Systém SOLITEX QUANTHO 3000 connect

Středně těžká střešní difúzní fólie s ochranou spojů a perforací, se samolepicími pásy

Středně těžká střešní difúzní fólie

Technické parametry

SOLITEX® QUANTHO 3000 connect

Středně těžká střešní difúzní fólie s ochranou spojů a perforací, se samolepicími pásy

OBLAST POUŽITÍ: Pro použití jako difuzně otevřená podstřešní fólie na střešní pláště, MDF a dřevovláknité podkladní desky a na všechny tepelně izolační materiály včetně foukaných izolačních materiálů.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
1AR04076402663924076750 m1,50 m75 m219 kg120

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Membrána:Monolitický TPU
Podkladové rouno:Polyesterový fleece
Samolepicí zóny:Voděodolné SOLID lepidlo
Barva:šedo-modrá
Plošná hmotnost:230 g/m²
Tloušťka:0.7 mm
Water vapour resistance factor µ:230
Sd hodnota:0.16 m
g hodnota:0.8 MN·s/g
Propustnost par:20.5 perms
Chování při požáru:E
Vystavení povětrnostním vlivům:4 měsíce
Odolnost proti kroupám:ETA-23/0532
Odolnost proti kroupám:třída HR 5 / HW 5
Voděodolnost perforačních bodů:ETA-23/0532
Voděodolnost spojů s ‘connect’ lepicími zónami nebo páskou TESCON VANAW1
Těsnicí fólie/střešní obkladová fólie:USB-A / UDB-A
Vhodná jako dočasná střešní krytina…:ano
Vodní sloupec:> 4 500 mm
Vodotěsnost, okamžitá/při stárnutí*W1 / W1
Pevnost v tahu MD/CD:335 N/5 cm / 355 N/5 cm
Pevnost v tahu MD/CD, při stárnutí*:325 N/5 cm / 335 N/5 cm
Průtažnost MD/CD, při stárnutí*:36 % / 55 %
Odolnost proti protržení hřebíky MD/CD:200 N / 200 N
*) Trvanlivost při umělém stárnutísplněno
Flexibilita při nízké teplotě:-40 °C
Tepelná stabilita:Trvalá od -40 °C až 100 °C
Tepelná vodivost:0.04 W/(m·K) ; 0.3 BTU·in/(h·ft²·°F)
Emisivita:0.85
Označení CE:ano

Jak to funguje

Pro náročnější požadavky a efektivnější instalační práce

Vysoký výkon pro všechny požadavky

Dvouvrstvá struktura spojovací membrány SOLITEX QUANTHO 3000 představuje ideálně přizpůsobené řešení pro širokou škálu aplikací z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a hospodárnosti. Tato membrána má monolitickou funkční membránu bez pórů. Tento TPU povrch na vnější straně membrány je založen na nejmodernější technologii a poskytuje ideální ochranu proti pronikající vlhkosti. Je vodotěsná s vodním sloupcem ≥ 4 500 mm, což znamená, že SOLITEX QUANTHO 3000 connect je vodotěsný i za prudkého deště a že může být vystaven povětrnostním vlivům po dobu až 4 měsíců ve střední a severní Evropě, Kanadě a severní části USA nebo 3 měsíce ve zbytku světa. Tento robustní TPU povrch je spolehlivý i v náročných podmínkách během pokládky podkladních vrstev, aplikaci a při montáži střešní krytiny.

Funkční fólie je také vodoodpudivá a poskytuje ideální ochranu proti pronikající vlhkosti. Spolehlivě chrání spodní konstrukci před poškozením vlivem vlhkosti a také zabraňuje pronikání větru. Díky tomu zabraňuje prochladnutí izolačních vrstev a zajišťuje tak optimální účinnost izolace. Membránový povlak má vynikající protiskluzové vlastnosti, a je tedy bezpečný pro chůzi. SOLITEX QUANTHO 3000 connect neoslňuje díky tmavě šedému odstínu své barvy.

Optimální ochrana střech

SOLITEX QUANTHO 3000 connect má jako funkční membránu povrch z TPU bez pórů s uzavřenými buňkami, který nabízí obzvláště dobrou ochranu proti prudkému dešti. Na rozdíl od běžných podstřešních membrán, u kterých dochází k difúzi v důsledku výměny vzduchu skrz mikroporézní membránu, dochází v případě této membrány k aktivní difúzi podél molekulárních řetězců.

Zároveň má tato membrána nízký difuzní odpor s hodnotou sd 0,16 m (hodnota g: 0,8 MN-s/g; paropropustnost: 20,5 prems). Díky aktivnímu transportu vlhkosti zajišťuje membrána TPU extrémně rychlé vysychání, což poskytuje nejlepší možnou ochranu membrány před tvorbou ledu v zimě. Nezapomeňte, že difuzně otevřené podstřešní fólie se při tvorbě ledu mění v parotěsné bariéry (protože led je difuzně nepropustný) a účinně se stávají lapači vlhkosti.

K dalším zvláštnostem povrchu TPU jako funkční vrstvy patří spolehlivá ochrana v přítomnosti konzervačních látek na dřevo (kapky vody nemohou proniknout membránou ani při sníženém povrchovém napětí, protože nejsou přítomny žádné póry) a jejich obzvláště vysoká termostabilita (bod tání TPU cca 200 °C, PET rouna cca 150 °C). Tato stabilita při vysokých teplotách dává plastovému materiálu extrémně vysokou odolnost proti stárnutí po dobu desítek let, a to i u tmavě zbarvených střech.

Vodotěsná přilnavost s lepicímy pruhy

Vlna na zadní straně membrán SOLITEX QUANTHO 3000 connect se zastavuje u spodního okraje membrány, čímž vzniká těsnicí lem, který lze použít k přilepení vrstvy TPU přímo k vrstvě TPU membrány pod ní. Takovýto spoj je vodotěsný v souladu se zkouškou s dešťovou vodou Technické univerzity v Berlíně a se zkouškou s dešťovou vodou podle EAD. To je významná výhoda u střech s nízkým sklonem u střech se sklonem větším než 10° (2,1:12).

Dokonalý systém pro každou aplikaci s certifikovaným vysokým výkonem až do posledního detailu!

Vynikající odolnost proti krupobití podle DIN EN 13583 (je součástí ETA-23/0532) a dodatečné hodnocení podle švýcarské směrnice VKF/AEAI s třídou odolnosti proti krupobití HR5.

Pracovní postup

Instalace fólie

1 Rozviňte fólii rovnoběžně s okapem a pomocí pozinkovaných spon o šířce nejméně 10 mm (3/8″) a délce 8 mm (5/16″) upevněte fólii v oblasti přesahu tak, aby byla chráněna před vnikáním vlhkosti. Fólii instalujte s ponecháním dalšího 4 cm (1 5/8″) přesahu u přilehlých stavebních prvků, aby zde bylo možné následně aplikovat vzduchotěsný spoj.

Napojení spojů folií

2 Fólie se překrývají přibližně o 10 cm. Jako vodítko zde poslouží značení vytištěné na fólii.

Přelepení spojů pomocí lepicích pruhů „connect“

3 Přesahy fólie přelepte pomocí integrovaných samolepicích pásů „connect“; tyto pásy postupně přelepujte a dbejte na to, aby nedocházelo k jejich ohybům nebo pnutí.

Umístěte těsnicí hranu ve spodní části membrány na značku, která je vytištěna na membráně pod ní. Lepený spoj pevně přitiskněte na místo pomocí aplikačního nástroje pro clima PRESSFIX. Dbejte na to, aby byl tlak odporu dostatečný.

Přelepení spojů / přesahů

4 Očistěte podklad (suchý a zbavený prachu, silikonu a mastnoty) a v případě potřeby proveďte zkoušku přilnavosti. Vycentrujte systémovou lepicí pásku TESCON VANA na přesah a postupně ji přilepte na místo, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k žádným záhybům nebo pnutí. Pásku pevně přitlačte na místo pomocí aplikačního nástroje pro clima PRESSFIX. Dbejte na dostatečný přítlak odporu.

Instalace na hřebeni/valbě

5 V případě plně izolovaných příčných profilů umístěte fólie nad hřeben / bok a připevněte je na místě pomocí sponek v oblasti kontralatí. Přesah vůči spodní fólii je přibližně 10 cm.

Instalace na hřebeni/valbě

6 Následně proveďte vzduchotěsnou montáž pomocí systémové lepicí pásky TESCON VANA. Případně nalepte na hřeben široký pásek TESCON VANA. Pásku pevně přitlačte na místo pomocí přípravku pro clima PRESSFIX. Dbejte na dostatečný přítlak odporu.

Těsnění u okapů

7 Umístěte fólii na okapový plech nebo okapovou lištu a přilepte ji na místo pomocí integrované samolepicí zóny „connect“, oboustranné lepicí pásky DUPLEX nebo jednostranné lepicí pásky systému TESCON VANA, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k žádným záhybům nebo rýhám.

Lepení na hrubý nebo minerální podklad

8 Nejprve vytvořte hladkou povrchovou úpravu na drsných površích stěn. Vyčistěte podkladový povrch. Naneste housenku systémového lepidla ORCON F o tloušťce nejméně 5 mm (v případě hrubého podkladu případně více).

Prostupy

9 Prostupy lze spolehlivě utěsnit pomocí systémových produktů pro clima. Dbejte na to, aby utěsnění byla vytvořena bez záhybů a pnutí.

Manžety pevně přimáčkněte na místo pomocí aplikačního nástroje pro clima PRESSFIX.

Zajistěte dostatečný odporový tlak.

Opravy

0 Jakékoli poškození fólie by mělo být přelepeno lepicí páskou systému TESCON VANA, která se nanáší bez záhybů. Pásku pevně přitlačte na místo pomocí přípravku pro clima PRESSFIX. Dbejte na dostatečný přítlak odporu.

Podkladní vrstva s ochranou spár/perforací / dočasné krytí bez opatření na utěsnění hřebíků, sklon ≥14° (3:12)

Instalace fólie

1 Pokud je fólie použita jako podkladní střešní krytina s ochranou spojů a perforací nebo jako dočasná krytina bez nutnosti dodatečných těsnicích opatření pro střechy se sklonem ≥14° (3:12), musí být pod místy, kde jsou připevněny kontralatě (tj. v místech perforace membrány), tlakově odolný podklad. Tento požadavek na tlakově odolný podklad splňují krokve nebo rovnoměrná celoplošná izolační vrstva s tlakovou odolností ≥ 100 kPa (14,5 psi).

Sponky

2 Upevněte fóli v horní části oblasti překrytí. Všechny ostatní sponky aplikované v otevřených oblastech fólie by měly být přelepeny lepicí páskou systému TESCON VANA, aplikovanou bez záhybů. Pásku pevně přitlačte na místo pomocí přípravku pro clima PRESSFIX. Dbejte na dostatečný přítlak odporu.

Podstřešní krytina odolná proti dešti, např. na střešním plášti s těsnicí páskou s hřebíky, sklon ≥10° (2,1:12)

Instalace fólií na dřevěné opláštění

1 Umístěte fólii na okapový plech nebo okapovou lištu a přilepte ji na místo pomocí integrovaného samolepicího pásku „connect“, oboustranné lepicí pásky DUPLEX nebo jednostranné lepicí pásky systému TESCON VANA, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k žádným záhybům nebo rýhám.

Tmelení nehtů

2 Pokud je fólie použita k vytvoření podstřešní vrstvy odolné proti dešti nebo v případě instalace na hrubě řezaný střešní plášť, musí být mezi kontralatě a fólii nainstalována mono páska pro utěsnění hřebíků TESCON NAIDECK.

Všeobecné podmínky

Fólie SOLITEX QUANTHO 3000 se instalují potištěnou stranou směrem k instalačnímu technikovi. Fólie se mají instalovat jako podkladní nebo krycí fólie vodorovně (rovnoběžně s okapem) napnutým způsobem bez prověšení.

Střešní podkladová fólie
Sklon střechy musí být minimálně 14° (3:12). Zde je třeba brát v úvahu národní předpisy. Při pokládce fólie jako střešní podkladové fólie dbejte na to, aby byl podklad rovný. V případě pokládky s ochranou spár a perforací je třeba zohlednit obecné podmínky obsažené v návodu k pokládce a v ETA-23/0532.
Při použití fólie jako krycí fólie bez opláštění je rozteč krokví omezena na 100 cm.

Pokud je fólie použita k vytvoření podstřeší odolného proti dešti pro střechy se sklonem ≥ 10° (2,1:12), musí být instalována na rovné opláštění nebo jiný tlakově odolný podklad. Fólie SOLITEX QUANTHO 3000 je umístěna pod kontralatěmi a mezi membránu a kontralatě se v tomto případě použití instaluje páska pro utěsnění hřebíků, například TESCON NAIDECK.
Upevňovací prvky se nesmí aplikovat v místech, kde dochází ke sběru vody (např. ve střešních úžlabích).

Obecně
U nezateplených podkroví, která nebyla upravena, by mělo být zajištěno hřebenové větrání. Za tímto účelem instalujte fólii tak, aby se zastavila 5 cm před hřebenem. Kromě toho by měly být v nepřestavěném podkroví instalovány trvalé větrací armatury. Fólieby měla být chráněna před dlouhodobými vlivy UV záření (např. zatemněním oken).

Fólie může být použita jako dočasná krytina po dobu až 4 měsíců ve střední a severní Evropě, Kanadě a severní části USA nebo 3 měsíců ve zbytku světa, aby chránila stavební konstrukci během fáze výstavby v souladu s předpisy Ústředního svazu německého pokrývačství (ZVDH).
K utěsnění přesahů a spár se mají používat systémové komponenty TESCON NAIDECK – páska na utěsnění hřebíků, lepidlo na spáry ORCON F a lepicí páska TESCON VANA. Varianta Connect má dva samolepicí pásy pro spolehlivé utěsnění v exteriéru. Při provádění instalace a lepení je třeba zohlednit specifikace platných národních předpisů.

Další pokyny pro foukané izolační materiály
SOLITEX QUANTHO 3000 connect lze použít také jako mezní vrstvu pro foukané izolační materiály všech typů. Lišty musí být namontovány již před zafoukáváním. Pod nosné latě je třeba ve středu prostoru mezi krokvemi instalovat vyčnívající lať, aby vlhkost vyskytující se pod krytinou byla odváděna centrálně mezi krokve. Vystupující lať by měla být alespoň o 1 cm (3/8″) silnější než kontralatě. Tím se omezí vyboulení fólií při zafukování a vytvoří se potřebná plocha průřezu pro větrání.
Pokud je izolační materiál zafoukáván z vnější strany, lze následně zafoukávací otvory přelepit páskou TESCON VANA o šířce 15 cm.

Pokyny pro plánování a výstavbu

Oblast použití

SOLITEX QUANTHO 3000 connect lze použít jako podkladovou střešní fólii, jako dočasnou krytinu nebo k vytvoření podkladové střechy odolné proti dešti.

Zabraňuje proudění studeného vnějšího vzduchu stavební konstrukcí a zajišťuje optimální fungování tepelné izolace.

  • Střešní podkladní fólie s ochranou spár a perforací pro střechy se sklonem ≥14° (3:12) podle ETA-23/0532 bez nutnosti dalších těsnicích opatření, jako je například TESCON NAIDECK. Výjimka: pokládka na hrubě řezanou krytinu.
  • Podstřešní krytina proti dešti pro střechy se sklonem ≥10° (2,1:12) s TESCON NAIDECK jako dodatečným těsnicím opatřením na tuhých, rovných podkladech.
  • Vhodná jako dočasná krytina ve fázi výstavby v souladu s platnými národními předpisy.
  • Vynikající odolnost proti krupobití podle ETA-23/0532 a VKF/AEAI (Švýcarsko) s třídou odolnosti proti krupobití HR5.
  • V případě použití foukaných izolačních materiálů se doporučuje použít zesílenou podkladní vrstvu SOLITEX.

Použití jako dočasné zakrytí

Tuto podkladovou střešní fólii lze použít jako dočasné zakrytí k ochraně stavební konstrukce ve fázi výstavby po dobu 4 měsíců ve střední a severní Evropě, Kanadě a severní části USA nebo 3 měsíců ve zbytku světa. K lepení přesahů a spojů je třeba použít systémové lepicí pásky a lepidla. Vodorovné okraje membrán jsou opatřeny samolepicími páskami „connect“ pro spolehlivé vnější utěsnění.

Instalace a lepení fólií by měly být prováděny v souladu s platnými národními předpisy v zemi, kde mají být fólie použity.

Zadní větrání izolační vrstvy není nutné.

Díky podstřešním fóliím není nutné zadní odvětrání tepelněizolačních materiálů. podstřešní fólie pro clima SOLITEX lze ve všech případech instalovat přímo na tepelnou izolaci, tzn. že izolační materiál může vyplnit celou hloubku krokví.

V případě nezateplených podkroví je výhodné zajistit odvětrání valbové a hřebenové části, aby bylo možné provětrat půdní prostor. Složité a často neúčinné větrací prvky na okapu, hřebeni, úžlabí, valbě a kování střechy tak nejsou nutné.

Zvýšená vnitřní vlhkost

Tyto vysoce propustné fólie umožňují snadnější a rychlejší vysychání vlhkosti z konstrukce ven. To je výhodné jak ve fázi výstavby, tak při běžném užívání (pokud vlhkost obsažená ve vnitřním vzduchu proniká do konstrukce difuzí nebo konvekcí).

Vlhkost, která vzniká v důsledku stavebních prací, by zpravidla měla mít možnost rychle unikat ze stavební konstrukce větráním otevřenými okny. V zimním období mohou vysoušení urychlit vysoušeče. To pomáhá zabránit trvale vysoké relativní vlhkosti.

Žádný "stanový efekt"

Fólie SOLITEX bez pórů poskytují obzvláště dobrou voděodolnost proti prudkému dešti. Fólii lze instalovat na povrch izolačních materiálů nebo na střešní krytinu. Monolitická funkční fólie a vícevrstvá struktura spolehlivě zabraňují vzniku „stanového efektu“. Termínem „stanový efekt“ se označuje jev, při kterém vodotěsné stanové fólie propouštějí velké množství vlhkosti do stanu v místech, kde jsou ve styku s vnitřními předměty.

Podstřešní a podstřešní krytiny odolné proti dešti

Tyto fólie mohou být použity jako dočasné zakrytí a dodatečná opatření proti dešti v souladu s místně platnými předpisy.

Schválení a složení

Speciální membránová vrstva ve spojovacích podstřešních fóliích SOLITEX QUANTHO 3000 má jako funkční vrstvu TPU membránu.

SOLITEX QUANTHO 3000 connect byla testována jako podstřešní fólie v souladu s požadavky EAD 030218-01-0402; deklarované vlastnosti lze nalézt v DoP a v ETA-23/0532.

Na základě toho nese SOLITEX QUANTHO 3000 connect označení CE.

Technická podpora

V případě dotazů k aplikacím se obraťte na technickou podporu společnosti pro clima.