Bytový dům – Praha 1

CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA FIDEN EXO, EXTOSEAL ENCORS, SOLITEX MENTO 3000, TESCON VANA

Použití interiérových okenních pásek CONTEGA SOLIDO SL a expanzních exteriérových okenních pásek CONTEGA FIDEN EXO a voděodolných podparapetních pásek EXTOSEAL ENCORS. Použití střešní difúzní fólie SOLITEX MENTO 3000 a systémových lepicích pásek TESCON VANA.