TESCON RAPIC

Rychle použitelná lepicí páska pro vnitřní použití

Materiál:PE film
Lepidlo:Modifikované voděodolné SOLID lepidlo
Separační vrstva:není
Výztuž:Polyester
Barva:modrá
Teplota zpracování:Od -10 °C
Tepelná stabilita:Dlouhodobě -40 °C do +90 °C
Skladovatelnost:Skladovat v chladu a suchu
Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaVáhaks / balbal / pal
1AR03693402663923693730 m50 mm0,448 kg24576
1AR03694402663923694430 m60 mm0,55 kg20480

Oblast použití:

Vzduchotěsné lepení parotěsných a vzduchotěsných fólií a hladkých, tvrdých vzduchotěsných desek na bázi dřeva.

Výhody:

  • Šetří čas a peníze: odpadá odstraňování, sběr a likvidace separačního papíru
  • Snadná práce: podklad pásky lze roztrhnout rukou
  • Spolehlivě drží – i v případě přítomnosti vlhkosti: voděodolné SOLID lepidlo
  • Konstrukce v souladu s normami: pro vzduchotěsné lepení podle DIN 4108-7, SIA 180 a RE 2020
  • Vynikající hodnoty při testování nebezpečných látek, bylo testováno podle hodnotícího schématu ISO 16000

Pokyny k instalaci:

1 Příprava
Podklad musí být dostatečně stabilní, suchý, rovný a zbavený prachu, silikonu a mastnoty. Všechny podkladové plochy očistěte kartáčem; v případě potřeby je vyčistěte vysavačem a otřete. Případně doporučujeme udělat zkoušku přilnavosti.

2 Přelepení spojů desek
Vycentrujte pásku TESCON RAPIC na lepený spoj, rozviňte ji a postupně nalepte na lepený spoj. Pomocí aplikačního nástroje pro clima PRESSFIX pásku pevně zatlačte na lepené místo.

3 Přelepení spojů fólií

Vycentrujte pásku TESCON RAPIC na vyznačeném přesah fólie a postupně ji přilepte na uvedený spoj, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k žádným záhybům nebo pnutí. Pásku pevně přitlačte, aby byla zajištěna na lepeném spoji. Přítlačná pomůcka PRESSFIX se snadno používá a chrání vaše ruce.

Obecné podmínky:

Lepené spoje nesmí být vystaveny tahovým silám. Po přelepení fólií musí být hmotnost izolačního materiálu podepřena latěmi. Přelepené spoje by měly být v případě potřeby podepřeny ještě dalšími latěmi. Lepicí pásky pevně přitlačte, aby byly na lepeném místě dostatečně zajištěny.

Vzduchotěsných přelepených spojů lze dosáhnout pouze u parotěsných fólií, které byly instalovány bez záhybů.

Průběžně a systematicky větrejte, abyste zabránili hromadění nadměrné vlhkosti; v případě potřeby použijte vysoušeč.

Podklad:

Před aplikací pásky podklad důkladně očistěte. Na zmrzlém povrchu není možné lepení. Na lepených materiálech nesmí být žádné látky odpuzující vodu (např. mastnota nebo silikon). Podklad musí být dostatečně suchý a stabilní.

Trvalé přilnavosti je dosaženo na všech vnitřních membránách pro clima, na ostatních parotěsných a vzduchotěsných membránách (např. z PE, PA, PP a hliníku). Lze použít k podlepení spojů mezi tvrdými vzduchotěsnými deskami na bázi dřeva (dřevotřískové desky, OSB desky a překližky), včetně křížových spojů a spojů ve tvaru T. V případě lepení na hladké minerální podklady je nutná předběžná úprava přípravkem TESCON PRIMER. Betonové nebo omítkové podklady nesmí být písčité nebo drolící se.

Trvalé přilnavosti je dosaženo na všech vnitřních a vnějších membránách pro clima, na ostatních parotěsných a vzduchotěsných membránách (např. z PE, PA, PP a hliníku) a na ostatních podkladních a obkladových membránách (např. z PP a PET). Lepení lze provádět na hoblované a lakované dřevo, tvrdé plasty, tvrdé desky na bázi dřeva (dřevotřískové desky, OSB desky a překližky), kov (trubky, okna atd.) a na minerální podklady, jako je beton a zdivo.

Nejlepších výsledků z hlediska spolehlivosti se dosahuje na vysoce kvalitních podkladech. Je vaší odpovědností zkontrolovat vhodnost podkladu; v určitých případech se doporučují zkoušky přilnavosti. U podkladů s nedostatečnou stabilitou se doporučuje předúprava přípravkem TESCON sPRIMER