Dřevostavba – Radvanice

AEROSANA VISCONN FIBRE, AEROFIXX

Použití vzduchotěsného nástřiku AEROSANA VISCONN FIBRE pomocí aplikační pistole AEROFIXX u prostupů krokví a kleštin skrz DEKPANEL a napojení vnějších stěn na základovou desku.