WELDANO TURGA

Chemický svařovací prostředek systému spodních konstrukcí střech SOLITEX WELDANO

Parametry:

Materiál:Tetrahydrofuran (90 %), Cyclohexanon (10 %)
Barva:Transparentní
Teplota zpracování:>0 °C, optimální 18-20 °C
Skladování:+15 °C do +25 °C, v suchém a dobře větraném prostředí, pouze v originálním balení, chraňte před horkem a zdroji ohně

Oblast použití:

Svařovací prostředek pro bezpečné lepení přesahů a spojů podstřešních fólií z PU (např. SOLITEX WELDANO). Vhodné také pro lepení doplňků k utěsnění detailů.

Výhody:

Rychlé a bezpečné zpracování u systému SOLITEX WELDANO.

Číslo výrobkuGTIN ObsahDosah při 30 mm nátěruks / balbal / pal
164364026639164360 1 litrca. 200-250 bm650