Rodinný dům Hrobice

AEROFIXX, AEROSANA VISCONN FIBRE

Použití vzduchotěsného nástřiku/tmelu pomocí aplikační pistole AEROFIXX.