Rodinný dům – Rakousko

AEROFIXX, AEROSANA VISCONN FIBRE white

Použití aplikační pistole AEROFIXX a vzduchotěsného nástřiku AEROSANA VISCONN FIBRE white pro vzduchotěsné utěsnění různých prostupů a spojů.