Bytový dům – Praha 2

CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO EXO, ORCON F

Použití interiérových a exteriérových okenních pásek CONTEGA SOLIDO SL a CONTEGA SOLIDO EXO a systémových lepicích tmelů ORCON F.