Dřevostavba – Javornice

SOLITEX MENTO 1000, TESCON VANA, SOLITEX FRONTA QUATTRO, TESCON INVIS, CONTEGA SOLIDO SL, CONTEGA SOLIDO EXO, KAFLEX, ROFLEX

Použití vnější difúzní fólie SOLITEX MENTO 1000 a systémových lepicích pásek TESCON VANA, vnější difúzní fasádní fólie SOLITEX FRONTA QUATTRO a systémových lepicích pásek TESCON INVIS, vnitřních okenních pásek CONTEGA SOLIDO SL a vnějších okenních pásek CONTEGA SOLIDO EXO, vzduchotěsných manžet KAFLEX a ROFLEX