CONTEGA PV

Napojovací páska pod omítku s parobrzdnými vlastnostmi a integrovanou výztuží pro trvale bezpečná napojení parobrzdných a neprodyšně izolujících vrstev na zdivo, které má být omítnuto.

napojovaci-paska-contega-pv

Napojovací systém pod omítku

Systémové produkty

CONTEGA PV – napojovací systém

Jednoduché omítnutí

Napojovací páska pod omítku s připojenou výztuží vytváří trvale bezpečná, neprodyšná napojení mezi neprodyšně izolující vrstvou (z fólie, lepenky, hliníku nebo desek z aglomerovaného dřeva) a okolními stavebními díly, jako je zdivo nebo beton, které se v další fázi výstavby mají omítnout.

Neprodyšná textilie CONTEGA PV se přilepí pomocí integrovaného lepicího pásku na neprodyšně izolující vrstvu. Díky uložení polyesterové textilie s integrovanou membránou do střední vrstvy omítky se vytvoří přechod k neprodyšné vrstvě zdiva. Sádrové omítky drží výborně na textilii z PET. Pro vápenné a cementové omítky je zapotřebí vytvořit přilnavý podklad z vhodného druhu omítky, například výztužné omítky.

Napojení u mezikrokevní izolace (parobrzda např. pro clima DB+)

Definovaný přechod

Místa napojení parobrzdných a neprodyšně izolujících pásovin na okolní stavební díly jsou zdroji potenciálních chyb v neprodyšnosti stavby. Tyto přechody by proto měly být pečlivě naplánovány a provedeny.

Napojovací páskou pod omítku pro clima CONTEGA PV je k dispozici řešení, kterým lze vytvořit definované, trvale bezpečné neprodyšné spoje mezi parobrzdou a omítkou.

Napojení u izolace střechy shora (parobrzda např. pro clima DA)

Podklady

Ke spolehlivému přilnutí lepicí pásky na okna, dveře nebo dřevěné stavební díly, musí být podklad stabilní, suchý, hladký a bez prachu a mastnot. Očistěte podklad od pilin a prachu. Odstraňte odlupující se nátěry atd. Lepení na zmrzlé podklady není možné. 3-vrstvou textilii PET je možné omítnout na všech podkladech vhodných pro omítání, jako je např. cihla, vápenocementová cihla, porobeton, pemza, beton atd.

Pracovní postup

Příprava a fixace

1 Podklad očistěte, případně zameťte. Přichyťte bodově pro clima CONTEGA PV pomocí ORCON F nebo ORCON CLASSIC na zdivo. Samolepicí pásek je orientován směrem ven (ne ke stěně). U měkkých podkladů např. porobetonu, pemzy, dutých tvárnic, může bít přibita hřebíky přímo do nich, u tvrdých cihel do spár mezi nimi. Mezi páskou a zdí by neměly vznikat dutiny, proto umístěte body lepení blízko k okraji textilie (cca 2 cm).

Lepení

2 Přitáhněte parobrzdu k pásce. Stáhněte z CONTEGA PV separační fólii.

3 Parobrzdnou vrstvu slepte pomocí lepicího pruhu pásky CONTEGA PV. Pásku přitom dobře přitlačte. Vytvořte dilatační záhyb, aby mohly být absorbovány pohyby stavebních dílů. Přebytek pásoviny případně odstřihněte, aby textilie CONTEGY PV mohla být zapracována do omítky. Alternativně lze CONTEGU PV aplikovat též na parobrzdě lepicím pruhem směrem ke stěně.

Omítnutí textilie

4 Když se v následujícím kroku zeď omítá, musí se CONTEGA PV již jen vložit do prostředku vrstvy omítky. K tomu textílii přizvedněte od zdi, naneste omítku na zeď pod CONTEGU PV, textilii a výztuž vložte do čerstvé vrstvy omítky a naneste svrchní vrstvu omítky. U vápenných omítek použijte prostředky na zlepšení přilnavosti. Neprodyšnou textilii zapracujte minimálně 1 cm do omítky.