Pasivní rodinný dům – Charvatce

AEROFIXX, AEROSANA VISCONN FIBRE

Použití aplikační pistole AEROFIXX a vzduchotěsného nástřiku AEROSANA VISCONN FIBRE pro vzduchotěsné utěsnění různých prostupů a spojů.