RAPID CELL

Rychlolepicí páska bez separační fólie pro neprodyšné spoje dle DIN 4108, SIA 180 a OENORM B8110-2.

rychlolepici-paska-rapid-cell

Napojovací systém

napojovací systém

Úspora času

Vědomé vynechání separační vrstvy z papíru nebo fólie umožňuje úsporu nákladů a času při práci s RAPID CELLem. Není zapotřebí separační papír nebo fólii stahovat, sbírat a likvidovat tak, jak je tomu u běžných neprodyšně izolujicích pásek. RAPID CELL má nosič, který je na zadní straně ošetřen silikonem. Tím jej lze jednoduše odvíjet z cívky.

Oblast použití

Pro clima RAPID CELL se používá v interiéru pro rychlé a trvalé neprodyšné spoje mezi deskami z aglomerovaného dřeva, jako např. OSB nebo vícevrstvé desky. RAPID CELL je mimo to vhodný pro lepené spoje neprodyšně izolujících pásovin v interiéru.

RAPID CELLem lze lepit křížové spáry a spáry tvaru T. U spár tvaru T by dle možností měla být svislá páska vedena cca 3 cm nad vodorovnou páskou. Není-li to možné, musí být nejprve nalepena svislá páska a poté páska vodorovná tak, aby nezůstal žádný konec volný.

RAPID CELL není vhodný např. pro:

  • napojení oken
  • prostupy potrubí
  • záplatování větších chybných míst

 

Rámcové podmínky

Lepené spoje nesmí být zatěžovány v tahu. Při lepení parobrzd musí váhu izolačního materiálu vynášet laťování respektive mezerový záklop. Lepicí pásku pevně přitlačte. Dbejte na dostatečný protitlak a položení parobrzdy bez záhybů. Zvýšenou vlhkost vzduchu v místnosti odvádějte důsledným a stálým větráním, případně použijte stavební vysoušeč.

Pracovní postup

1 Příprava / lepení spojů desek
Podklad musí být stabilní, suchý, hladký, bez prachu, silikonu a mastnoty. Podklad omeťte, případně vysajte a otřete.
RAPID CELL nasaďte středem na spáru, odmotávejte a postupně páskou přelepte spoj desek. Pásku pevně přitlačte (obzvláště jednoduché pomocí pro clima PRESSFIX)

2 Napojení podlahové desky
Napojení stěny z OSB na podlahovou desku pomocí DA-S. Použijte transferovou lepící pásku, např. UNI TAPE nebo TESCON VANA napříč přes RAPID CELL. Pro clima ORCON F, ORCON CLASSIC a ECO COLL nedrží na RAPID CELL

3 Lepené spoje tvaru T
U lepených spojů tvaru T dbejte na to, aby průběžná páska překrývala konec druhé pásky. Princip: končící páska vespod, probíhající páska navrch.

4 Zajištění podélných spár
Podélné spáry s RAPID CELLem zajistěte příčným přelepením. Příčnou pásku pevně přitlačte.