EXTOSEAL MAGOV

Vysoce elastická napojovací páska pro neprodyšná napojení, například v oblasti soklu nebo prostupů, jako například potrubí, vestavných dílů.

lepici-paska-extoseal-magov

Napojovací systém – izolační páska

EXTOSEAL MAGOV – napojovací systém

Podklady

Před lepením podklad omeťte koštětem, respektive otřete hadrem. Na zmrzlých podkladech není lepení možné. Na slepovaných materiálech se nesmí nacházet žádné nepřilnavé látky (např. mastnoty nebo silikony). Podklad musí být dostatečně únosný. Trvalého lepeného spoje se dosáhne na tvrdých deskách z aglomerovaného dřeva (dřevotřísce, deskách OSB, BFU, MDF a dřevovláknitých deskách). Při slepování dřevovláknitých záklopových desek je zapotřebí provést nejprve penetraci pomocí základního nátěru TESCON PRIMER RP. Napojení na hladké minerální podklady lze provést po předchozí penetraci základním nátěrem. Nejlepších výsledků bezpečnosti konstrukce se dosáhne na vysoce kvalitních podkladech. Vhodnost podkladu musíte přezkoušet na místě na vlastní odpovědnost. Doporučuje se provedení zkoušky lepení.

Rámcové podmínky

Lepené spoje nesmí být zatíženy v tahu. Lepící pásku dobře přitlačte. Dbejte na dostatečný protitlak. Lepených spojů větrotěsných, neprodyšných nebo bezpečných proti dešti dosáhnete pouze na parobrzdách, respektive pásovinách do spodní konstrukce střechy a fasádních pásovinách položených bez skladů. Pro zpracování je zapotřebí denních a nočních teplot > 5°C. V případě, že počáteční lepivost není uspokojující, je možné stranu s butylkaučukem naleptat rozpouštědlem (například testovacím benzínem). Rozpouštědlo zvýší lepivost butylkaučuku při nízkých teplotách. Páska funguje pod vlivem tepla samosvářecím způsobem izolování.

Pracovní postup

1 Odměřit pásku
Rozviňte pásku v potřebné délce a ustřihněte.

2 Stáhnout první separační fólii
Pásku v prostředku podélně přeložte a stáhněte první separační fólii.

3 Nalepit na trubku
Pásku nasaďte na trubku a postupně ji na ní po obvodu přilepte. Dbejte na dostatečný lepený přesah konců pásky.

4 Nalepit na plochu
Zcela odstraňte druhou separační fólii. Pásku postupně přehrňte na plochu a postupně kolem dokola přilepte.

5 Pevně přitlačit
Pásku následně všude pevně přitlačte. Dbejte na dostatečný protitlak. Obzvláště účinné a pro Vaše ruce šetrné je přitlačení pomocí pomůcky pro clima PRESSFIX.

6 Použití též venku
Pomocí EXTOSEAL MAGOV lze provést i v exteriéru bezpečné napojení prostupujících dílů na opláštění stěn, pásoviny pro použití se záklopem i bez záklopu, jakož i na deskové materiály.