Rodinný dům – Maříž

CONTEGA SL, CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA EXO, ORCON F

Použití interiérových a exteriérových okenních pásek CONTEGA SL, CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA EXO a systémových lepicích tmelů ORCON F