Systém SOLITEX ADHERO

Celoplošně lepicí neprodyšně izolující pásovina k ochraně proti povětrnostním vlivům

Vzduchotěsná vnější difúzní fólie

  • Technické parametry
  • Jak systém funguje
  • Pokyny k plánování
  • Ke stažení

Technické parametry

SOLITEX® ADHERO

Celoplošně lepící vzduchotěsná a odolná proti povětrnostním vlivům

OBLAST POUŽITÍ: SOLITEX ADHERO umožňuje vytvoření vzduchotěsnosti, např. na minerálních i dřevěných materiálech. Současně nabízí ochranu konstrukce před povětrnostními vlivy během fáze výstavby.

Číslo výrobkuGTINDélkaŠířkaPlochakg / balbalbal / pal
1AR01513402663921513030 m1,50 m45 m212 kg124

ZVLÁŠTNOSTI:
Chrání konstrukci: je difuzní, nepropustná vůči dešti; udržuje stavební díly suché, neporézní funkční membrána; snadno a bezpečně se instaluje samolepícím pásem – okamžitě lepí k podkladu; zajišťuje trvalou ochranu; Vystavení povětrnostním vlivům: 3 měsíce

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY:
Lepící páska: TESCON VANA
Napojovací lepidlo: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabel / Trubka: KAFLEX; ROFLEX
Penetrace: TESCON PRIMER RP; TESCON SPRIMER

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Textilie:Polypropylen-mikrovlákno
Lepidlo:Speciální samolepící akrylát
Membrána:TEEE, monolitická
Tloušťka:0,8 ±0,05 mm
Sd-hodnota:0,05 ±0,02 m
Chování při požáru:E
Vystavení povětrnostním vlivům:3 měsíce
Vodotěsnost:W1
Vodní sloupec:10 000 mm
Plošná hmotnost:420 ±10 g/m²
Tepelná stabilita:Trvalá do -40 °C až +100 °C
Pevnost v tahu podélná/příčná:220 ±15 N/5 cm / 185 ±15 N/5 cm

Použití

Šikmé střechy a stěny

Umožňuje zhotovení neprodyšnosti na dřevěných materiálech a minerálních podkladech, např. na venkovní (pohledové) straně neomítnutého zdiva nebo na betonových stavebních dílech se spárami. Na střeše splňuje požadavky na potřebnou dobu pro pomocné zakrytí stanovenou Ústředním svazem německých pokrývačů).

Přechodná ochrana po dobu zhotovování stropů

Celoplošným nalepením umožňuje přechodnou ochranu na dobu montáže mezistropů vícepodlažních budov z panelů CLT a rámových konstrukcí ze dřeva.

Pokyny k plánování a konstrukci

Oblast použití

Samolepicí a neprodyšnou pásovinu na ochranu proti povětrnostním vlivům pro clima SOLITEX ADHERO lze použít:

  • K vytvoření neprodyšnosti uvnitř i vně na dřevěných materiálech a minerálních podkladech,
  • Na dočasnou ochranu stěn a mezistropů u vícepatrových staveb z dřevěných konstrukčních prvků během doby montáže,
  • Na venkovní straně dřevěných rámových konstrukcí stěn za podvětrávanými předezdívkami,
  • Jako krytina těsnící hřebíky na střešním záklopu a vhodných deskách z aglomerovaného dřeva (např dle DIN EN 634-1) pod břidličnou střešní krytinou.

Použití pro vytvoření neprodyšnosti stěn v dřevostavbách

Pomocí pro clima SOLITEX ADHERO lze vytvořit neprodyšnost stěn z dřevěných prvků (dřevorámové konstrukce, vrstvená prkna, CLT) na vnitřní i vnější straně.
Zejména při použití vně je nutné dbát na to, aby neprodyšná vrstva stěn byla napojena na neprodyšnou vrstvu střechy. Při použití vně poskytuje SOLITEX ADHERO stěnám navíc ochranu před povětrnostními podmínkami během fáze výstavby. Celoplošné přilepení na podklad zároveň zajistí, aby za pásovinu nezatékalo.

Použití pro vytvoření neprodyšnosti stěn v zděných a betonových stavbách

Neomítnuté zděné nebo betonové stěny, respektive stěny z prefabrikátů se díky spárám nepovažují za neprodyšné. SOLITEX ADHERO lze lepit rovnou na stabilní minerální podklad. Přiléhající neprodyšné stavební části musí být v místech spojů též přelepeny pásovinou, aby byla zajištěna neprodyšnost celé plochy.

Použití jako ochrana dřevěných prvků po dobu výstavby

SOLITEX ADHERO lze použít i u vícepodlažních dřevostaveb na jednotlivých podlažích jako dočasnou ochranu stavby. Aby se nehromadila dešťová voda na pásovině, je zapotřebí naplánovat odtok vody ze stropů ven z budovy. Celoplošné nalepení zamezuje šíření vlhkosti pod pásovinou v případě, že by tento odtok byl poškozen. Na místech spojů jednotlivých prvků, respektive desek z aglomerovaného dřeva je nutné vytvořit přesah SOLITEXu ADHERO minimálně 15 cm na sousední prvek, respektive sousední desku z aglomerovaného dřeva. Díky nízkému difuznímu odporu mohou zvlhnuté desky ze dřeva a dřevěných materiálů rychle vysychat.

Použití na ochranu dřevěných konstrukcí za předezdívkami

Po přívalovém dešti na předezdívku (respektive vnější pohledovou zeď) může zvýšením teploty dojít k vytvoření mikroklimatu se zvýšenou relativní vlhkostí. Aby se zabránilo proniknutí této vlhkosti do stavebního dílu, doporučuje DIN 68800-2 na vnější stranu dřevěných konstrukcí naplánovat pásovinu s lehce zvýšeným difúzním odporem. SOLITEX ADHERO nabízí hodnotu sd 0,40 m, která stavební díl zvenku chrání a zároveň umožňuje vysychání. Na stabilní podklady je možné SOLITEX ADHERO nalepit přímo. Případně je možné podklad ošetřit pomocí TESCON PRIMER RP aby se zvýšila lepivost pásoviny na podklad.

Použití jako krytina těsnící hřebíky na střešním záklopu pod břidličnou střešní krytinou

SOLITEX ADHERO utěsní díky celoplošnému lepení otvory po hřebíkách ve vhodných deskách z aglomerovaného dřeva nebo celodřevěných záklopech a zajistí tak vyšší bezpečnost stavebního dílu. Přitom je zapotřebí zohlednit, že těsnící funkce je zajištěna pouze v případě, že hřebíky jsou zatlučeny do podkladu ze dřeva nebo dřevěných materiálů. U hřebíků zatlučených do spár, nelze ochranu zaručit.

Stavební vlhkost materiálů

Nízká hodnota sd SOLITEXu ADHERO umožňuje vysychání vlhkosti z použitých stavebních materiálů. V případě, že vysychání vlhkosti probíhá příliš rychle (například ohřátím) mohou se vznikající vodní parou tvořit za pásovinou malé bublinky. Její funkce jako neprodyšná vrstva chránící před povětrnostními vlivy tím není ovlivněna za předpokladu, že bublinky nerozlepí přesah pásoviny.

Zkouška kvality

Oproti aplikaci pásovina zevnitř, je kontrola kvality provedení na bázi rozdílu tlaků (např. s BlowerDoor) u pásoviny aplikované zvenku možná pouze při přetlaku. K tomu je zapotřebí zaplnit vnitřní prostor mlhou z výrobníku mlhy. Na venkovní straně je pak možné překontrolovat detaily kvality provedení neprodyšnosti.

Bez stanového efektu

Neporézní SOLITEX ADHERO poskytuje obzvláště vysokou izolační schopnost proti přívalovému dešti. Pásovina může celoplošně ležet na izolačních materiálech nebo záklopech. Monolitický funkční film a vícevrstvá skladba bezpečně zabraňuje vzniku stanového efektu. Stanovým efektem se označuje fenomén, při kterém vodotěsné stanové plachty v místech kontaktu se spodní konstrukcí propouští do vnitřku stanu velké množství vlhkosti.