EXTOSEAL FINOC

Vlhkotěsnící izolační páska k izolaci pod prahy v dřevostavbách, pro napojování desek z aglomerovaného dřeva na hladké minerální podklady, k lepení záklopových desek mezi sebou (např. v úžlabí a na přechodech), jakož i jejich napojení na sousedící stavební díly.

tesnici-paska-extoseal-finoc

Napojovací systém

EXTOSEAL FINOC – napojovací systém

Podklady

Před lepením podklad omeťte koštětem, respektive otřete hadrem. Na zmrzlých podkladech není lepení možné. Na slepovaných materiálech se nesmí nacházet žádné nepřilnavé látky (např. mastnoty nebo silikony). Podklad musí být dostatečně únosný. Trvalého lepeného spoje se dosáhne na tvrdých deskách z aglomerovaného dřeva (dřevotřísce, deskách OSB, BFU, MDF a dřevovláknitých deskách). Při slepování dřevovláknitých záklopových desek je zapotřebí provést nejprve penetraci pomocí základního nátěru TESCON PRIMER RP. Napojení na hladké minerální podklady lze provést po předchozí penetraci základním nátěrem. Nejlepších výsledků bezpečnosti konstrukce se dosáhne na vysoce kvalitních podkladech. Vhodnost podkladu musíte přezkoušet na místě na vlastní odpovědnost. Doporučuje se provedení zkoušky lepení.

Rámcové podmínky

Lepené spoje nesmí být zatíženy v tahu. Lepící pásku dobře přitlačte. Dbejte na dostatečný protitlak. Lepených spojů větrotěsných, neprodyšných nebo bezpečných proti dešti dosáhnete pouze na parobrzdách, respektive pásovinách do spodní konstrukce střechy a fasádních pásovinách položených bez skladů. Pro zpracování je zapotřebí denních a nočních teplot > 5°C. V případě, že počáteční lepivost není uspokojující, je možné stranu s butylkaučukem naleptat rozpouštědlem (například testovacím benzínem). Rozpouštědlo zvýší lepivost butylkaučuku při nízkých teplotách. Páska funguje pod vlivem tepla samosvářecím způsobem izolování.

Pracovní postup

1 Rozvinout pásku
Rozviňte pásku v potřebné délce.

2 Nalepit na stěnu
Pásku podélně přeložte a vložte do rohu mezi stěnou a podlahou. Stáhněte postupně první separační fólii a pásku postupně přilepte na stěnu.

3 Nalepit na podlahu
Stáhněte postupně druhou separační fólii a pásku postupně přilepte na podlahu.

4 Pevně přitlačit
Pásku pevně přitlačit na stěnu i podlahu. Obzvláště účinné a pro Vaše ruce šetrné je přitlačení pomocí pomůcky pro clima PRESSFIX.

5 Lepení též na podlahu
EXTOSEAL FINOC lze lepit též přímo na beton. V případě potřeby podklad napenetrujte základním nátěrem TESCON PRIMER RP.

6 Použití pod okapovou vaznicí
Pásku lze též použít jako izolační vrstvu na ochranu dřevěných stavebních dílů, jako jsou prahy nebo okapové vaznice, před vzlínající vlhkostí z betonových stavebních dílů (základová deska, věnec atd.)