CONTEGA EXO

Pro venkovní větrotěsné a přívalovému dešti odolné uzavření tepelně zaizolovaných spár při instalaci oken a dveří. Společně s CONTEGA FC nebo CONTEGA SL je vhodná pro utěsnění. CONTEGA EXO je vybavena třemi samolepicími pásy, a tím je flexibilně použitelná u zděných staveb a dřevostaveb.

lepici-paska-contega-exo

Napojovací systém

Systémové produkty

CONTEGA EXO – napojovací systém

Větrotěsné napojení

CONTEGA EXO umožňuje větrotěsné provedení neprodyšné a parobrzdné napojení spár dveří a oken u zděných staveb a dřevorámových konstrukcí jednou páskou. Tři lepicí pásy umožňují flexibilní použití v různých druzích konstrukcí. Páska je též vhodná pro napojení hranatých prostupů (například viditelných trámů) skrz zděné a dřevorámové stěny.

Definovaný přechod

Napojení oken, dveří a vestavných dílů na sousední stavební díly je potencionálním zdrojem vad v neprodyšnosti konstrukce. Tyto přechody by měly být pečlivě naplánovány a provedeny.

Pro clima CONTEGA EXO se nalepí na okenní rám nebo dveřní zárubně. V rozích se páska přeloží. Délka skladu vyplyne z geometrie rohu a potřebného přizpůsobení pásky na tvar stavebního dílu.

U dřevorámových konstrukcí se páska větrotěsně spojí jedním lepicím pásem s větrotěsně izolující vrstvou stěny (např. pro clima SOLITEX FRONTA WA, jinými pásovinami nebo deskami z aglomerovaného dřeva, např. MDF).

V obou případech ji lze použít jak před, tak i po instalaci oken nebo dveří.

U zděných konstrukcí nebo betonových ploch se páska přilepí pomocí napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC. Následně může být omítnuta venkovní omítkou.

Pracovní postup

1 Dřevorámová konstrukce po instalaci okna
Je-li okno již instalováno, nalepí se CONTEGA EXO na rám.
Pásku pevně přitlačte na ostění a rám. Obzvláště účinné a pro Vaše ruce šetrné je přitlačení pomocí pomůcky pro clima PRESSFIX.

2 Dřevorámová konstrukce před instalací okna
CONTEGA EXO již byla ze strany nalepena na rám, například firmou instalující okna.
Stáhněte separační pásku, v rohu vytvořte sklad a mezi sebou slepte. Následně pásku nalepte větrotěsně a tak, aby izolovala před přívalovým deštěm kolem celého rámu na ostění. Pásku pevně přitlačte.

3 Zděná konstrukce po instalaci okna
Je-li okno již instalováno, nalepí se CONTEGA EXO na rám.
Pásku přilepte lepicím pásem na rám. Na ostění naneste housenku z napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC v hustém klikatém vzoru a pásku na něj přilepte. Páska je připravena k omítnutí.

4 Zděná konstrukce před instalací okna
CONTEGA EXO již byla ze strany nalepena na rám, například firmou instalující okna.
Dřevorámová konstrukce před instalací okna CONTEGA EXO již byla ze strany nalepena na rám, například firmou instalující okna. Stáhněte separační pásku, v rohu vytvořte sklad a mezi sebou slepte. Následně pásku nalepte větrotěsně a tak, aby izolovala před přívalovým deštěm kolem celého rámu na ostění. Pásku pevně přitlačte. Pásku v rohu mezi sebou slepte. Na ostění naneste housenku z napojovacího lepidla ORCON F nebo ORCON CLASSIC v hustém klikatém vzoru a pásku na něj přilepte. Páska je připravena k omítnutí.