Rodinný dům – Sluštice

DA-S, TESCON VANA, CONTEGA PV, TESCON PRIMER RP, RAPID CELL, WYFLEXA, CONTEGA SL

Použití lepicích pásek TESCON VANA, RAPID CELL, CONTEGA PV, parobrzdného pásu DA-S, roztíratelného tmelu WYFLEXA, okenních pásek CONTEGA SL a penetračního nátěru TESCON PRIMER RP