Slaměný dům – Benešovsko

INTELLO PLUS, TESCON VANA, Climatizer Plus®

Použití inteligentní parobrzdné fólie INTELLO PLUS a lepicích pásek TESCON VANA v kombinaci s foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus®