Slaměný dům, Malé Svatoňovice

CONTEGA SL, SOLITEX MENTO 1000

Použití vnitřních okenních pásek CONTEGA SL a vnějších difúzních fólií SOLITEX MENTO 1000.