Rodinný dům – Maříž

INTELLO PLUS, TESCON VANA

Použití inteligentní parobrzdné fólie INTELLO PLUS a systémových lepicích pásek TESCON VANA.