Systém SOLITEX PLUS / SOLITEX PLUS connect

Systém na spodní konstrukci střechy s vyztuženou 4-vrstvou vysoce difúzně propustnou pásovinou pro použití se záklopem a bez záklopu.

Vnější větrotěsná izolace

K dispozici také ve verzi connect:

Technologie

Technické parametry

SOLITEX® PLUS

4-vrstvá armovaná kontaktní difúzní fólie pro použití se záklopem nebo bez záklopu

OBLAST POUŽITÍ: Vhodná jako difúzně propustná pásovina k použití bez záklopu nebo se záklopem, MDF desky a desky z měkkých dřevitých vláken pro spodní izolaci střech a tepelně izolační látky všeho druhu, včetně foukaných.

VýrobekČíslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
SOLITEX PLUS10131402663901055150 m1,50 m75 m214 kg120
SOLITEX PLUS connect12218402663912218650 m1,50 m75 m214 kg120

ZVLÁŠTNOSTI:
Pásovina pro použití bez záklopu a se záklopem, pevná v tahu, se speciálním TEEE filmem. Pásovina je velice tepelně stabilní, disponuje velmi vysokou nepropustností při prudkém dešti a je odolná proti běžným stavebním chemikáliím (např. prostředku na ochranu dřeva nebo oleji na řetězové pily).

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA; DUPLEX
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel / Trubka: KAFLEX; ROFLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie: Polypropylen-Mikrovlákno
Membrána: TEEE, monolitická
Armování:Polypropylenová výztuž
Tloušťka:0,55 ±0,10 mm
Sd-hodnota:0,06 ±0,02 m / 0,02 m vlhkostně proměnlivá
Chování při požáru:E
Vystavení povětrnostním vlivům:3 měsíce
Vodotěsnost:W1
Vodní sloupec:> 2.500 mm
Plošná hmotnost:170 ±5 g/m²
Tepelná stabilita:Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5 cm

Nejlepší ochrana pro střechu a stěnu

Robustní skladba

Pásovina pro spodní konstrukci střechy – SOLITEX PLUS je konstruována ve 4 vrstvách. Její funkční membrána TEEE je bezpečně uložená mezi dvěma robustními ochrannými a krycími vrstvami textilie z polypropylenu, obzvláště odolnými proti roztržení. Přidaná výztuž zvyšuje odolnost pásoviny proti protrhnutí – optimální při namáhání chůzí, kladení pásoviny a pokrývání střechy. Krycí textilie je navíc vodoodpudivá a poskytuje optimální ochranu před proniknutím mokra. Chrání speciální film uložený pod ní před poškozením a UV-zářením. Voštinová struktura zaručuje i při vlhku vysokou protiskluzovost. Pásovina díky modrému zbarvení svrchní krycí textilie neoslňuje. Speciální membrána má vodotěsnost vyšší než 2.500 mm vodního sloupce, tzn. že je i při silném namáhání přívalovým deštěm vodotěsná. Pásovina může být vystavena venkovním povětrnostním podmínkám 3 měsíce. Upevnění pomocí spon se smí provádět jen v chráněném místě přesahu.

Membrána TEEE, těsná a propustná

Pásovina SOLITEX PLUS má neporézní membránu TEEE s uzavřenými buňkami, poskytující obzvláště dobrou ochranu proti přívalovému dešti. Oproti běžným pásovinám pro použití bez záklopu, u kterých dochází k difúzi pomocí výměny vzduchu skrz mikroporézní membránu, dochází u membrány SOLITEX k aktivní difúzi podél řetězců molekul. Současně disponuje SOLITEX PLUS vlhkostně proměnlivým difúzním odporem s hodnotami sd nižšími i než 0,02 m.

Díky aktivnímu transportu vlhkosti disponuje membrána TEEE extrémně rychlým potenciálem vysychání, který velmi dobře chrání pásovinu v zimě před tvorbou náledí. Jakmile se vytvoří ledová pokrývka, mění se difúzně propustné pásoviny pro použití bez záklopu v parozábrany (led je difúzně nepropustný) a vytvářejí tak vlhkostní pasti. Další zvláštností membrány TEEE je bezpečná ochrana při použití impregnačních prostředků na dřevo (nemohou proniknout membránou, jelikož nemá póry) a obzvlášť vysoká stabilita proti horku (bod tavení TEEE je cca 200 °C, PP cca 140 °C). Tato stabilita proti horku dává této umělé hmotě extrémně vysokou stabilitu proti stárnutí po desetiletí – i při tmavé střešní krytině.

Pracovní postup

V pracovním postupu je zobrazen produkt SOLITEX MENTO.
Postup je totiž shodný pro řady produktů SOLITEX MENTO, SOLITEX UD a SOLITEX PLUS.

Pásovinu položit a zafixovat

1 Pásovinu instalovat paralelně k okapu, tmavošedou stranou navrch. Pásovina se upevňuje v místě chráněném před vlhkem, v horní třetině budoucího přesahu svrchní pásoviny a pod kontralatí. Používejte pozinkované spony (minimálně 10 mm široké a 8 mm dlouhé). K upevnění nesmí docházet v místech, ve kterých odtéká nahromaděná voda (například v úžlabí).

Vytvořit přesah pásovin

2 Pásy na podélném okraji cca 5 cm přehnout a řídce přichytit sponami. Pásovinu vedenou přes pás položený v úžlabí slepit pomocí TESCON No.1 / TESCON VANA.

Všeobecně o lepení pásoviny

Lepicí pásky pro clima pro venkovní použití velmi dobře drží na:

  • suchých, hladkých podkladech bez prachu, asfaltu a mastnoty,
  • hladkých površích desek z aglomerového dřeva (dřevotříska, OSB, BFU),
  • hoblovaném a lakovaném dřevě,
  • plastech, sklu, kovu a – fóliích z PE, PA, PP a hliníku (povrchové napětí > 40 dyn)
  • hladkých minerálních podkladech (např. omítka nebo beton; napenetrovat pomocí TESCON PRIMER RP), jakož i
  • dřevovláknitých záklopových deskách (napenetrovat pomocí TESCON PRIMER RP)

Lepení na zmrzlých podkladech není možné. Podklad musí být vhodný pro trvalý lepený spoj. Nejlepších výsledků pro bezpečnost konstrukce se dosahuje na kvalitních podkladech. Aby se docílilo optimálního lepícího účinku, musí být páska dobře přitlačena. Zde je pevný podklad výhodou (aglomerované dřevo, pevné tepelně izolační materiály atd.). Na lepené spoje nesmí trvale působit žádné zatížení v tahu nebo střihu. V případě pochybností proveďte test vhodnosti lepeného spoje.

Opravy

Prázdná místa v ploše lze uzavřít pomocí pásovin SOLITEX a univerzálních lepidel. Opravný kus pásoviny se přitom zavede pod přesah pásoviny probíhající nad prázdným místem a vodonosně napojí.

Lepení spojů pomocí samolepicích zón CONNECT

3 Slepení přesahů pásů pásoviny SOLITEX MENTO se bezpečně provádí pomocí dvou integrovaných samolepicích zón, chráněno před prachem, lepidlo na lepidlo. Okamžitě dojde k extrémně pevnému spoji – i při působení vlhka.

Obě separační fólie lze odstranit najednou. I zde se musí lepené spoje provádět bez záhybů. Lepené spoje dobře přitlačte například pomocí PRESSFIXu.

Lepené spoje pomocí lepicí pásky

4 Slepení přesahů pásů pásoviny SOLITEX MENTO a čelních spojů se provádí jednostrannými universálními lepicími páskami TESCON No. 1 / TESCON VANA. Čelní spoje by měly být umístěny pod kontralatí. Pásy, které mají být slepeny, pevně napněte. Zamezte záhybům. Lepte pouze suché, nezaprášené pásy. Stáhněte separační fólii a pásku přitlačte. Zde je tvrdý podklad výhodou (aglomerované dřevo, pevné tepelně izolační materiály atd.). Lepený spoj musí být bez záhybů. Lepené spoje dobře přitlačte, například pomocí PRESSFIXu.

Napojení hřebenu

5 U průřezu konstrukce vyplněného zcela tepelnou izolací přetáhněte pásovinu přes hřeben a upevněte sponami na kontralatě. Přesah přes pásovinu umístěnou níže musí činit minimálně 10 – 15 cm. Přesahy pásů slepte universálními lepicími páskami TESCON No. 1 / TESCON VANA. Alternativně široké přelepení hřebenu pomocí TESCON VANA v šířce 15 cm. 

U nezaizolovaných půd bez půdních vestaveb by mělo být naplánováno odvětrání hřebene. K tomuto účelu ukončete pásovinu SOLITEX 5 cm před hřebenem. Půdy bez půdní vestavby by měly být navíc opatřeny trvalým větráním.

Napojení okapu

6 Pásovina SOLITEX musí být na okap napojena směrem odvádějícím vodu. Za tímto účelem přetáhněte pásovinu přes okapní plech, resp. okapní pásek. Slepte bez záhybů pomocí integrovaného samolepicího pásku, oboustranné lepicí pásky pro clima DUPLEX nebo jednostrannými universálními lepicími páskami TESCON No. 1 / TESCON VANA.

Minerální podklady například na štítovou desku

7 Napojení na hrubé podklady, jako např. zde na štítovou desku se provádí napojovacími lepidly ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Naneste housenku lepidla o průměru cca 5 mm. U hrubého podkladu případně více. 

Pásovinu SOLITEX MENTO vložte do lepidla pokud možno s dilatačním záhybem a lepidlo nestlačte zcela do plochy, aby pohyby stavebních dílů byly absorbovány. Na stabilních podkladech není zpravidla nutné použít přítlačné latě. U drolivých podkladů se doporučuje použití přítlačných latí.

Prostupy

8 Na hladké povrchy, jako např. na střešní okna, komíny, potrubí a jiné střešní vestavné díly, napojte pásovinu SOLITEX MENTO pomocí universálních lepicích pásek TESCON No. 1 / TESCON VANA. Hladké minerální povrchy je nejprve potřeba napenetrovat pomocí TESCON PRIMER RP.

Montáž okápku z fólie nad střešním vestavným dílem pomocí montáže latě s příčným spádem. Lať přilepte na spodní pásovinu pomocí TESCON No. 1 nebo TESCON VANA. Vytvořte okápek tak, aby vlhkost mohla odtékat skrz přerušenou kontralať do sousedního pole vedle vestavěného dílu.

Zajištění spojů a perforací

9 K vytvoření zajištění spojů a perforací u pásovin bez záklopu, pásovin se záklopem nebo pomocného zakrytí musí být mezi kontralatě a SOLITEX MENTO nainstalována páska k těsnění hřebíků TESCON NAIDEC.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Pásovina SOLITEX PLUS může být použita jak se záklopem, tak i bez záklopu. Zamezuje aby konstrukcí proudil studený vzduch a stará se o optimální účinek tepelné izolace. Pásovina SOLITEX PLUS splňuje díky své mimořádně vysoké vodotěsnosti a vysoké pevnosti požadavky ZVDH (Ústředního svazu pokrývačů) a může být použita jako pomocné zakrytí. Dle odborných pravidel pokrývačského řemesla jsou vhodné při jednoduchém přesahu při použití bez záklopu u taškových střech jako ochrana před deštěm. Při použití jako pásovina na záklop s jednoduchým přesahem na dřevěném záklopu je pásovina SOLITEX UD vhodná i při zvýšených požadavcích jako doplňkové opatření k zabezpečení před deštěm.

Použití jako pomocné zakrytí

Na ochranu konstrukce během fáze výstavby lze pásovinu pro použití se záklopem a bez záklopu SOLITEX UD použít až 3 měsíce jako pomocné zakrytí. V tomto případě musí být sklon střechy minimálně 14°. Navíc je potřeba použít systémových prvků TESCON NAIDEC pro utěsnění hřebíků, ORCON F, resp. ORCON CLASSIC napojovací lepidlo, jakož i TESCON No. 1 / TESCON VANA pro provedení přesahů, respektive napojení. Verze connect disponuje dvěma samolepicími zónami pro bezpečné venkovní utěsnění. Vlivem deště vznikají tmavé skvrny na pásovině. Tyto však nemají žádný vliv na vysokou vodotěsnost membrány uvnitř.

Podvětrání není zapotřebí

Vysoká schopnost difúze pro climy SOLITEX PLUS činí podvětrávání přebytečným. Pásovinu lze ve všech případech položit přímo na tepelnou izolaci, to znamená, tloušťka izolace může vyplňovat celou výšku krokví. U neizolovaného podkroví je výhodné instalovat do hřebene nebo nároží odvětrání. Komplikované detaily odvětrání u okapu, úžlabí, hřebenu, nároží a střešních nástaveb odpadají.

Položení a upevnění

Pásovina SOLITEX PLUS se klade modrou krycí textílií (popiskami) směrem ven. Pásovinu lze klást pevně napnutou podél nebo napříč k okapu. Vodorovné kladení (napříč k okapu je výhodné s ohledem na nesení vody během fáze výstavby. Při použití jako pásovina bez záklopu je rozestup krokví omezen na 1 metr. K upevnění pásoviny používejte hřebíky s širokou hlavou nebo minimálně 10 mm široké a 8 mm dlouhé nastřelovací spony. Uchycení se smí provádět pouze v kryté oblasti přesahu. Rozestup uchycení smí činit max. 10 až 15 cm. Pásovinu nechte přesahovat minimálně 10 cm. V případě, že nedodržíte pravidla přesahů u střešní krytiny, je doporučeno zvětšit přesah pásoviny.

Maximálně difúzně propustná

Vlhkost může vysychat z konstrukce lehčeji a rychleji směrem do exteriéru. Toto je výhodné jak pro fázi výstavby (kdy je stavební dřevo ještě vlhké), tak i během fáze užívání (když se vlhkost dostane do konstrukce ze vzduchu v interiéru pomocí difúze nebo konvekce). Principiélně by se stavební vlhkost měla ze stavby plynule odvětrávat okny. V zimě urychlí vysoušení stavební vysoušeče. Tím se zabrání trvale vysoké relativní vlhkosti vzduchu.

Osvědčení a složení

Speciální membrána SOLITEX PLUS sestává z termoplastického elastomer-éter-esteru, krycí a ochranné textilie sestávají z polypropylenu. Pro clima SOLITEX PLUS byla zkoušena dle požadavků DIN EN 13859-1. Je atestována v souladu s evropskou směrnicí pro stavební produkty jako stavební hmota a nese označení CE.

Navíc u foukaných izolačních materiálů

SOLITEX PLUS může sloužit jako ohraničující vrstva u všech foukaných izolačních hmot. Výztuž zajistí malé prověšení při zafoukávání. Před zafoukáváním by mělo být laťování již upevněno. Dle odstupu krokví se doporučuje podpěrná lať v prostředku mezikrokevního prostoru (ve směru krokví). Tato lať pak zmenšuje prověšení pásoviny SOLITEX PLUS při zafoukávání. Kladení podélně k nosné konstrukci poskytuje tu výhodu, že spoj se nachází na pevné podložce, a tím je chráněn. Rozestup upevňovacích spon smí být maximálně 5 až 10 cm. Je-li izolační materiál zafoukáván zvenčí, je možné poté otvor po hadici přelepit pomocí 15 cm široké TESCON VANA.