Dřevostavba, rodinný dům – Dobřejovice

AEROFIXX, AEROSANA VISCONN

Použití aplikační pistole AEROFIXX a vzduchotěsného nástřiku AEROSANA VISCONN pro vzduchotěsné utěsnění různých prostupů a spojů.