EXTOSEAL ENCORS

Vodonosná napojovací lepící páska s vysokou lepivou silou na podokenní parapety, napojování desek z aglomerovaného dřeva na hladké minerální podklady, k lepení záklopových desek mezi sebou (např. v úžlabí a na přechodech), jakož i jejich napojení na sousedící stavební díly.

vodeodolna-paska-extoseal-encors

Napojovací systém

CONTEGA EXO – napojovací systém

Podklady

Před lepením podklad omeťte koštětem, respektive otřete hadrem. Na zmrzlých podkladech není lepení možné. Na slepovaných materiálech se nesmí nacházet žádné nepřilnavé látky (např. mastnoty nebo silikony). Podklad musí být dostatečně únosný. Trvalého lepeného spoje se dosáhne na tvrdých deskách z aglomerovaného dřeva (dřevotřísce, deskách OSB, BFU, MDF a dřevovláknitých deskách). Při slepování dřevovláknitých záklopových desek je zapotřebí provést nejprve penetraci pomocí základního nátěru TESCON PRIMER RP. Napojení na hladké minerální podklady lze provést po předchozí penetraci základním nátěrem. Nejlepších výsledků bezpečnosti konstrukce se dosáhne na vysoce kvalitních podkladech. Vhodnost podkladu musíte přezkoušet na místě na vlastní odpovědnost. Doporučuje se provedení zkoušky lepení.

Rámcové podmínky

Lepené spoje nesmí být zatíženy v tahu. Lepící pásku dobře přitlačte. Dbejte na dostatečný protitlak. Lepených spojů větrotěsných, neprodyšných nebo bezpečných proti dešti Rámcové podmínky dosáhnete pouze na parobrzdách, respektive pásovinách do spodní konstrukce střechy a fasádních pásovinách položených bez skladů. Páska funguje pod vlivem tepla samosvářecím způsobem izolování.

Pracovní postup

1 Nalepit pásku na okenní rám
Odměřte pásku (šířka otvoru + 2 x 20 cm) a odstřihněte. Postupně stahujte úzkou separační fólii a pásku postupně lepte na okenní rám v záhybu podokenního parapetu.

2 Vytáhnout po ostění
Pásku v rozích přehněte, vytáhněte cca 20 cm po ostění nahoru a nalepte na okenní rám.

3 Nalepit na ostění
Prostřední separační fólii postupně stahujte a pásku postupně přilepte na ostění. Přitom přesně kopírujte rohy. Následně všude pevně přitlačte.

4 Odříznout svislé přesahy
Přesahující pásku na svislých plochách ořízněte podle přední hrany dřevotřískové izolační desky.

5 Odříznout vodorovný přesah
Přesahující pásku na vodorovné ploše podložte a odřízněte na 15 mm tak, aby páska později přesahovala přes omítku.

6 Namontovat podokenní parapet
Hotový podokenní parapet z EXTOSEAL ENCORS. Omítkou se omítací lišta parapetu přilepí na přesahující kus pásky. Definitivní ochrana ostění se docílí instalací okenního parapetu.