Systém SOLITEX ADHERO VISTO

Transparentní a celoplošně lepicí fólie pro zajištění vzduchotěsnosti a ochrany proti povětrnostním vlivům s voděodolným lepidlem SOLID

Vzduchotěsná vnější difúzní fólie

Technické parametry

SOLITEX® ADHERO VISTO

Transparentní a celoplošně lepicí fólie pro zajištění vzduchotěsnosti a ochrany proti povětrnostním vlivům, s voděodolným lepidlem SOLID

OBLAST POUŽITÍ: Díky své celoplošné přilnavosti poskytuje tato fólie dočasnou ochranu podlahy u vícepodlažních budov z CLT panelů nebo dřevěných rámů během výstavby. Rozdělení separační fólie pro šířku 1 m: 0,25|0,75 m; 1,5 m: 0,25|1,25 m.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
1AR04026402663924026230 m1,50 m45 m210,5 kg124
1AR04036402663924036130 m1 m30 m27 kg148
1AR04051402663924051430 m0,5 m15 m23,5 kg172
1AR04302402663924302730 m30 cm9 m22,5 kg1170

VÝHODY:
Chrání konstrukci před povětrnostními vlivy během výstavby. 6 týdnů může být vystavena přímým vnějším povětrnostním pro ochranu podlah během výstavby. Usnadňuje přípravné práce. Díky průhlednosti zůstávají různá značení, spojovací prvky a prostupy na podlaze jasně viditelné. Bezpečná práce je zajištěna protiskluzným povrchem, tedy i za mokra.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepicí páska: TESCON VANA
Napojovací lepidlo: ORCON F
Manžety na kabely a potrubí: KAFLEX mono, ROFLEX 100
Penetrace: TESCON SPRIMER
Ostatní: ADHERO Floor Drain, AEROSANA VISCONN

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:polyproplyen
Lepidlo:voděodolné lepidlo SOLID
Materiál:kopolymer polyethylenu
Plošná hmotnost:210 g/m²
sd-hodnota:3 m
Vystavení povětrnostním podmínkám:42 dní
Pevnost v tahu podélná / příčná:190 N/5 cm / 180 N/5 cm

Použití

Podlahy, stropy

Použití jako ochrana po dobu výstavby u dřevostaveb

SOLITEX ADHERO Vista lze použít u vícepodlažních dřevostaveb v průběhu montáže ve všech podlažích jako dočasnou ochranu stavby. Aby se dešťová voda nehromadila na patře, musí být současně naplánovány odtoky z jednotlivých podlaží, které odvádějí vodu ze stropu nebo ven z budovy. Díky průhlednosti zůstávají různá značení, spojovací prvky a prostupy na podlaze jasně viditelné. Celoplošná přilnavost zabraňuje pronikání vody pod fólii. V místech spojů panelů musí být SOLITEX ADHERO VISTA vytažena minimálně 15 cm na svislou konstrukci / panel na bázi dřeva.
Nízký difúzní odpor fólie zajišťuje rychlé vyschnutí případných, ještě vlhkých, dřevěných povrchů.

Pracovní postup

Kontrola podkladu

1 Hrubě očistěte podklad, odstraňte jakékoliv vyčnívající části (např. třísky dřeva, šrouby apod.), aby se fólie při pokládce nepoškodila.

2 Odstraňte další nežádoucí nebo uvolněné části. Znovu zkontrolujte povrch.

3 Označte si polohu první vrstvy fólie na daném podkladu.

4 Značení na pokládání rozvrhněte tak, aby bylo možné lepení provádět na pokud možno rovném povrchu, tedy tak, aby nic nebránilo plnému rozvinutí role do šířky (např. sloupky apod.).

5 Na předem připravené značení položte transparentní fólii SOLITEX ADHERO VISTO, vyrovnejte a přilepte k podkladu prvních 30 cm z role.

6 Pokračujte s lepením po celé šířce, které je připravena k danému lepení fólie SOLITEX ADHERO VISTO.

7

Fólii pevně přitlačte, např. smetákem nebo použijte pro clima® PRESSFIX XL. Další pás fólie nalepte na již nalepený pás fólie s přesahem 15 cm. Přelepení v místě přesahu je nutné opět přitlačit. Prvky oplechování spolu s fólií SOLITEX ADHERO VISTO k sobě slepte pomocí lepicí pásky TESCON VANA.

8 Napojení na stěnu. Spoj se vzduchotěsně uzavře pomocí lepicí pásky TESCON VANA, ta se položí minimálně 5 cm vodorovně na fólii a 10 cm se přelepí na vodorovnou stěnu. Minimální tloušťka pásky proto musí být 15 cm. Připojovací místa je nutné zkontrolovat a případně dotmelit TESCON SPRIMER. Při použití řady AEROSANA VISCONN je nutné membránu předem ošetřit přípravkem TESCON SPRIMER.

9 Ve všech detailech se musí dbát na kontinuitu vzduchotěsného systému. Případné netěsnosti je nutné ošetřit lepicí páskou TESCON VANA nebo tmelem ORCON MULTIBOND.

Shrnutí

Před lepením podklad očistěte – odstraňte vyčnívající části nebo jakékoliv nechtěné nerovnosti. Lepení není možné na zmrzlé podklady! Na lepených materiálech nesmí být žádné mastné a emulzní látky (např. olej nebo silikon). Podklady musí být dostatečně suché a stabilní. Vhodnost povrchu před pokládkou řádně zkontrolujte! V případě potřeby proveďte zkušební lepení.

všeobecné podmínky

Dočasná ochranna stropu
SOLITEX ADHERO VISTO se pokládá potištěnou stranou směrem k aplikující osobě, a to na stabilní, rovné podklady (např. CLT, OSB, dřevotřískové či překližkové desky). Případné menší prohlubně v podkladu – jako jsou drážky, rýhy atd. – mohou vést ke zvýšenému zatékání pod membrány SOLITEX ADHERO a měli byste se jim pokud možno vyhnout

Pro vodotěsnou instalaci je nutné, aby pásy byly položeny bez jakýchkoliv záhybů. Při návaznosti na slopky nebo stojky fólii dobře připevněte k povrchu.

Pokud jsou stropní prvky ošetřeny fólií SOLITEX ADHERO VISTO již z výroby, je nutné použít k lepení spojů mezi jednotlivými prvky lepicí pásku TESCON VANA. Šířka by měla být zvolena tak, aby se dala nalepit na oba prvky, a to min. 5 cm na transparentní fólii a min 10 cm na navazující povrch.

SOLITEX ADHERO VISTO může poskytnout dočasnou ochranu konstrukcí i po dobu výstavby a to až na dobu 6 týdnů. Aplikuje se na podlahy vícepodlažních budov z CLT panelů a dřevěné rámové konstrukci.

Nezapomeňte, že voda musí být z povrchu odvedena, např. podlahovým odtokem ADHERO. Voda, která se může na konstrukci kumulovat nesmí přesáhnout výšku 30 mm a to na maximální domu 24 hodin.

Pokyny pro plánování a výstavbu

Oblast použití

SOLITEX ADHERO VISTO lze použít jako samolepicí a vzduchotěsné fólie na ochranu proti povětrnostním vlivům:

  • Pro dočasnou ochranu stěnových prvků a podlah/stropů při výstavbě vícepodlažních budov s dřevěnými prvky.
  • K dosažení vzduchotěsnosti v interiéru a exteriéru materiálů na bázi dřeva a minerálních podkladů.

Použití jako dočasná ochrana na konstrukcích z dřevěných prvků v průběhu výstavby

Fóliové /membránové systémy SOLITEX ADHERO lze použít jako dočasnou ochranu podlah/stropů na vícepodlažních dřevostavbách.

Je třeba zajistit odtoky, které odvádějí vodu z podlahy/stropu nebo budovy, aby se dešťová voda nehromadila na fólii. Celoplošná přilnavost zabraňuje šíření vlhkosti pod membránu, pokud by se membrána v průběhu výstavby poškodila.

Ve spojích jednotlivých prvků a/nebo ve spojích s deskami na bázi dřeva by měl být zajištěn přesah fólie SOLITEX ADHERO na sousední prvek/dřevěnou desku v délce nejméně 15 cm. Dřevěné (nebo odvozené dřevěné) povrchy, které mohly navlhnout, mohou díky nízkému difuznímu odporu této membrány opět rychle vyschnout.

Použití k dosažení vzduchotěsnosti stěn na dřevěných konstrukcích

Systém pro clima® SOLITEX ADHERO lze použít k dosažení vzduchotěsnosti stěn na dřevěných prvcích (dřevěný rám, dřevěné desky a CLT) z vnitřní i vnější strany. Zejména v případě membrán aplikovaných na vnější straně je třeba zajistit, aby vzduchotěsná vrstva stěn byla spojena se vzduchotěsnými vrstvami střešních konstrukčních prvků. V případě instalace v exteriéru tyto výrobky navíc zajišťují ochranu proti povětrnostním vlivům během celé doby výstavby. Celoplošné spojení s daným podkladem zajišťuje navíc hydroizolační schopnost, která zaručí vodotěsnost. Nedochází k průsakům pod membrány/fólii.