Systém SOLITEX UM / SOLITEX UM connect

Systém na spodní konstrukce plechových střech s 4-vrstvou vysoce difúzně propustnou pásovinou pro použití se záklopem.

Venkovní protivětrná izolace

K dispozici také ve verzi connect:

Technologie

Technické parametry

SOLITEX® UM

4-vrstvá difúzní kontaktní fólie pro použití se záklopem s 3D separační vrstvou

OBLAST POUŽITÍ: Vhodná pro provzdušněné i neprovzdušněné konstrukce v kombinaci se všemi střešními a fasádními materiály jako je titanzinek, hliník, ušlechtilá ocel, měď atd.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
12739402663912739625 m1,50 m37,5 m215 kg110

ZVLÁŠTNOSTI:
Pásovina pro použití bez záklopu s velmi vysokou pevností proti roztržení a velkou neprostupností. Díky speciálnímu TEEE filmu je pásovina velice tepelně stabilní, disponuje velmi vysokou nepropustností při prudkém dešti a je odolná proti běžným stavebním chemikáliím (např. prostředku na ochranu dřeva nebo oleji na řetězové pily).

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA; DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel / Trubka: KAFLEX; ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:Polypropylen-mikrovlákno
Membrána:TEEE, monolitická
Tloušťka:0,8 ±0,05 mm
Sd-hodnota:0,05 ±0,02 m
Chování při požáru:E
Vystavení povětrnostním vlivům:3 měsíce
Vodotěsnost:W1
Vodní sloupec:10 000 mm
Plošná hmotnost:420 ±10 g/m²
Tepelná stabilita:Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:220 ±15 N/5 cm / 185 ±15 N/5 cm

Více bezpečnosti pro kovové střechy a kovové fasády

Robustní skladba

Pásovina pro spodní konstrukce střech SOLITEX UM connect má 4-vrstvou skladbu. Její funkční membrána TEEE je bezpečně uložena mezi dvěma robustními, obzvláště proti roztržení odolnými ochrannými a krycími textiliemi z polypropylenu – optimální při zátěži způsobené chůzí po pásovině nebo jejím pokládáním pod střešní krytinu. Krycí textilie je navíc vodoodpudivá a poskytuje optimální ochranu před proniknutím mokra. Chrání speciální film uložený pod ní před poškozením a UV-zářením. Voštinová struktura zaručuje i při vlhku vysokou protiskluzovost. Pásovina díky modrému zbarvení svrchní krycí textilie neoslňuje. Speciální membrána má vodotěsnost vyšší než 2.500 mm vodního sloupce, tzn. že je i při silném namáhání přívalovým deštěm vodotěsná. Pásovina může být vystavena venkovním povětrnostním podmínkám 3 měsíce. Upevnění pomocí spon se smí provádět jen v chráněném místě přesahu.

Pásovina má protihlukový účinek (déšť je uvnitř méně slyšet). Navíc chrání kovovou střešní krytinu před korozí spodní strany, jelikož veškeré plochy mají kontakt se vzduchem. Zabrání se tím tvorbě anerobních bakterií odpovědných za korozi.

Membrána TEEE, izolující a propustná

Pásovina SOLITEX má neporézní membránu TEEE s uzavřenými buňkami poskytující obzvláště dobrou ochranu proti přívalovému dešti. Oproti běžným pásovinám pro použití bez záklopu, u kterých dochází k difúzi pomocí výměny vzduchu skrz mikroporézní membránu, dochází u membrány SOLITEX k aktivní difúzi podél řetězců molekul. Současně disponuje vlhkostně proměnlivým difúzním odporem s hodnotami sd nižšími i 0,01.

Díky aktivnímu transportu vlhkosti disponuje membrána TEEE extrémně rychlým potenciálem vysychání, který velmi dobře chrání pásovinu v zimě před tvorbou náledí. Jakmile se vytvoří ledová pokrývka, mění se difúzně propustné pásoviny pro použití bez záklopu v parozábrany (led je difúzně nepropustný) a vytvářejí tak vlhkostní pasti. Další zvláštností membrány TEEE je bezpečná ochrana při použití impregnačních prostředků na dřevo (nemohou proniknout membránou, jelikož nemá póry) a obzvlášť vysoká stabilita proti horku (bod tavení TEEE je cca 200 °C, PP cca 140 °C). Tato stabilita proti horku dává této umělé hmotě extrémně vysokou stabilitu proti stárnutí po desetiletí – i při tmavé střešní krytině.

Pokyny ke zpracování

Očistit podklad

1 Předměty s ostrými hranami nebo špičaté předměty, které vystupují ze záklopu odstraňte. Podklad zameťte, případně vysajte a umyjte.

Rozvinutí prvního pásu

2 Rozviňte pro clima SOLITEX UM connect paralelně k okapu tak, aby odváděla vodu. Plastická struktura je umístěná směrem ven/nahoru.

Vyrovnání

3 Pás vyrovnejte.

Přichycení sponkami

4 SOLITEX UM connect přichyťte v místech přesahu pomocí pozinkovaných nastřelovacích spon. Spony by měly mít šířku minimálně 10 mm a délku 8 mm. Odstup 10 až 15 cm. Ke zlepšení ochrany před proniknutím vody během fáze výstavby nastřelujte spony do prostoru mezi samolepicím páskem a vnější hranou pásoviny.

Přesah druhého pásu

5 Rozviňte druhý pás, vyrovnejte jej a vytvořte přesah směrem odvodu vody. V místech přesahu je odskok v plastické struktuře. Tím je dána šířka přesahu. Nadzvedněte

Lepení pomocí integrovaných samolepicích pásků

6 Nadzvedněte okraj vrchního pásu, odlepte separační fólii a slepte postupně oba pásy pásoviny dohromady.

Pevně přitlačte

Čelní spoje

7 Pro lepení čelních spojů uvolněte 3D-plastickou strukturu spodního pásu v šířce cca 10 cm od vrstvy pod ní a odřízněte z plastické struktury pásek o šířce cca 4 – 5 cm. Pásovinu položte a zafixujte v oblasti přesahu. U vrchního pásu uvolněte 4 – 5 cm plastické struktury.

Čelní spoj: pás vyrovnejte a zafixujte

8 Vrchní pás vyrovnejte se spodním, položte s přesahem. Šířka přesahu vyplyne ze šířky prostoru na spodní pásovině, který je bez plastické struktury (4 – 5 cm).

Slepení čelních spojů

9 Přizvedněte uvolněnou část 3D-plastické struktury a slepte postupně pásy k sobě pomocí TESCON No. 1 nebo TESCON VANA. Lepicí pásku přilepte doprostřed přesahu a pevně přitlačte. Pro clima PRESSFIX umožňuje přitlačení stejnoměrně vysokým tlakem a zároveň šetří vaše síly.

Napojení na okapní plech

Napojte SOLITEX UM connect směrem odvodu vody na okap. K tomuto účelu přetáhněte pásovinu přes okapní plech nebo okapní pásek. Přilepte bez záhybů oboustrannou lepicí páskou pro clima DUPLEX.

Položení plechu

Jsou-li jednotlivé pásy mezi sebou spojeny a jsou-li napojeny na přilehlé stavební díly, můžete pokládat plech. Osm milimetrů silná 3D-separační vrstva z plastické struktury z polypropylenu se stará o stálé podvětrávání spodní strany plechové krytiny a chrání bezpečně a trvale proti vlhkosti a korozi. Hluk z deště nebo krup je znatelně tlumen měkkou vrstvou plastické struktury.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Systém SOLITEX UM connect lze klást jako pásovinu pro použití se záklopem na záklop z masivního dřeva nebo desky z aglomerovaného dřeva. Zabraňuje v prostupu chladného vzduchu konstrukcí a zabezpečuje optimální účinek tepelné izolace.

SOLITEX UM connect je vhodná pro podvětrané a nepodvětrané konstrukce v kombinaci se všemi střešními a fasádními materiály jako titanzinek, hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, měď atd. Plasticky strukturované pásoviny chrání před stálou vlhkostí, a proto je doporučují přední výrobci kovových střech. Osm milimetrů silná separační vrstva z plastické struktury z polypropylenu chrání střešní krytinu před akumulací vlhka a tlumí hluk z deště nebo krup.

Obecné informace

U objektů, které jsou trvale obývány, nebo mají být obzvláště chráněny, by měla být ve fázi výstavby učiněna přídavná opatření (např. zakrytí plachtou). Zakrytí plachtou by se mělo provést i u delších přestávek v pracovním postupu. Vlivem deště vznikají tmavé skvrny na pásovině. Tyto nemají vliv na velikost vodotěsnosti a funkci membrány uvnitř.

Podvětrání není zapotřebí

Vysoká difúzní schopnost pro clima SOLITEX UM connect činí podvětrání tepelně izolačního materiálu zbytečným. Pásovinu lze ve všech případech klást přímo na tepelnou izolaci, tzn., že tloušťka tepelné izolace může být identická jako plná výška krokve. U tepelně nezaizolovaných půd se doporučuje provést ventilaci půdy pomocí větrání hřebenu. Tím odpadnou komplikovaná a mnohdy neúčinná řešení detailů ventilace na okapu, hřebenu, úžlabí a střešních nástavbách.

Kladení a upevnění

Pro clima SOLITEX UM connect se klade plastickou strukturou směrem ven. Může být pevně napnuta podélně a příčně k okapu. Horizontální kladení (napříč k okapu) se doporučuje díky odvodu vody během fáze výstavby. K upevnění pásoviny se používají hřebíky s velkou hlavou nebo spony o šířce minimálně 10 mm a 8 mm délce. Upevnění se smí provádět pouze v chráněné oblasti přesahu. Odstup upevnění smí činit maximálně 10 až 15 cm. Přesah pásoviny cca 8 až 10 cm. V případě, že je sklon střechy menší než bývá pravidlem, doporučuje se provést větší přesah.

Bez stanového efektu

Neporézní membrána SOLITEX poskytuje velmi vysokou těsnost proti přívalovému dešti. SOLITEX UM connect může ležet celoplošně na tepelně izolačních materiálech nebo záklopech. Díky monolitické membráně a vícevrstvé skladbě nedochází ke stanovému efektu. Stanovým efektem se nazývá jev, při kterém se vodotěsné stanové plachty v místech kontaktu s podkladem stávají netěsnými.

Maximální difúzní propustnost

Vlhkost může z konstrukce lépe a rychleji vysychat směrem ven. Toto je výhodou jak ve fázi výstavby (když je stavební dřevo případně vlhké), tak i během používání stavby (když případně z interiérového vzduchu pronikne do konstrukce vlhkost difúzí nebo konvekcí). Principielně by měla být vlhkost ze stavebních prací plynule odvětrávaná okny. V zimě lze pro urychlení vysychání použít vysoušeče. Tím se zabrání trvale zvýšené relativní vlhkosti vzduchu.

Atestace a složení

Speciální membrána SOLITEX UM connect sestává z termoplastického elastomer-éteresteru, krycí a ochranné textilie sestávají z polypropylenu. Pro clima SOLITEX UM connect byla zkoušena dle požadavků DIN EN 13859-1. Nese označení CE.