CONTEGA IQ

CONTEGA IQ se používá pro neprodyšné napojení oken a dveří na interiérové straně na parobrzdnou a neprodyšně izolující vrstvu dle DIN EN 4108-7. Díky inteligentní vlhkostně proměnlivé funkční membráně je CONTEGA IQ vhodná i pro venkovní napojení větrotěsné a proti přívalovému dešti izolující napojení. Páska je vybavena dilatačním skladem a dokáže proto absorbovat optimálně pohyby stavebních dílů.

lepici-paska-contega-iq

Napojovací systém

Systémové produkty

CONTEGA IQ – napojovací systém

Napojení vně i uvnitř

CONTEGA IQ umožňuje jako zhotovení neprodyšných napojení uvnitř, jakož i větrotěsné napojení například dveří a oken venku. Tato možnost je dána jak u dřevorámových tak i zděných konstrukcí. Dvě varianty lepicí pásky umožňují flexibilní použití u různých druhů konstrukcí.

Dřevorámová konstrukce
CONTEGA IQ již byla ze strany nalepena na rám, například firmou instalující okna.

Zděná konstrukce před instalací okna
CONTEGA IQ již byla ze strany nalepena na rám, například firmou instalující okna.

Definovaný přechod

Napojení oken, dveří a vestavných dílů na sousední stavební díly je potencionálním zdrojem vad v neprodyšnosti konstrukce. Tyto přechody by měly být pečlivě naplánovány a provedeny.

Pro clima CONTEGA IQ se nalepí na okenní rám nebo dveřní zárubně. Integrovaný dilatační sklad se automaticky aktivuje při pohybech stavebních dílů a poskytuje zvýšenou bezpečnost před roztržením. Tím CONTEGA IQ optimálně předchází netěsnostem které mohou vést ke stavebním škodám a plísním.

Pracovní postup

Dřevostavby zevnitř i zvenku

1 Nalepit pásku na okenní rám
Před montáží okna nalepte na stranu okenního rámu pásku CONTEGA IQ nepotištěnou stranou směrem k ostění. Pásku pevně přitlačte.

2 Vytvořit rohy
Aby bylo možné pásku později jednoduše a bezpečně nalepit na okenní ostění, vytvořte v rozích sklady tak, jak je znázorněno na obrázku.

3 Slepit konce
Pro vytvoření důsledné neprodyšnosti, respektive větrotěsnosti, slepte dohromady začátek a konec CONTEGA IQ pomocí kousku pásky DUPLEX.

lepici-paska-contega-iq-7
uvnitř

4 Pásku kolem okna přilepit na ostění
Namontujte okno do ostění, následně stáhněte separační pásku z CONTEGY IQ a pásku kolem okna nalepte na ostění tak, aby neprodyšně, respektive větrotěsně izolovala. Pásku pevně přitlačte. Dbejte na neprodyšné a větrotěsné vytvoření rohů.

lepici-paska-contega-iq-8
venku

Zděné stavby zevnitř i zvenku

1 Nalepit pásku na okenní rám
Před montáží okna nalepte na stranu okenního rámu pásku CONTEGA IQ nepotištěnou stranou směrem k ostění. Pásku pevně přitlačte.

2 Vytvořit rohy
Aby bylo možné pásku později jednoduše a bezpečně nalepit na okenní ostění, vytvořte v rozích sklady tak, jak je znázorněno na obrázku.

3 Slepit konce
Pro vytvoření důsledné neprodyšnosti, respektive větrotěsnosti, slepte dohromady začátek a konec CONTEGA IQ pomocí kousku pásky DUPLEX.

lepici-paska-contega-iq-10
uvnitř

4 Pásku kolem okna přilepit na ostění
Namontujte okno do ostění, následně naneste na ostění cca 5 cm širokou klikatou housenku z napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC kolem okna a pásku nalepte do lepidla tak, aby neprodyšně, respektive větrotěsně izolovala. Lepidlo nestlačujte zcela na plocho. Dbejte na neprodyšné a větrotěné vytvoření rohů. Připraveno k omítnutí.

lepici-paska-contega-iq-9
venku