Roubenka – Severní Čechy

INTELLO PLUS, TESCON VANA, CLIMATIZER PLUS

Použití inteligentní parobrzdné fólie INTELLO PLUS a systémových lepicích pásek TESCON VANA v kombinaci s foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus®