CONTEGA SL

Pro neprodyšné uzavření tepelně zaizolovaných spár při instalaci oken a dveří na interiérové straně. Společně s CONTEGA EXO se hodí k utěsnění napojovacích spár u zděných staveb a dřevostaveb. CONTEGA SL je vybavena třemi samolepicími pásy, a tím je flexibilně použitelná u zděných staveb a dřevostaveb.

napojovaci-paska-contega-sl

Napojovací systém pro zděné stavby a dřevostavby

Systémové produkty

CONTEGA SL – napojovací systém

Univerzálně použitelná

CONTEGA SL byla vyvinuta, aby bylo možné provést neprodyšné a parobrzdné napojení spár dveří a oken u zděných staveb a dřevorámových konstrukcí jednou páskou. Páska je též vhodná pro napojení hranatých prostupů (například viditelných trámů) skrz zděné a dřevorámové stěny.

Definovaný přechod

Napojení oken, dveří a vestavných dílů na sousední stavební díly je potencionálním zdrojem vad v neprodyšnosti konstrukce. Tyto přechody by měly být pečlivě naplánovány a provedeny.

Pro clima CONTEGA SL se nalepí na okenní rám nebo dveřní zárubně. V rozích se páska přeloží. Délka skladu vyplyne z geometrie rohu a potřebného přizpůsobení pásky na tvar stavebního dílu.

U dřevorámových konstrukcí se páska neprodyšně spojí jedním lepicím pásem s neprodyšně a parobrzdně izolující vrstvou stěny (např. pro clima DB+/INTELLO, jinými pásovinami nebo deskami z aglomerovaného dřeva, např. OSB).

V obou případech ji lze použít jak před, tak i po instalaci oken nebo dveří.

Následně se páska nalepí u zděných konstrukcí nebo betonových ploch pomocí napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Pro neprodyšný lepený spoj u dřevorámových konstrukcí disponuje páska lepicím pásem, kterým je možné ji přilepit na neprodyšně izolující vrstvu. Následně může být omítnuta vnitřní omítkou.

Pracovní postup

1 Dřevorámová konstrukce po instalaci okna
Je-li okno již instalováno, nalepí se CONTEGA SL na rám.
Pásku pevně přitlačte na ostění a rám. Obzvláště účinné a pro Vaše ruce šetrné je přitlačení pomocí pomůcky pro clima PRESSFIX.

2 Dřevorámová konstrukce před instalací okna
CONTEGA SL již byla ze strany nalepena na rám, například firmou instalující okna.
Stáhněte separační pásku, v rohu vytvořte sklad a mezi sebou slepte. Následně pásku neprodyšně nalepte na ostění. Pásku pevně přitlačte.

3 Zděná konstrukce po instalaci okna
Je-li okno již instalováno, nalepí se CONTEGA SL na rám.
Pásku přilepte lepicím pásem na rám. Na ostění naneste housenku z napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC v hustém klikatém vzoru a pásku na něj přilepte. Páska je připravena k omítnutí.

4 Zděná konstrukce před instalací okna
CONTEGA SL již byla ze strany nalepena na rám, například firmou instalující okna.
Pásku v rohu mezi sebou slepte. Na ostění naneste housenku z napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC v hustém klikatém vzoru a pásku na něj přilepte. Páska je připravena k omítnutí.