pevně přitlačte! Dbejte na dostatečné přitlačení. Obzvláště účinného přítlaku který šetří Vaše ruce je přitlačení pomocí přítlačné pomůcky PRESSFIX.

Alternativa: viditelné slepení přesahu pásů pomocí univerzálních lepicích pásek pro vnitřní i vnější použití TESCON No. 1 a TESCON VANA. Pásku umístěte prostředkem na hranu vrchního pásu a postupně přilepte. Dbejte na dostatečné přitlačení. Pevně přitlačte.

Napojení na základovou desku

4 Napojení na základovou desku, nebo jiné minerální, nebo hrubé povrchy pomocí napojovacího lepidla ORCON F. Podklad očistěte. Naneste cca 5 mm silnou housenku z lepidla (u nerovných povrchů i více). Přilepte pásovinu do lepidla tak, aby se vytvořil dilatační záhyb. Vrstvu lepidla nestlačte zcela do plocha, aby dokázalo absorbovat pohyby stavebního dílu.

Napojení na okna

Přilepte pásovinu na okenní rám větrotěsně a směrem odvádějícím vodu pomocí rohové lepící pásky TESCON PROFIL. Díky dělené separační fólii je možné přilepit lepicí pásku nejprve na pásovinu a poté v druhém kroku na okno. Pro neviditelné spoje použijte oboustrannou lepicí pásku DUPLEX nebo černou TESCON INVIS. Pozor: u DUPLEXu musí pásovina přesahovat přes okenní rám o cca 15 mm. Pásky pevně přitlačte.

4 Napojení na základovou desku, nebo jiné minerální, nebo hrubé povrchy pomocí napojovacího lepidla ORCON F. Podklad očistěte. Naneste cca 5 mm silnou housenku z lepidla (u nerovných povrchů i více). Přilepte pásovinu do lepidla tak, aby se vytvořil dilatační záhyb. Vrstvu lepidla nestlačte zcela do plocha, aby dokázalo absorbovat pohyby stavebního dílu.

Napojení na kabely a potrubí

5 Navlékněte na kabel manžetu na kabely pro clima KAFLEX z EPDM, přiložte k pásovině, stáhněte separační papír a přilepte. Dbejte na dostatečné přitlačení. Pevně přitlačte. Na potrubí používejte manžety na potrubí ROFLEX.

Napojení na trámy

6 Napojení na (hoblovaný) trám se provádí pomocí rohové lepicí pásky TESCON PROFIL. Díky dělené separační fólii lze nalepit pásku nejprve na trám a v druhém kroku na pásovinu. Pořadí lepení: 1. dole, 2. vlevo a vpravo, 3. nahoře. Napojení na hrubé trámy pomocí napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC.

Montáž pláště

7 SOLITEX FRONTA QUATTRO je vhodná pro konstrukce s mezerovým pláštěm. Mezera smí být max. 35 mm široká a mezi pláštěm a pásovinou musí být minimální odstup na podvětrání 2 cm. SOLITEX FRONTA QUATTRO je pro tuto aplikaci černě potištěná, aby písmo neprosvítalo skrz spáry.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Systém SOLITEX FRONTA QUATTRO a SOLITEX FRONTA WA lze klást jako venkovní izolační vrstvu přímo na konstrukci/tepelnou izolaci, jakož i v případě použití jako pásovinu pro izolaci pláště na záklop z masivního dřeva nebo desky z aglomerovaného dřeva. Zabraňuje v proudění chladného vzduchu v blízkosti povrchu podvětrávaných konstrukcí a zabezpečuje optimální účinek tepelné izolace. SOLITEX FRONTA WA a SOLITEX FRONTA QUATTRO splňuje díky své dobré ochraně před přívalovým deštěm a odolností před vytrháváním z hřebíků i vysoké požadavky na bezpečnost konstrukce během fáze výstavby. SOLITEX FRONTA QUATTRO může být použita za mezerovým pláštěm s maximálně 35 mm širokou mezerou a minimálně 20 mm hlubokou vzduchovou mezerou. Díly vnějšího opláštění přitom musí být minimálně třikrát širší než mezera mezi nimi. V případě, že chcete pásovinu použít v odchylných podmínkách, obraťte se na distributora.

Obecné informace

U objektů, které jsou trvale obývány, nebo mají být obzvláště chráněny, by měla být ve fázi výstavby učiněna přídavná opatření (např. zakrytí plachtou). Zakrytí plachtou by se mělo provést i u delších přestávek v pracovním postupu.

Podvětrání není zapotřebí

Vysoká difúzní schopnost pro clima SOLITEX FRONTA WA a SOLITEX FRONTA QUATTRO činí podvětrání tepelně izolačního materiálu zbytečným. Pásovinu lze ve všech případech klást přímo na tepelnou izolaci, tzn. tloušťka tepelné izolace může být identická s tloušťkou prostoru v konstrukci. U tepelně nezaizolovaných půd se doporučuje provést ventilaci půdy pomocí větrání hřebenu. Tím odpadnou komplikovaná a mnohdy neúčinná řešení provětrání a odvětrání některých detailů, jako např. oken, okapu a vestavných konstrukcí.

Kladení a upevnění

Pro clima SOLITEX FRONTA WA se klade potištěnou stranou směrem ven. SOLITEX FRONTA QUATTRO musí být černě potištěnou antracitově zbarvenou stranou položena směrem ven. Může být pevně napnuta podélně a příčně k nosné konstrukci. Horizontální kladení se doporučuje díky odvodu vody během fáze výstavby. K upevnění pásoviny se používají hřebíky s velkou hlavou, nebo spony o šířce minimálně 10 mm a délce 8 mm. Upevnění se smí provádět pouze v chráněné oblasti přesahu. Odstup upevnění smí činit maximálně 10 až 15 cm. Přesah pásoviny musí činit minimálně 10 cm. V oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami doporučujeme provést větší přesah.

Chemická ochrana dřeva není nutná

Při vnějších krycích vrstvách s hodnotami sd ≤ 0,3 m není podle DIN 68800-2 potřebná žádná chemická ochrana dřeva. Tento údaj platí i pro položení na záklop ze suchého masivního dřeva. V takovýchto stavebních dílech není při použití vysoce difúzně propustných pásovin SOLITEX pro použití se záklopem a bez záklopu nutné provádět chemickou ochranu dřeva.

Maximální difúzní propustnost

Vlhkost může z konstrukce lépe a rychleji vysychat směrem ven. Toto je výhodou jak ve fázi výstavby (když je stavební dřevo případně vlhké), tak i během používání stavby (když případně z interiérového vzduchu pronikne do konstrukce vlhkost difúzí nebo konvekcí). Principielně by měla být vlhkost ze stavebních prací plynule odvětrávaná okny. V zimě lze pro urychlení vysychání použít vysoušeče. Tím se zabrání trvale zvýšené relativní vlhkosti vzduchu.

Atestace a složení

pro clima SOLITEX FRONTA WA a SOLITEX FRONTA QUATTRO sestává ze 100% z polyolefinu. Toto umožňuje lehčí recyklaci. Obě pásoviny byly zkoušeny dle požadavků DIN EN 13859-2. Nesou označení CE.

Systémové produkty INTELLO a INTELLO+

Systém INTELLO / INTELLO PLUS

Vlhkostně variabilní parobrzdná a neprodyšná pásovina. Vysoce výkonný systém pro clima pro maximální bezpečnost – také u stavebně fyzikálně náročných konstrukcí. Vnitřní neprodyšná izolace –

Detaily produktu »