Systém SOLITEX FRONTA HUMIDA

Vlhkostně variabilní parobrzdná a neprodyšná pásovina.
Vysoce výkonný systém pro clima pro maximální bezpečnost - také u stavebně fyzikálně náročných konstrukcí.

Venkovní větrotěsnost

Technické parametry

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

3-vrstvá mírně difúzně odolná fólie pro izolace stěn z interiéru, kde jsou větrané čelní zdi

OBLAST POUŽITÍ: Mírně zpomalující difúzní membrána na stěny obložené z měkkých dřevovláknitých desek, umístění za větrané čelní stěny.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
14006402663914006750 m1,50 m75 m29 kg120
14069402663914069250 m3,00 m150 m218 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Chrání dřevo a izolační konstrukci před vlhkostí vstupující zvenčí, způsobenou vlhkým prostředím v ovzduším za venkovní zdí. Mírně zpomalující sd hodnota umožňuje vyschnutí konstrukce.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA; DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel / Trubka: KAFLEX; ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen-Mikrovlákno
Membrána: Monolitická směs polymerů
Tloušťka:0,40 ±0,05 mm
Sd-hodnota:0,50 ±0,10 m
Chování při požáru:E
Vystavení povětrnostním vlivům:3 měsíce
Vodní sloupec:10.000 mm
Vodotěsnost:W1
Plošná hmotnost:115 ±5 g/m²
Tepelná stabilita:Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:245 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm

Ochrana dřevěné konstrukce za předezdívkou

Pásovina na opláštění stěn SOLITEX FRONTA HUMIDA sestává ze dvou polypropylenových ochranných textílií chránících difúzi lehce brzdící monolitickou menbránu. Membrána poskytuje mimořádně vysokou těsnost proti přívalovému dešti (vodní sloupec > 10.000 mm) na ochranu během fáze výstavby. Vnější černá textilie umožňuje vystavení volným povětrnostním vlivům po dobu 3 měsíců během fáze výstavby. Během této doby musí být pásovina zakryta podvětrávanou předezdívkou. Ve spojení se systémovými spojovacími prostředky zůstanou stavební díly při odborném zpracování a správné technickém naprojektování difúze konstrukce suché.

Oboustranná ochrana proti vlhkosti

Dřevěné konstrukce za předezdívkami jsou vystaveny celé řadě vlhkostních vlivů. Na jedné straně dochází při neprodyšném provedení k difúzi vlhkosti zevnitř a zatížení přívalovým deštěm zvenku během fáze výstavby. V hotovém stavu se může za předezdívkou po přívalovém dešti a následném slunečním svitu vytvořit mikroklima se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu: Je-li vnější pásovina na opláštění stěny velmi difúzně propustná, může do izolační vrstvy například v dřevěné rámové konstrukci proniknout mnoho vlhkosti a kondenzací způsobit škody na materiálu. SOLITEX FRONTA HUMIDA chrání v různých situacích bezpečně konstrukci vyváženým difúzním odporem hodnoty sd = 0,50 m, a tím vyhovuje požadavkům aktuální DIN 68800-2.

Řez konstrukcí stěny

  1. Předezdívka
  2. Vzduchová vrstva
  3. SOLITEX FRONTA HUMIDA
  4. Dřevovláknitá izolační deska
  5. Izolace uvnitř konstrukce
  6. Parobrzda sd >= 20 m (prosím obraťte se na distributora)
  7. Instalační vrstva
  8. Vnitřní opláštění

Pracovní postup

Rozvinutí pásu a předběžné uchycení

1 Pásovinu SOLITEX FRONTA HUMIDA rozviňte na dřevovláknité desce a předběžně uchyťte pomocí pozinkovaných nastřelovacích spon minimálně 10 mm širokých a 16 mm dlouhých (typ D) v rozestupu 10 – 15 cm (alternativně lze použít oboustrannou lepicí pásku DUPLEX, napenetrovat pomocí TESCON PRIMER RP). Konečné upevnění se provádí pomocí izolačních hmoždinek nebo laťování.

Přelepení přesahu

2 Pásy nechte vodonosně přesahovat. Systémovou lepicí pásku TESCON VANA nasaďte prostředkem na hranu přesahu a postupně přilepte. Pásku pevně přitlačte. Dbejte na dostatečný protitlak.

Napojení na základovou desku

3 Naneste cca 5 mm silnou housenku z napojovacího lepidla ORCON F (u hrubých povrchů i více). Přilepte pásovinu do lepidla tak, aby se vytvořil dilatační záhyb. Vrstvu lepidla nestlačte zcela do plocha, aby dokázalo absorbovat pohyby stavebního dílu.

Napojení na okna

4 Univerzální lepicí pásku TESCON VANA nasaďte stejným dílem na pásovinu a okenní rám a postupně přilepte. Pevně přitlačte. Dbejte na dostatečný protitlak.

Prostupy kabelů a potrubí

5 Přetáhněte těsnící manžetu KAFLEX a ROFLEX přes konec kabelu respektive trubky a táhněte ji až k podkladu kde ji přilepte. Kabelové manžety jsou samolepicí. Trubní manžety přilepte na podklad pomocí TESCON VANA. Lepisí pásky pevně přitlačte.

Napojení v rozích, například u trámů

5 Stáhněte z rohové lepicí pásky TESCON PROFIL jeden pásek dělené separační fólie a nalepte první pruh lepicí pásky. Následně stáhněte zbylou část separační fólie a nalepte druhý pruh lepicí pásky.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Pásovinu SOLITEX FRONTA HUMIDA lze klást jako pásovinu na opláštění stěn přímo na konstrukci/ tepelnou izolaci, jakož i na dřevovláknité desky. Pásovina zabraňuje u předezdívek vnikání difúzní vlhkosti z podvětrávaného prostoru do tepelné izolace. SOLITEX FRONTA HUMIDA splňuje díky své dobré ochraně před přívalovým deštěm a odolností před vytrháváním z hřebíků i vysoké požadavky na bezpečnost konstrukce během fáze výstavby.

Obecné informace

U objektů, které jsou trvale obývány, nebo mají být obzvláště chráněny, by měla být ve fázi výstavby učiněna přídavná opatření (např. zakrytí plachtou). Zakrytí plachtou by se mělo provést i u delších přestávek v pracovním postupu.

Podvětrání není zapotřebí

Nastavený difúzní odpor 0,50 m pásoviny pro clima SOLITEX FRONTA HUMIDA činí podvětrání tepelně izolačního materiálu zbytečným. Pásovinu lze ve všech případech klást přímo na tepelnou izolaci, tzn. tloušťka tepelné izolace může být identická s tloušťkou prostoru v konstrukci. U tepelně nezaizolovaných půd se doporučuje provést ventilaci půdy pomocí větrání hřebenu. Tím odpadnou komplikovaná a mnohdy neúčinná řešení provětrání a odvětrání některých detailů, jako např. oken, okapů a vestavných konstrukcí.

Kladení a upevnění

Pro clima SOLITEX FRONTA HUMIDA se klade potištěnou stranou směrem ven. Může být pevně napnuta podélně a příčně k nosné konstrukci. Horizontální kladení se doporučuje díky odvodu vody během fáze výstavby. Rozestup nosných prvků konstrukce je omezen na 1,0 m. K upevnění pásoviny se používají hřebíky s velkou hlavou, nebo spony o šířce minimálně 10 mm a 8 mm délce. Upevnění se smí provádět pouze v chráněné oblasti přesahu. Odstup upevnění smí činit maximálně 10 až 15 cm. Přesah pásoviny 8 až 10 cm. V oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami doporučujeme provést větší přesah.

Chemická ochrana dřeva není nutná

Při vnějších krycích vrstvách s hodnotami sd ≤ mezi 0,3 m a 1,0 není podle DIN 68800-2 potřebná žádná chemická ochrana dřeva. SOLITEX FRONTA HUMIDA splňuje tyto požadavky v kombinaci s parobrzdou sd ≤ mezi 20 m. Ohledně doporučení produktů se prosím obraťte na distributora.

Vlhkost způsobená stavbou

Principielně by měla být vlhkost ze stavebních prací plynule odvětrávaná okny. V zimě lze pro urychlení vysychání použít vysoušeče. Tím se zabrání trvale zvýšené relativní vlhkosti vzduchu.

Atestace a složení

pro clima SOLITEX FRONTA HUMIDA sestává ze 100% z polyolefinu. Toto umožňuje lehkou recyklaci. Pásovina byla zkoušena dle požadavků DIN EN 13859-2. Nese označení CE.

Systémové produkty INTELLO a INTELLO+

Systém INTELLO / INTELLO PLUS

Vlhkostně variabilní parobrzdná a neprodyšná pásovina. Vysoce výkonný systém pro clima pro maximální bezpečnost – také u stavebně fyzikálně náročných konstrukcí. Vnitřní neprodyšná izolace –

Detaily produktu »