... a izolace je perfektní!

„Inteligentní“ membrány pro interiérové i exteriérové použití, lepidla, lepící pásky a speciální příslušenství pro spolehlivá systémová řešení pro dokonale těsné opláštění staveb.

Využijte více než dvacetiletých zkušeností, výzkumu, vývoje a výroby těsnících systémů.

Kategorie

Články jsou roztříděny do kategorií...

Proč těsné budovy

Pomáháme redukovat emise CO2

Těsné domy s kontrolou nad vlhkostí a prostupem vzduchu výrazně přispívají k úsporám tepla a tím i snížení emisí.

Chráníme stavby proti poškození vlhkostí

Kontrola nad vzduchem proudícím nebo difundujícím konstrukcí je zásadní parametr prodlužujícím životnost staveb.

Nabízíme stále nová profesionální řešení

V produktech pro clima® je stálá záruka nepřetržitého vývoje nových dokonalejších řešení. Dlouhá životnost je zaručena použitím vysoce kvalitních surovin.

Systémy pro clima® znamenají neustálou ochranu vašeho domu

  • maximální ochrana proti poškození konstrukce a izolace vlivy vlhkosti
  • zvýšení tepelně akustických účinků izolace
  • řešení pro rychlé, snadné a bezpečné utěsnění domu v každém detailu
  • jednoduchá a spolehlivá sanace i jednotlivých částí domu
  • vysoce difúzní vnější systémy odolné proti stárnutí a dešti

Systémy pro clima® jsou chytrým oblekem pro vaši stavbu

  • již při plánování je důležité myslet na zdravé bydlení, klima a bezškodnost stavby
  • s příslušnými technickými poznatky o základech stavební fyziky, vzduchotěsnosti budov a použití kvalitních materiálů to není žádný problém

TIP: podrobné informace naleznete také v tomto dokumentu:

Stavební fyzika - problematika kontroly průchodu vhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi
a správný návrh ideální skladby
(PDF, 10,4 MB, CZ)


1. Jak dosáhnout ideální skladby konstrukce?

Účinnost tepelné izolace je založena na vzduchových komůrkách v izolačním materiálu. Předpokladem pro izolační účinek těchto komůrek je jejich ochrana před pohyby vzduchu. Proto je v ideální izolační konstrukci izolační materiál ze všech stran uzavřen. Ze strany interiéru neprodyšně, z exteriéru větrotěsně.

Studie k výpočtu stavebních konstrukcí bez poruch...

Studie o provádění sanací stavebních konstrukcí...

 

2. Jaké mohou být následky špatně provedené izolace?

Již malé netěsnosti v parobrzdě (vzniklé například špatně slepenými spoji mezi jednotlivými pásy nebo jejich napojení) mají dalekosáhlé následky. Pro stavební konstrukce bez poškození a zdravé, příjemné obytné prostředí je bezpomínečně nutné zabránit vzniku spár v izolační a parobrzdné vrstvě.

a) Nepříjemné klima v interiéru v letním období...

b) Nezdravé klima v interiéru v zimním období...

 

3. Jak může vlhkost cestovat stavební konstrukcí?

Zateplené konstrukce musí být chráněny před vlhkostí a kondenzační vodou z teplého interiérového vzduchu. Tento požadavek lze splnit s pomocí kvalitních parobrzdných a neprodyšných fólií. Fólie pro clima® dokonale sníží možnost zvlhnutí konstrukce difúzí a tím stavební konstrukci ochrání.

a) Co je to difúze?

b) Co je to boční difúze?

c) Jak vlhké mohou být stavební materiály?

d) Co je to konvekce?

 

1. Jak dosáhnout ideální skladby konstrukce?

 

2. Jaké mohou být následky špatně provedené izolace?

Netěsný plášť budovy = vysoké náklady na vytápění a vysoké emise CO2

I sebemenší netěsnosti v parobrzdě (vzniklé například špatně slepenými spoji mezi jednotlivými pásy nebo jejich napojení) mají dalekosáhlé následky. Tato vadná místa mají stejný účinek, jako například neutěsněná spára mezi okenním rámem a zdivem - tuto chybu by také nebyl nikdo ochoten tolerovat. Stejnou pozornost a péči si zaslouží nežádoucí spáry v parobrzdné izolaci.

Těsný plášť budovy = nízké náklady a ochrana životního prostředí

Netěsnosti v plášti budovy způsobují vyšší náklady na vytápění a vedou k degradaci tepelné izolace. Stejně tak při vytápění dochází k vzniku vyššího množství emisí CO2, než jakého by vznikalo při vytápění neprodyšně izolovaného objektu. Dle studie Institutu stavební fyziky ve Stuttgartu se hodnota u poškozené tepelně izolační konstrukce zhoršuje o faktor 4,8. Přeneseno do reality to znamená, že dům o obytné ploše 80 m2 (u něhož existují netěsnosti v neprodyšné izolační vrstvě) potřebuje k vytápění tak velké množství energie, jako neprodyšně zaizolovaný dům o obytné ploše 400 m2. Nekontrolované emise CO2 také podporují vznik skleníkového efektu, což se na naší civilizaci projevuje například rostoucím množstvím přírodních katastrof. Snížení emisí CO2 mělo být našim cílem a to nejen zřeknutím se nevhodných technologií, ale i aplikací inteligentních řešení, kterými pomáháme životnímu prostředí.

Pouze tepelně izolační konstrukce bez spár má plný izolační účinek

Dle studie z roku 2000 spotřebuje průměrný dům ve střední Evropě cca 22 litrů topného oleje na 1 m2 (220 kWh / m2) obytné plochy na vytápění. Z praxe je známo, že moderní pasivní dům spotřebuje jen 1 litr topného oleje na 1 m2. Tohoto markantního rozdílu je kromě jiného možno dosáhnout jen za předpokladu perfektní neprodyšnosti objektu. Nežádoucí spáry v neprodyšné izolační vrstvě objektů vedou k několika násobně vyšší spotřebě energie na každý m2 obytné plochy.

2a) Nepříjemné klima v interiéru v letním období...

Letní tepelná ochrana konstrukce je charakterizována dobou v hodinách, během které pronikne teplo z prostoru pod střešní krytinou až na vnitřní stranu konstrukce (fázový posun). S tím spojený nárůst teploty interiéru ve °C je porovnán s venkovní teplotou (amplitudový útlum).

Jak dosáhnout chladných místností při letním horku?

Pro letní ochranu před horkem se vypočítává fázový posun a amplitudový útlum. Předpokladem pro správné fungování je neprodyšná tepelně izolační konstrukce. Touto konstrukcí se teplo musí postupně propracovávat do interiéru. K tomu přispívá jednolitá tepelná izolace s vysokou hodnotou měrného tepla. V praxi to znamená, že čím vyšší hodnotu měrného tepla izolace má, tím lépe izoluje (například izolace CLIMATIZER PLUS = 1907 J/kg.K).

Rychlé ohřátí budovy prouděním vzduchu

Nekvalitně provedená izolační vrstva a její spáry vedou k vysoké výměně vzduchu (rozdílem teploty a tlaku dochází k proudění vzduchu zvenčí dovnitř). Tepelná izolace potom nemůže přispět k letní ochraně před teplem a vzniká nepříjemné a teplé interiérové klima.

 

2b) Nezdravé klima v interiéru v zimním období...

Aby během topného období bylo v obytných místnostech příjemné a zdravé klima, měla by vlhkost vzduchu činit 40 - 60 %. Příliš suché klima v interiéru je zdraví škodlivé.

Suchý chladný vzduch proniká spárami v nekontrolovatelném množství

Často pozorovaný fenomén suchého vzduchu v interiéru během zimních měsíců vzniká tím, že chladný vzduch z venku vniká spárami do domu. Ohřeje-li se chladný vzduch vytápěním snižuje se objem jeho relativní vlhkosti. Proto domy se špatnou neprodyšností mají v zimě v interiéru suchý vzduch. Ten je obtížné zvlhčit i s pomocí zvlhčovačů. Následkem je nepříjemné klima v interiéru.

Příliš nízká relativní vlhkost vzduchu je škodlivá pro lidské zdraví

Příklad: Chladný vzduch o teplotě 10°C může při 80% relativní vlhkosti pojmout maximálně 1,7 g/m3 vlhkosti (normová hodnota venkovního zimního klimatu dle DIN 4108-3). Ohřeje-li se tento vzduch na 20°C, sníží se relativní vlhkost vzduchu na 9,9 %.

 

3. Jak může vlhkost cestovat stavební konstrukcí?

Tepelné izolace musí být chráněny před vlhkostní zátěží z teplého interiérového vzduchu. Tuto úlohu splňují parobrzdné a neprodyšné izolační pásoviny pro clima®

3a) Co je to difúze?

K difúzi dochází díky rozdílu tlaku mezi vnitřním a vnějším prostředím. Difúze směřuje v zimním období zpravidla z interiéru do exteriéru a v letním opačným směrem. Transport vlhkosti do konstrukce je závislý na difúzním odporu materiálu (hodnota sd). Období teplých venkovních podmínek je ve střední Evropě delší než období se zimními teplotami. Díky tomu může z konstrukce vyschnout více vlhkosti. K této výměně přitom nedochází přes spáry, nýbrž monolitickou, neprodyšnou vrstvu materiálu.

3b) Co je to boční difúze?

Vlhkost může do tepelné izolace proniknout i z boční strany konstrukce (například přes vnitřní stěnu). Tato strana bývá zpravidla vzduchotěsná, ale vykazuje nižší hodnotu sd než parobrzda (příkladem může být svázaná, neprodyšně omítnutá zděná stěna). Pokud je difúzně uzavřená konstrukce z interiérové strany opatřena parobrzdou, tak neumožňuje žádné nebo jen velmi malé zpětné vysychání. Následkem toho hrozí zvlhnutí izolace a s tím i možné poškození konstrukce.

3c) Jak vlhké mohou být stavební materiály?

Během výstavby často do konstrukce vneseme také množství vody. Příklad: U dřevěné střechy s krokvemi 6/22, e = 70 cm a váze dřeva 500 kg / m3 připadne na běžný metr krokve cca 10 kg dřeva. Při 1% vysychání dřeva se uvolní cca 100 g vody / m3. Při 10% vysychání dřeva je to již 1000 g a 20% vysychání 2000 g vody. Pokud není konstrukce patřičným způsobem zabezpečena, může se vlhkost dostat do jiných částí konstrukce a způsobit problémy.

   

3d) Co je to konvekce?

O konvekci hovoříme v tom případě, pokud se vzduch pohybuje formou proudění. Ke konvekci může docházet v nekvalitně provedené nebo poškozené parobrzdné folii. Mezi klimatem v exteriéru a interiéru při rozdílných teplotách vzniká tzv. "tlakový spád", kterým se proudění vzduchu vyrovnává. Pokud dojde ke konvekci, může se během jediného dne v konstrukci nahromadit až několik set gramů vlhkosti. Tato vlhkost v takto nezabezpečené konstrukci kondenzuje.

autor: frantisek.buran, datum: 16.12.2009 13:11, kategorie: nezařazeno