INTELLO PLUS a příprava na aplikaci foukané izolace

  • LAŤOVÁNÍ – Při tloušťce izolace od 40 cm by měla být mezera mezi latěmi do 40 cm max.
  • Vzdálenost mezi sponami použitými k upevnění pásů fólie musí být maximálně 5 až 10 cm.
  • Spony by měly být orientovány rovnoběžně se stavebním dřevem, aby se membrány při zafoukování izolačního materiálu netrhaly u spon.
  • Pokud je instalace prováděna kolmo k nosné konstrukci, měla by být nosná lať namontována přímo na přesah membránových pásů s jejich vzduchotěsným spojením, aby se zabránilo tahovému zatížení lepicího spoje.