TESCON VANA / TESCON PRIMER RP

Systém z univerzální lepicí pásky a bezředidlového základního nátěru k lepení záklopových desek z dřevovlákna.

tescon-vana

Napojovací systém z univerzální lepicí pásky

napojovací systém

Oblast použití

TESCON PRIMER RP se používá ke zlepšení přilnavosti na dřevě, dřevovláknitých deskách, zdivu, střeše, stěně a podlahové desce pro následné lepení lepicími páskami pro clima TESCON No. 1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP a skupiny EXTOSEAL.

Složení

Univerzální lepicí páska TESCON VANA sestává z nosiče ze speciální polypropylenové textilie a vodovzdorného, bezředidlového, bezzměkčovadlového lepidla Solid odolného proti stárnutí. Systémový základní nátěr TESCON PRIMER RP sestává z kopolymeru akrylátu a vody.

Rámcové podmínky

Před lepením podklad omeťte koštětem, respektive vysajte vysavačem. Na zmrzlých podkladech není nátěr základním nátěrem možný. Na slepovaných materiálech se nesmí nacházet žádné nepřilnavé látky (např. mastnoty nebo silikony). Základním nátěrem lze opatřit všechny minerální povrchy, jako například omítka nebo beton. Dále je možné jeho pomocí zpevnit porézní materiály, jako např. dřevovláknité záklopové desky. Mimo to lze jeho pomocí připravit pro lepení veškeré (staré) dřevěné povrchy. Materiály difúzně propustné a savé (například dřevovláknité záklopové desky) mohou lehce zvlhnout. Systémová lepicí páska TESCON VANA může být lepena do ještě vlhkého základního nátěru.

Nádobu před použitím dobře protřepat, respektive promíchat. S jedním litrem základního nátěru můžete ošetřit plochu o cca 4,5 m2.

Pracovní postup

1 Očištění podkladu
Pro trvalý spoj musí být podklad únosný a hladký. Odstraňte z podkladu prach, respektive piliny (omeťte).

2 Lepení úžlabí
Dřevovláknité desky napenetrujte pomocí TESCON PRIMER RP a spoje v místech úžlabí, hřebene a spojů desek (v případě že je zapotřebí) přelepte pomocí systémové lepicí pásky TESCON VANA.

3 Napojení komínu
I minerální podklady, jako například omítka, beton nebo obdobné materiály, se penetrují pomocí TESCON PRIMER RP a následně se na nich vytváří bezpečné lepené spoje pomocí TESCON VANA.

4 Napojení pásoviny pro použití se záklopem
Napenetrujte dřevovláknité desky pomocí TESCON PRIMER RP, do ještě mokrého nátěru vložte univerzální lepicí pásku TESCON VANA a nalepte na pásovinu. Pevně přitlačte – hotovo.

5 Napojení střešního okna
Pomocí TESCON PRIMER RP a TESCON VANA vytvoříte bezpečně vodonosný a těsný přechod mezi dřevovláknitou deskou a okápkem na střešním oknech.

6 Detail potrubí
Odvzdušňovací trubky a jiné okrouhlé prostupující prvky se napojují na napenetrovanou desku pomocí těsnících manžet z EPDM pro clima ROFLEX a lepicí pásky TESCON VANA.